CV

BENDROJI INFORMACIJA


Vardas: Arvydas
Pavardė: Paškevičius
Gimimo vieta ir data:
1954.06.19, Kaunas
Mokslinis vardas, laipsnis  
Socialinių mokslų daktaras, profesorius
Pareigos:
Vilniaus Universiteto Finansų katedros profesorius
Telefonas:
+370 687 38766
El. paštas: arvydas@paskevicius.com
Darbo adresas:
Saulėtekio al. 9, II korp., 508 kab., Vilnius
 Arvydas Paškevičius  

INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ

VIDURINIS IR AUKŠTASIS IŠSILAVINIMAS

 Baigimo data Mokymo institucija  Įgyta kavalifikacija   
    1972     Vilniaus 22-oji vidurinė mokykla      Brandos atestatas
    1977      Vilniaus universitetas      Ekonomistas, pramonės planavimo specialybė


STUDIJOS DOKTORANTŪROJE

Gynimo data Aukštoji mokykla    Disertacijos tema Įgytas laipsnis
1984.04.26     Vilniaus universitetas     Mokslo-techninės pažangos spartinimo organizacinės ir
 ekonominės sąlygos Lietuvos Statybinių medžiagų pramonėje
   Soc. mokslų daktaras

PROFESINĖ PATIRTIS

DARBOVIETĖS

Data  Institucija  Pareigos 
2014 - iki dabar Vilniaus universitetas Ekonomikosir verslo administravimo fakultetas

Finansų katedros profesorius   
2014- 2019
Vilniaus universitetas Ekonomikosir verslo administravimo fakultetas

Profesorius, Finansų katedros vedėjas
2014 - 2019
Deloitte verslo konsultacijos, UAB
Vertintojas
2012- 2014
Vilniaus universitetas Ekonomikos fakultetas
Profesorius
2011-iki dabar
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
Profesorius
2009 – 2011
2009 – 2011Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklaProfesorius, Finansų katedros vedėjas
2008- 2009 Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla Direktoriaus pavaduotojas akademiniams reikalams
2006-2008 Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos Studijų skyrius Vedėjas
2006 Vilniaus universitetas Ekonomikos fakultetas Docentas
2002-2006 Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija Komisijos narys
1990-2002 Vilniaus universitetas Ekonomikos fakultetas Docentas
1986-1990 Vilniaus universitetas Ekonomikos fakultetas Vyr. dėstytojas
1982-1986 Vilniaus universitetas Ekonomikos fakultetas Asistentas, dėstytojas
1979-1982 Vilniaus universitetas Pramonės ekonomikos fakultetas Aspirantas
1977-1979 Vilniaus universitetas Pramonės ekonomikos fakultetas Stažuotojas-tyrinėtojas


SKAITYTI PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

 Data Konferencijos pavadinimas  Organizatorius   Pranešimo tema
2014 The 21st Global Finance Conference,  Dubajus, JAE.  Global Finance Association Strengthening of Lithuanian capital market competitiveness
2013 Scientific conference CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND EDUCATION, Vilnius Lietuva. Vilnius Gediminas Technical University Faculty of Business Management The factors of the attractiveness of the capital market of lithuania
2013 5th International Conference „The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world“ Stambulas, Turkija. EBEEC Competition between banks and bond markets: hardly impacted or softly complemented
2012 Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai. Vilnius, Lietuva. Lietuvos turto vertintojų asociacija, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas Būsto kreditavimo problemos Lietuvoje
2009 VERSLAS, VADYBA IR STUDIJOS’ 2009, Vilnius, Lietuva. VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
Verslo vadybos fakultetas
Lietuvos pinigų ir kapitalo rinkų tarpusavio sąveiką sąlygojančių veiksnių analizė

2008      International Business Development: Globalization, opportunities, challenges, Vilnius, Lietuva International Busisiness School at Vilnius University;
Lithuanian Economist Association
Biržoje prekiaujamų fondų (ETF) verslo plėtros perspektyvos Lietuvos finansų rinkoje
2000 Turto ir verslo vertinimo aktualijos Lietuvai integruojantis į tarptautines rinkas, Vilnius, Lietuva Lietuvos mokslų akademija; Lietuvos turto vertintojų asociacija Tarptautinė finansų ir investicijų rinka: įmonių vertinimo aktualijos
1995 “Microlevel Studies of the Transition in the Baltic States“  Ryga, Latvija.   Financial situation and problems in Lithuanian enterprises.

MOKSLINIAI INTERESAI


DARBAS SU STUDENTAIS

PASKELBTI MOKSLO DARBAI

Metai Autoriai Pavadinimas Paskelbta Atsisiųsti
2014 Viktoras Pocius, Stanislava Stungurienė, Arvydas Paškevičius „THE FACTORS OF THE ATTRACTIVENESS OF THE CAPITAL MARKET OF LITHUANIA” Procedia - Social and Behavioral Sciences 110 (2014) 1052 – 1062

pdf.png

2013 Ieva Astrauskaitė, Arvydas Paškevičius "COMPETITION BETWEEN BANKS AND BOND MARKETS: HARDLY IMPACTED OR SOFTLY COMPLEMENTED"
5th International Conference „The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed world“ EBEEC 2013. Istanbul, Turkey May 9-12, 2013

pdf.png

2013 Meilė Jasienė, Arvydas Paškevičius, Ieva Astrauskaitė "BOND MARKET ANALYSIS: THE MAIN CONSTRAINTS IN THE RESEARCH OF 21ST CENTURY" Business, Management and Education 2013, 11(2): 224-240 psl. ISSN 2029-7491 print / ISSN 2029-6169

