Kurso programos

Grįžti

ĮMONIŲ FINANSAI (skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto 1 kurso Finansai ir bankininkystė magistrams)

  

   

VILNIAUS UNIVERSITETO

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Finansų katedra

ĮMONIŲ FINANSAI

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto

1 kurso Finansų ir bankininkystės programos magistrams

parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius

Imonių finansai dalyko tikslas – formuoti teorinius ir praktinius finansų valdymo gebėjimus ir įgūdžius: įvertintinant įmonės valdymo organizavimą; analizuojant įmonės kapitalo investavimo problemas; apskaičiuojant įmonės kapitalo kaštus; įvertinant įmonės veiklos ir finansinį svertus; analizuojant bendrovės kapitalo struktūrą; organizuojant dividendų išmokėjimą ir akcijų išpirkimą; valdant apyvartinį kapitalą ir analizuojant bedrovės finansines ataskaitas.

Studentas jau turi būti išklausęs dalykus: Buhalterinė apskaita, Įmonių finansų pagrindai (Finansų valdymas), Finansų rinkos, Investicijų pagrindai, mikro ir makroekonomika.

Finansų ir bankininkystės programa dalyvauja Sertifikuotų finansų analitikų CFA (Chartered Financial Analyst) afiliacijos programoje ir turi galimybę naudotis CFA instituto naujausiais metodiniais ištekliais, todėl pageidautina, kad studentai žinotų anglų kalbą B lygiu.

Gilinant ir plečiant bendrovių finansinio valdymo žinias ir įgūdžius, akcentuojamas probleminis dėstymas ir atvejų analizė bei jų pristatymas. Kurso apimtis rudens semestre 6 kreditai.

Dalyko aprašas

VMA      Mieli studentai labai prašome užpildyti anketą

                            spausti čia 


KURSO STRUKTŪRA

1.      Įmonės valdymas

1.1.   Įvadas

1.2.   Bendrovių valdymas: tikslai ir pagrindiniai principai  

1.3.   Verslo formos ir interesų konfliktai

1.4.   Specifiniai konflikto šaltiniai: Atstovavimo santykiai

1.5.   Bendrovių valdymo vertinimas

1.6. Aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo veiksniai

1.7. Vertinimo įtaka įmonių valdymui

Paskaitos konspektai    Testo klausimai  

2.      Kapitalo investavimas

2.1.   Įvadas

2.2.   Kapitalo investavimo procesas

2.3.   Pagrindiniai kapitalo investavimo principai

2.4. Investavimo kriterijai

2.5. Pinigų srautų prognozės

2.6. Išsamiau apie pinigų srautų prognozes

2.7. Projektų analizė ir vertinimas

2.8. Kiti pelno rodikliai ir vertinimo metodai

Paskaitos konspektai    Testo klausimai

3.      Kapitalo kaštai

3.1.   Įvadas

3.2.   Kapitalo kaštai

3.3.   Skirtingų kapitalo šaltinių kaštai

3.4.   Kapitalo kaštų apskaičiavimo temos

Paskaitos konspektai     Testo klausimai

4.      Sverto rodikliai

4.1.   Įvadas

4.2.   Svertas

4.3.   Verslo rizika ir finansinė rizika

Paskaitos konspektai       Testo klausimai   Testo kl.

5.      Kapitalo struktūra

5.1.   Įvadas

5.2.   Kapitalo struktūros sprendimai

5.3.   Kapitalo struktūros politikos praktinės problemos

Paskaitos konspektai     Testo klausimai    Testo Kl.

6.      Dividendai ir akcijų išpirkimas: pagrindai

6.1.   Įvadas

6.2.   Dividendai: Formos

6.3.   Dividendai: Mokėjimų chronologija

6.4. Akcijų išpirkimas

6.5. Apibendrinančios pastabos

Paskaitos konspektai     Testo  klausimai   Testo kl.

7.     Dividendai ir akcijų išpirkimas: analizė

7.1.   Įvadas

7.2.   Dividendų politika ir bendrovės vertė: Teorija

7.3.  Veiksniai, darantys įtaką dividendų politikai

7.4.   Dividendų išmokėjimo politika

7.5.   Dividendų saugumo politika

Paskaitos konspektai   Testo klausimai  Testo kl. (išversti tik tie, kurie nesikartoja su 6 tema)

8.      Apyvartinio kapitalo valdymas

8.1.   Įvadas

8.2.   Likvidumo matavimas ir valdymas

8.3. Grynųjų pinigų pozicijos valdymas

8.4. Investavimas į trumpalaikius finansinius instrumentus

8.5. Gautinų sumų valdymas

8.6. Atsargų valdymas

8.7. Mokėtinų sumų valdymas

8.8.  Trumpalaikio finansavimo valdymas

Paskaitos konspektai     Testo klausimai  Testo kl. 

9. Finansinių ataskaitų analizė

9.1. Įvadas

9.2. Bendro dydžio analizė

9.3. Finansinių koeficientų analizė

9.4. Planinių ataskaitų analizė

Paskaitos konspektai     Testo klausimai   Testo kl. 


