Kurso programos

Grįžti

ĮMONIŲ FINANSAI kursas, skirtas VU EF Ekonominė analizė, Tarptautinė ekonomika, Viešojo sektoriaus ekonomika studentams

  

VILNIAUS UNIVERSITETO
Ekonomikos  fakultetas
Finansų katedra

 


ĮMONIŲ FINANSAI

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto

 Ekonominė analizė, Tarptautinė ekonomika, Viešojo sektoriaus ekonomika specialybių bakalaurams

parengė prof. dr. Arvydas Paškevičius

           Įmonių finansų kursas supažindina su akcinės bendrovės finansinio valdymo pagrindais, todėl kursą gali klausyti studentai dar tik pradedantys gilintis į finansines disciplinas.

Įmonių finansų kursas apima pinigų srautų sampratą, bendrovių finansinės analizės pagrindus, supažindina su ilgalaikio finansinio planavimo pagrindais, apžvelgia pinigų laiko skaičiavimo įvairius atvejus, supažindina su akcijų ir obligacijų vertinimo pagrindais. bei investavimo sprendimų priėmimu ir investavimo kriterijais.

Kurso tikslas ne tik supažindinti su bendrovių finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis  rudens semestre 5 kreditai.

Dalyko aprašas


KURSO STRUKTŪRA


1.      Įvadas į Verslo finansus

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

  Paskaitos konspektai     Testo klausimai

2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

  Paskaitos konspektai    Testo klausimai 

3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

  Paskaitos konspektai     Pratybos  Q&P  Testo klausimai 

4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4.   Išorinis finansavimas ir augimas                                                        

 Paskaitos konspektai   Pratybos  Q&P     Testo klausimai

5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

  Paskaitos konspektai    Q&P     Pratybos    Testo klausimai

6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

  Paskaitos konspektai  Pratybos  Q&P       Testo klausimai

7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

  Paskaitos konspektai   Pratybos  Q&P   Testo klausimai

8.      Akcijų vertinimas

8.1.   Paprastųjų akcijų charakteristika ir jų vertinimas

8.2.   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų ypatybės

8.3.   Akcijų rinkos dalyviai

  Paskaitos konspektai      Q&P        Pratybos      Testo klausimai

Vadovėlinė medžiaga    Ch1   Ch2   Ch3   Ch4   Ch5   Ch6   Ch7   Ch8  Ch9  Ch10   Ch11


LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

1. Pinigų laiko vertė. A. Paškevičius. Apskaitos apžvalga , 1994 m. Nr. 11-12, 1995 m. Nr. 1-2.

2. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

3. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

4. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

5. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

6. Capital Markets, Fabozzi Modigliani. 2010

 


ŽINIŲ VERTINIMAS


Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Uždavinių sprendimai seminarų metu, paskaitų ir pratybų lankomumas, tarpiniai testai, egzaminas.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Uždavinių sprendimų seminarų metu vertinimas dauginamas iš 0,15

Jei studentas praleido ne daugiau kaip 25% paskaitų ir pratybų prie galutinio pažymio prisumuojama 1,0 balas.

Koliokviumai (testai) laikomi elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50% teste pateiktų užduočių. Tik tuo atveju, jei testo pažymys yra aukštesnis nei 4, jis yra dauginamas iš 0,25 ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato. Visų testų teigiami pažymiai privalomi. Jei bent vienas testas buvo įvertintas nepatenkinamu pažymiu galutinis vertinimas bus neigiamas.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

Uždavinių sprendimai seminarų metu – 15 %

Paskaitų lankomumas – 10%

1-jo koliokviumo (1-3 temos) pažymio – 25 %

2-jo koliokviumo (4-6 temos) pažymio – 25 %

3-jo koliokviumo (7-8 temos) pažymio – 25 %

	                    

TESTŲ REZULTATAI

 
	 

 Grįžti