Kurso programos

Grįžti

UŽSIENIO VALIUTŲ RINKOS IR VALIUTINĖS RIZIKOS VALDYMAS Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo ekonomika specialybės magistrantams

 

VILNIAUS UNIVERSITETO

    Ekonomikos fakultetas

  Finansų katedra

 

UŽSIENIO VALIUTŲ RINKOS IR VALIUTINĖS RIZIKOS VALDYMAS

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo ekonomika specialybės magistrantams

Dėstytojas: Prof. dr. A.Paškevičius

Kurse nagrinėjamos tokios problemos kaip, tarptautinė finansinė aplinka, užsienio valiutų rinka, ateities ir opcionų rinkos, valiutos kursų prognozavimo teoriniai pagrindai bei prognozavimo metodai, o taip pat valiutinės rizikos valdymo metodai. Kurse naudojama metodinė medžiaga anglų kalba, todėl pageidautina, kad studentai žinotų šią kalbą. Studentai teorinę medžiagą turėtų pagilinti atlikdami savarankišką užduotį.

  

" Užsienio valiutų rinka ir valiutinės rizikos valdymas " kursą gali klausyti antrosios pakopos studentai, išklausę "Įmonių finansinio valdymo", "Korporacijų finansų" arba analogišką kursą; o taip pat gerai žinantys šiuolaikinės apskaitos pagrindus.

Užsienio valiutų rinka ir valiutinės rizikos valdymo kursas apima tarptautinės finansinės veiklos sampratą, užsienio valiutų rinkų apžvalgą, valiutų kotiruotes, ateities ir opcionų rinkas bei teorinius valiutų kursų prognozavimo pagrindus bei metodologiją, o taip pat valiutinės rizikos valdymo metodus.

Kurso pobūdis ne tik teorinis, bet ir praktinis. Atlikdami savarankišką užduotį studentai įgauna valiutų, išankstinių kontraktų bei opcionų kotiruočių nustatymo įgūdžius; valiutos spekuliacijos bei arbitražo techniką; valiutinės rizikos valdymo pagrindus.

 

PASKAITŲ IR UŽDUOČIŲ KALENDORIUS

 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Št

gegužė-5

10:00‑16:00

506

1. Įvadas į tarptautinio verslo finansus 2. Valiutų rinka 3. Tarptautinės pariteto sąlygos. 4. Valiutų kursų prognozavimas

Atsispausdinti paskaitų konspektų 1,2,3 ir 4 temas.

2

Št

gegužė-12

9:00-15:00

506

5.Valiutų rinkų išvestiniai finansiniai instrumentai 6. Sandorių rizika tarptautiniame versle

Atsispausdinti paskaitų konspektų 5 ir 6 temas. Susipažinti su savarankiška užduotimi

3

Št

gegužė-26

9:00-15:00

506

Atvejų analizė. Savarankiškų užduočių apžvalga.

 

3

Št

birželis-2

9:00-10:00

EC

EGZAMINAS

 


 

 

 

KURSO STRUKTŪRA

1. Įvadas į tarptautinio verslo finansus

1.1. Tarptautinis finansinis valdymas
1.2. Valdymo tikslai
1.3. Bendrovės valdymas

Paskaitų skaidrės  

 

2. Valiutų rinka

2.1. Geografinės užsienio valiutų rinkos ribos.

2.2. Užsienio valiutų rinkų funkcijos.

2.3. Rinkos dalyviai.

2.4. Sandorių rūšys.

2.5. Rinkos dydis.

2.6. Valiutų kursai ir kotiruotės

Paskaitų skaidrės

 

3. Tarptautinės pariteto sąlygos

3.1. Kainos ir valiutų kursai. 
3.2. Palūkanų normos ir valiutų kursai (Fišerio efektas ir tarptautinis Fišerio efektas )

3.3. Palūkanų normos paritetas 
3.4. Išankstinis kursas – “nešališkas” ateities valiutos kurso “pranašas”.
3.5. Kainų, palūkanų normų ir valiutų kursų pusiausvyra.

Paskaitų skaidrės     

Porsche mini case

 

4. Valiutų kursų prognozavimas

4.1. Tarptautinių firmų poreikiai prognozėms

4.2. Fundamentalioji ir techninė analizė

4.3. Valiutų kursų prognozavimas praktikoje

   Paskaitų skaidrės         

    JPMorgan Chase

 

5. Valiutų rinkų išvestiniai finansiniai instrumentai

5.1. Užsienio valiutos ateities sandoriai

5.2.Užsienio valiutos pasirinkimo sandoriai

5.3.Užsienio valiutos pasirinkimo sandorių rinkos

5.4. Spekuliacija užsienio valiuta

5.5. Opcionų įkainojimas ir vertinimas

Paskaitų skaidrės 

Barings Bank and Nick Leeson

 

6. Sandorių rizika tarptautiniame versle

6.1. Užsienio valiutų kursų pasikeitimo poveikio tipai

6.2. Draustis ar nesidrausti?

6.3. Valiutų kurso pasikeitimo poveikio sandoriams etapai

6.4. Valiutų kursų poveikio sandoriams matavimas

6.5. Dayton draudimosi pavyzdys

6.6. Liufthansa atvejis

Paskaitų skaidrės             

Studentų savarankiška užduotis  

 

LITERATŪRA


1.Eiteman D. and Stonehill A., and M.H. Moffett, Multinational Business Finance: International Edition, 13/E,2012 .

2. Geert Bekaert, Robert J. Hodrick, International Financial Management 1/e ISBN-10: 0131163604, 2009.

3. Shapiro, A.C., Multinational Financial Management,

9th edition, Prentice Hall, 2010.

4. Jose de la Torre, Yves L. Doz, INSEAD, Timothy Devinney, Managing the Global Corporation: Case Studies in Strategy and Management, 2nd Edition; ISBN 0072347988, 2001.

5. Moffett , Cases in International Finance, 1/E,   ISBN-10: 0201700867, 2001

6. Cheol Eun, Bruce G. Resnick, International Financial Management, 3rd edition, ISBN 0072521279, 2004.

7. David O. Beim, Charles Calomiris, Emerging Financial Markets, 1st edition, ISBN 0072425148, 2004

 

ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI STUDENTAMS

 

Galutiniam vertinimui studentai privalo sėkmingai išlaikyti egzaminą bei pateikti savarankišką užduotį.

Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50% pateiktų užduočių. Jei egzamino pažymys yra aukštesnis nei 5, tai jis dauginamas iš 60% ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato. Jei egzamino pažymys yra mažesnis nei 5, t.y. buvo išspręsta mažiau kaip 50% pateiktų užduočių, galutinis vertinimas yra nepatenkinamas.

Savarankiška užduotis pateikiama dėstytojui iki egzamino arba jo metu spausdinta arba elektronine forma.

 

 

GALUTINIO KAUPIAMOJO PAŽYMIO SUDĖTIS

 

Savarankiško darbo vertinimas 40%

Egzamino Egzaminų centre vertinimas – 60 %

Studentų vertinimo rezultatai      

 

 

 Grįžti