ATVEJŲ ANALIZĖ IR PRISTATYMAS

Registracija atvejų analizei


Pageidavimus ir pristatymus siųsti arvydas@paskevicius.com

Pristatymas skaidrėse (pageidautina Universiteto prezentacijos forma) 10-15 min. Prezentacijos failo pavadinimas - atitinkamas atvejo pavadinimo sutrumpinimas. Skaičiavimų lentelės, kaip papildoma medžiaga iliustruojanti sprendimų eigą pateikiama EXCEL forma. Pristatymą atsiųsti prieš 24 val. iki paskaitos, t.y. iki antradienio 17:30. Jei medžiaga vėliau buvo papildyta, tai atsiųsti atitinkamai pakeitus failų pavadinimą. Pirmoje skaidrėje nurodyti temą, grupę ir autoriaus (ių) pavardę (es).

Analizuojami atvejai neturi vienareikšmiško atsakymo. Skirtingi žmonės priima ne vienodus sprendimus, todėl analizuojant atvejį reikia pateikti JŪSŲ sprendimą ir jį argumentuotai pagrįsti. Analizuojant testą reiktų nepamiršti, kad naujausią informaciją apie problemą bei įmonę galima susirasti internete.

Atvejo analizės ir pristatymo vertinimas:

1. Prezentacijos pateikimo savalaikiškumas, skaidrių kokybė, oratorinis menas, auditorijos įtraukimas į atvejo analizę 0-3

2. Analizuojamos problemos sudėtingumas 0-3

3. Atvejo analizės platumas, t.y. pakankamai daug atlikta darbo 0-4

4. Atvejo analizės gilumas, t.y. panaudoti sudėtingi analizės metodai 0-4

5. Surinkta papildoma, įdomi ir vertinga medžiaga internete. Pvz. kaip sekasi kompanijai dabar, kokios pasekmės, šiuolaikinės naujovės ) 0-2

6. Apibendrinimas, išvados, kas įsimintina, kuo vertingas pateiktas atvejis, kur galima pritaikyti įgytas žinias 0-2

7. Kolegų atvejų pristatymų oponavimas arba aktyvus dalyvavimas analizuojant atvejus 0-1 už kiekvieną aktyvų dalyvavimą, tačiau pirmenybė teikiama dar nedalyvavusiems. Geri klausimai arba pastabos vertinami pliusais, 3-4 pliusai 1 balu.

Atvejų pvz.

Introductory Exercises

1-1Assessing a Firm's Future. Financial Health

                            Financial Health (1-16 psl.) (Financial Ratio analysis)

                            Tire City, Inc. (17-18 psl.) (Forecasting Pro Forma Financial statements)

Estimating Funds Requirements - Short-Term sources of Funds

1-2 Estimating Funds Requirements - Short-Term sources of Funds

                            Butler Lumber Company (21-24 psl.) (Funding Growth)

                            Note on Bank Loans (25-37 psl. ) (Funding Growth)

39-64 psl.

                           Toy World inc. (39-44 psl.) (Funding Seasonal Needs)       Prezentacija    Excel

Ramunė Germanovičienė
Giedre Jaraite
Milda Susnyte

                            SureCut Shears, Inc. (45-52 psl.) (Funding Cyclical Needs)

                            Dell's Working Capital (53-57 psl.) (Managing working capital) Prezentacija Excel 

Eglė Igliukaitė
Jonė Masiulytė
Adelina Plungytė

                           Hampton Machine Tool Company (59-64 psl.) (Cash budgeting) 

Debt Policy and Long-Term Financing

 65-93 psl. 

                           E.I. du Pont de Nemours and Company (1983) ( 67-78 psl.) (Target Debt Policy)

                            Williams, 2002 ( 79-92 psl.) (Costs of Financial Distress)    Prezentacija    Excel

Justė Urbanavičiūtė
Povilas Maišelis
Silvija Žėkaitė.

93-105 psl.

                           The Loewen Group, Inc (Abridged) (93-105 psl.) (Costs of Financial Distress)   Prezentacija    Excel

Marta Stankevičiūtė
Gintarė Mačiūtė
Laurynas Pilkauskas
Aleksandr Archipov

107-143 psl.

                            American Home Products Corporation (107-112 psl.) (Capital Structure Decisions) 

                            Debt policy at UST Inc. (113-127 psl.) (Capital Structure Decisions) 

                            Diageo plc (129,130-142 psl.) (Capital Structure Decisions)

143-149 psl.

                            Continental Carriers, Inc. ( 143-149 psl. ) (Earnings impact of Leverage)   Prezentacija    Excel

Greta Bagdonaitė
Violeta Dulko
Aurelija Gėdminaitė

151-165 psl.

                            Hospital Corporation of America (A) (151-164 psl.) (Credit Ratings and Access to Debt Markets)  

165-179 psl.

                            Stone Container Corporation (A) (165-179 psl.) (Equity Financing)   Prezentacija    Excel

Patricija Balsytė
Viktorija Kadzevič

179-191 psl.

                             MCI Communications Corporation (1983) (179-185 psl.) (Equity-Linked Securities)

     193-209 psl.

