Kurso programos

Grįžti

VERSLO FINANSAI (skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto 2 kurso Bankininkystės ir Finansų magistrams)

   

VILNIAUS UNIVERSITETO

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Finansų katedra

ĮMONIŲ FINANSAI

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto

2 kurso Finansų ir bankininkystės programų magistrams

parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius

Įmonių finansai dalyko tikslas – formuoti teorinius ir praktinius finansų valdymo gebėjimus ir įgūdžius: įvertintinant įmonės valdymo organizavimą; analizuojant įmonės kapitalo investavimo problemas; apskaičiuojant įmonės kapitalo kaštus; įvertinant įmonės veiklos ir finansinį svertus; analizuojant bendrovės kapitalo struktūrą; organizuojant dividendų išmokėjimą ir akcijų išpirkimą; valdant apyvartinį kapitalą ir analizuojant bedrovės finansines ataskaitas.

Studentas jau turi būti išklausęs dalykus: Buhalterinė apskaita, Įmonių finansų pagrindai (Finansų valdymas), Finansų rinkos, Investicijų pagrindai, mikro ir makroekonomika.

Finansų ir bankininkystės programa dalyvauja Sertifikuotų finansų analitikų CFA (Chartered Financial Analyst) afiliacijos programoje ir turi galimybę naudotis CFA instituto naujausiais metodiniais ištekliais, todėl pageidautina, kad studentai žinotų anglų kalbą B lygiu.

Student Guide to Scholarships

Gilinant ir plečiant bendrovių finansinio valdymo žinias ir įgūdžius, akcentuojamas probleminis dėstymas ir atvejų analizė bei jų pristatymas. Kurso apimtis rudens semestre 6 kreditai.