pdf.png

2013 Arvydas Paškevičius
"SU AKCIJŲ INDEKSAIS SUSIETŲ OBLIGACIJŲ KLIENTŲ RIZIKOS VERTINIMAS" Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. ISSN 1822-8682, 2013 Nr. 13. 79-95 psl.
2012 Meilutė Jasienė, Arvydas Paškevičius, Dalia Vaitulevičienė "BŪSTO KREDITAVIMO PROBLEMOS LIETUVOJE" Konferencija. „Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai.“ 2012 spalio 19 d. Vilnius. 45-53 psl. ISBN 978-609-459-112-9
2012 Arvydas Paškevičius, Aida Stanišauskaitė "DRAUDIMO PASLAUGŲ RINKA IR JOS VERTINIMO RODIKLIAI" TARPTAUTINIS VERSLAS: inovacijos, psichologija, ekonomika. 2012, t.3, Nr. 1(4). 183-209 psl. ISSN 2029-5774
2012 Arvydas Paškevičius, Gintarė Paulauskaitė "LYGIAGRETI VAISTŲ PREKYBA - REIKŠMINGAS VAISTŲ KAINŲ MAŽINIMO VEIKSNYS"
TARPTAUTINIS VERSLAS: inovacijos, psichologija, ekonomika. 2012, t.3, Nr 1(4). 154-169 psl. ISSN 2029-5774
2011 Arvydas Paškevičius, Ona Norkaitytė
"THE IMPACT OF MACROECONOMICS INDICES UPON THE LIQUIDITY OF THE BALTIC CAPITAL MARKETS" Ekonomika 2011 Vol. 90(4). 116-132. ISSN 1392-1258 pdf.png
2011 Petras Dubinskas, Laima Urbšienė, Arvydas Paškevičius "LIETUVOS MAISTO PRAMONĖS VERSLO SEKTORIAUS GRĄŽOS MODELIAVIMAS"
TARPTAUTINIS VERSLAS: inovacijos, psichologija, ekonomika. 2011, t.3, Nr. 1(3). ISSN 2029-5774
2011 Arvydas Paškevičius, Natalija Kupreščenkaitė "ANALYSIS OF INVESTMENT STRATEGIES IN LITHUANIAN STOCK MARKET" TARPTAUTINIS VERSLAS: inovacijos, psichologija, ekonomika. 2011, t.1, Nr. 1(3). 95–108 ISSN 2029-5774
2011 Arvydas Paškevičius, Rūta Mickevičiūtė "APPLICABILITY OF CONTRARIAN INVESTMENT STRATEGINES IN SMALL CAPITALIZATION MARKETS: EVIDENCE FROM NASDAQ OMX VILNIUS" Ekonomika 2011 Nr. 90 (1). 101-114. ISSN 1392-1258 pdf.png
2010 Arvydas Paškevičius, Ovidijus Sačilka "STRUCTURES SECURITIES AND DEVELOPMENT IN LITHUANIA"
Ekonomika 2010 Nr. 89(4). 66-84. ISSN 1392-1258 pdf.png
2010 Samuel Mongrut, Arvydas Paškevičius, Petras Dubinskas, Renata Kovalevskaja, Darcy Fuenzalida "ESTIMATING THE COST OF EQUITY IN THE BALTIC REGION" Ekonomika 2010 Vol. 89(3). 40-54. ISSN 1392-1258 pdf.png
2010 Arvydas Paškevičius, Meilė Jasienė "ANALYSIS OF FACTORS DETERMINING LITHUANIAN MONEY AND CAPITAL MARKETS' INTERRELATION" Verslas: Teorija ir praktika Business: Theory and Practice 2010 11(2): 107–115. ISSN 1648-0627 print / ISSN 1822-4202 online
pdf.png
2009 Arvydas Paškevičius, Meilė Jasienė "INTERRELATION OF THE MONEY AND CAPITAL MARKETS" Ekonomika 2009 88. ISSN 1392-1258 pdf.png
2009 Arvydas Paškevičius, Petras Dubinskas "THE LITHUANIAN EQUITY MARKETIN 1993–2008: REASONS FOR ITS DECLINE" Ekonomika 2009 87. ISSN 1392-1258 pdf.png
2009 Arvydas Paškevičius "STOCK VALUATION AND VILNIUS SECURITIES MARKET" 2nd International Week ESTIG 2009 from 4th to 8th May 2009 = II Jornadas internacionais da ESTIG 4 a 8 maio 2009. CD , 7th session
2008 Egidijus Bikas, Daiva Jurevičienė, Arvydas Paškevičius
"SAVINGS AND INVESTMENTS: AN ASPECT OF SUSTAINABILITY"
International Conference in Management and Marketing Sciences. May 2008. Athens, Greece
2008 Donatas Kontrimas, Arvydas Paškevičius "BIRŽOJE PREKIAUJAMŲ FONDŲ (ETF) VERSLO PLĖTROS PERSPEKTYVOS LIETUVOS FINANSŲ RINKOJE" International Business Development: Globalization, opportunities, challenges 15-16 of May 2008, Vilnius. ISBN 978-9955-879-06-0
2005 Arvydas Paškevičius, Karolina Kriščiukaitytė "LITHUANIAN CAPITAL MARKET DEVELOPMENT IN 1994-2004"
European Master of Corporate Finance Project in the European Area of Higher Education, Wroclaw. 2005. ISBN 83-7011-742-2

PASKELBTOS MOKYMO METODINĖS PRIEMONĖS

UŽSIENIO KALBOS

Kalba Supratimas Kalbėjimas Rašymas
Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
Anglų Puikiai Puikiai
Puikiai
Puikiai
Gerai
Rusų Puikiai
Puikiai
Puikiai
Puikiai
Gerai
Lietuvių Puikiai
Puikiai
Puikiai
Puikiai
Puikiai