Kursinių temos

Tarptautinio verslo mokyklos kursinių, mokslo tiriamųjų darbų ir baigiamųjų darbų temos:

Pasiūlytos temos atspindi mano mokslinių tyrimų kryptis, todėl kartu su studentais bus tikslinamos ir siaurinamos.  Siūlomos temos yra rekomendacinio pobūdžio ir studentai bei magistrantai gali siūlytinu su jų darbine veikla bei karjeros interesais susijusias temas.

Šiuo metu mano vadovaujami magistrai rašo MTD ir baigiamuosius magistro darbus:

1. Lizingo vystymosi perspektyvos xxxx banko pavyzdžiu
2. Globalizacijos poveikis Baltijos šalių kapitalo rinkoms
3. Miškų ūkio finansavimo problemos
4. Veiksniai, sąlygojantys vertybinių popierių struktūros dinamiką
5. Pensijų fondų investicijos ir jų įtaka Lietuvos kapitalo rinkai
6. Vertybinių popierių pajamingumo svyravimai biržoje, jų priežasčių analizė bei prognozės
7. Lietuvos finansinių ataskaitų informacijos tinkamumo vertinimas  ir tobulinimo būdai
8. Sveikatos apsaugos finansavimo problemos Lietuvoje
9. FSC sertifikavimas ir jo finansinė nauda Lietuvos įmonėms
10. Pensijų sistemos tobulinimo kryptys Lietuvoje
11. Lietuvos ne gyvybės draudimo įmonių finansinių rodiklių dinamika krizės metu
12. Europos sąjungos finansavimo įsisavinimas Lietuvos sveikatos sektoriuje.