Dalyko aprašas

VMA     Mieli studentai labai prašome užpildyti anketą

                            spausti čia KURSO STRUKTŪRA

1.    Įmonės valdymas

1.1.   Įvadas

1.2.   Bendrovių valdymas: tikslai ir pagrindiniai principai  

1.3.   Verslo formos ir interesų konfliktai

1.4.   Specifiniai konflikto šaltiniai: Atstovavimo santykiai

1.5.   Bendrovių valdymo vertinimas

1.6. Aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo veiksniai

1.7. Vertinimo įtaka įmonių valdymui

Paskaitos konspektai    Testo klausimai  

2.    Kapitalo investavimas

2.1.   Įvadas

2.2.   Kapitalo investavimo procesas

2.3.   Pagrindiniai kapitalo investavimo principai

2.4. Investavimo kriterijai

2.5. Pinigų srautų prognozės

2.6. Išsamiau apie pinigų srautų prognozes

2.7. Projektų analizė ir vertinimas

2.8. Kiti pelno rodikliai ir vertinimo metodai

Paskaitos konspektai    Testo klausimai

3.    Kapitalo kaštai

3.1.   Įvadas

3.2.   Kapitalo kaštai

3.3.   Skirtingų kapitalo šaltinių kaštai

3.4.   Kapitalo kaštų apskaičiavimo temos

Paskaitos konspektai     Testo klausimai 

4.    Sverto rodikliai

4.1.   Įvadas

4.2.   Svertas

4.3.   Verslo rizika ir finansinė rizika

Paskaitos konspektai       Testo klausimai   Testo klausimai LT

5.      Kapitalo struktūra

5.1.   Įvadas

5.2.   Kapitalo struktūros sprendimai

5.3.   Kapitalo struktūros politikos praktinės problemos

Paskaitos konspektai     Testo klausimai

6.    Dividendai ir akcijų išpirkimas: pagrindai

6.1.   Įvadas

6.2.   Dividendai: Formos

6.3.   Dividendai: Mokėjimų chronologija

6.4. Akcijų išpirkimas

6.5. Apibendrinančios pastabos

Paskaitos konspektai     Testo klausimai

7.    Dividendai ir akcijų išpirkimas: analizė

7.1.   Įvadas

7.2.   Dividendų politika ir bendrovės vertė: Teorija

7.3.  Veiksniai, darantys įtaką dividendų politikai

7.4.   Dividendų išmokėjimo politika

7.5.   Dividendų saugumo politika

Paskaitos konspektai   Testo klausimai  

8.    Apyvartinio kapitalo valdymas

8.1.   Įvadas

8.2.   Likvidumo matavimas ir valdymas

8.3. Grynųjų pinigų pozicijos valdymas

8.4. Investavimas į trumpalaikius finansinius instrumentus

8.5. Gautinų sumų valdymas

8.6. Atsargų valdymas

8.7. Mokėtinų sumų valdymas

8.8.  Trumpalaikio finansavimo valdymas

Paskaitos konspektai     Testo klausimai   

9.    Finansinių ataskaitų analizė

9.1. Įvadas

9.2. Bendro dydžio analizė

9.3. Finansinių koeficientų analizė

9.4. Planinių ataskaitų analizė

Paskaitos konspektai      Testo klausimai    

TVARKARAŠTIS SU PAKEITIMAIS

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Pr

rugsėjis-3

17:30-19:00

506

2

Pr

rugsėjis-3

19:10-20:40

506

3

Pr

rugsėjis-10

17:30-19:00

506

1.Įmonės valdymas

4

Pr

rugsėjis-10

19:10-20:40

506

1.Įmonės valdymas

ND: 1 temos testų klausimai

5

Pr

rugsėjis-17

17:30-19:00

506

2.Kapitalo investavimas

6

Pr

rugsėjis-17

19:10-20:40

506

2.Kapitalo investavimas

3. Kapitalo kaštai

ND: 2 ir 3 temos testų klausimai

7

Pr

rugsėjis-24

17:30-19:00

506

2.Kapitalo investavimas: testo klausimų apžvalga

8

Pr

rugsėjis-24

19:10-20:40

506

3. Kapitalo kaštai: testo klausimų apžvalga

ND pasiruošimas testui

9

Pr

spalis-1

17:00-19:00

EC

1 testas (trūksta salių: laikysime 2-iem pamainomis)

10

Pr

spalis-1

19:10-20:40

506

4. Sverto rodikliai

5. Kapitalo struktūra

ND: 4 ir 5 temos testų klausimai

11

Pr

spalis-8

17:30-19:00

506

4. Sverto rodikliai: testų klausimų apžvalga

5. Kapitalo struktūra: testų klausimų apžvalga

12

Pr

spalis-8

19:10-20:40

506

6. Dividendai ir akcijų išpirkimas: pagrindai 

7. Dividendai ir akcijų išpirkimas: analizė

ND: 6 ir 7 temos testų klausimai

13

Pr

spalis-15

17:30-19:00

506

6. Dividendai ir akcijų išpirkimas: pagrindai. Testų klausimų apžvalga

ND: 6 ir 7 temų testų klausimai14

Pr

spalis-15

19:10-20:40

506

7. Dividendai ir akcijų išpirkimas: analizė. Testų klausimų apžvalga

ND: pasiruošimas testui

15

Pr

spalis-22

17:30-19:00

EC

2 testas

16

Pr

spalis-22

19:10-20:40

506


17

Pr

spalis-29

17:30-19:00

EC

Egzaminas
LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Corporate Finance: a practical approach, Michelle R. Clayman, CFA, Martin S. Fridson, CFA, George H. Troughton, CFA. 2nd Edition. 2012. Wiley

2. Fundamentals of Corporate Finance. Ross, Stephen A. Westerfield, Randolph W. Jordan, Bradford D. 2012.

3.  4. Case Problems In Finance, W. Carl KesterRichard S. RubackPeter Tufano.2010.

5. Case Studies in Finance, Robert F. Bruner, Kenneth Eades, Michael Schill. 2010. ISBN-13 9780073382456

6. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

ŽINIŲ VERTINIMAS

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Savarankiškai parengtų imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų pristatymas auditorijoje 1-2 kartus per semestrą; aktyvumas paskaitų ir pratybų metu, du koliokviumai semestro metu ir egzaminas.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Savarankiškai parengtų imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų vertinimas dauginamas iš 0,2,

Du koliokviumai (testai) laikomi elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50% teste pateiktų užduočių. Tik tuo atveju, jei testo pažymys yra aukštesnis nei 5, jis yra dauginamas iš 0,4 ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato. Visų testų teigiami pažymiai privalomi. Jei bent vienas testas buvo įvertintas nepatenkinamu pažymiu galutinis vertinimas bus neigiamas.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

Uždavinių sprendimai, aktyvumas paskaitų ir pratybų metu – 20 %

1-ojo koliokviumas pažymio – 40 %

2-ojo koliokviumas pažymio – 40 %

                                                   


TESTŲ REZULTATAI

      Finansai ir bankininkystė   


Grįžti