                            Cox Commucations, Inc. (1999) (193-209 psl.) (Equity-Linked Securities)

211-225 psl.

                            Compania de Telefonos de Chile (211-224 psl.) (Cross-Border Financing)    Prezentacija Excel 

Milda Suslavičiūtė
Edgaras Džekčiorius

       225-241 psl.      

                                               Divident Policy at FLP Group, Inc. (A) (225-241 psl.) (Cash distribution) 

243-259 psl.

                            Ford Motor Company's Value Enhancement Plan (A) (243-259 psl.) (Recapitalization) Prezentacija

Viktorija Priščepionokaitė
 Evelina Savko
Evelina Kazakevičiūtė

261-277 psl.

                            Marriott Corporation (A) (261-276 psl.) (Event risk)   Prezentacija Excel

Evelina Glinskytė.
Monika Kukarėnaitė

277-297 psl.

                            Introduction to Derivative Instruments (277-296 psl.) (Basic Derivative Instruments)

297-317 psl.

                            Sally Jameson: Valuing Stock Options in a Compensation Package (Abridged) (297-299 psl.) (Valuing Derivatives)   

                 Student Educational Loan Fund, Inc. (Abridged) (301-309 psl.) (Interest Rate Derivatives)  Prezentacija    Excel 

Justina Buterlevičiūtė
Justina Ruškevičiūtė

                            Arley Merchandise Corporation ( 311-317 psl. ) (Options and Security Design)

319-347 psl.

                               The Pension Plan of Bethlehem steel (2001) (319-336 psl.) (Pension Fund Risk Management) 

                            Tiffany & Company (1993) (337-346 psl.) (Risk Identification and Selection of Risk-Management Techniques)     Prezentacija    Excel

Greta Tylaitė 
Gražvydė Samauskaitė

347-361 psl.

                            United Grain Growers Limited (A) (347-361 psl.) (Risk Identification and Selection of Risk-Management Techniques)

Valuation and Investment

365-395 psl.

                            Valuing Capital investment Projects (365-369 psl.) (Discounted Cash Flow Analysis)   

                            Merck & Company: Evaluating a Drug Licensing Opportunity (371-376 psl.) (Introduction to Decision Trees)

                            Tree Values (377-379 psl.) (Basic Value Creation)   Prezentacija    Excel

Alina Šinkauskatė
 Kristina Usevičiūtė

                            The Super Project (381-394 psl.) (Identifying Incremental Cash Flow)   Prezentacija    Excel

Rimgailė Ryliškytė
Justu Laževniku
Ignu Mozūraičiu

 395-445 psl.

                                             NetFlicx.com, Inc. (395-404 psl.) (Forecasting Expected Cash Flow) 

                                           A-Rod: Signing the Best Player in Baseball (405-418 psl.) (Forecasting Expected Cash Flow)    Prezentacija    Excel

Karolis Strolys
Daumantas Pocius 
Arnoldas Mickevičius

  

                            Ocean Carriers (419-424 psl.) (Capital Budgeting)  Prezentacija    Excel

Lukas Buitkus
Andrius Rasymas
Diana Aksomitaitė

                            Whirlpool Europe (425-430 psl.) (Capital Budgeting)  Prezentacija    Excel 

Ervinu Šiliniu
Ginatare Gaigalaite
Akvilė Juodagalvytė

                          Health Development Corporation (431-434 psl.) (Multiples) 

Cost of Capital and Valuation

                                             Diversification, the Capital Asset Pricing Model and the Cost of Equity Capital (435- 445 psl. )

447-493 psl.

                                                Cost of Capital at Ameritrade (447-466 psl. ) (Capital Asset Pricing Model and the Cost of Equity Capital)

                                                Pioneer Petroleum Corporation (467-472 psl.) (Risk and the Opportunity Cost of Capital)     Prezentacija    Excel

Vytautas Vasilaiuskas;
Donatas Tutinas;
Dominykas Valaitis

                                                 Leverage Betas and the Cost of Equity (473-482 psl.) (Leverage Betas)

                                                Marriott Corporation:  the Cost of Capital (Abridged) (483-491 psl.) (Weighted Average Cost of the Capital)

TVARKARAŠTIS

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Tr

rugsėjis-5

17:30-19:00

611

1.Įmonės valdymas

2

Tr

rugsėjis-5

19:10-20:40

611

1.Įmonės valdymas

ND: 1 temos testų klausimai

3

Tr

rugsėjis-12

17:30-19:00

611

2.Kapitalo investavimas

4

Tr

rugsėjis-12

19:10-20:40

611

2.Kapitalo investavimas

ND: 2 temos testų klausimai

5

Tr

rugsėjis-19

17:30-19:00

611

Paskaita 

Prof. Dr. Ivo Bischoff

University of Kassel

6

Tr

rugsėjis-19

19:10-20:40

611

2.Kapitalo investavimas. Testo klausimų apžvalga


7

Tr

rugsėjis-26

17:30-19:00

611

2.Kapitalo investavimas. Testo klausimų apžvalga

8

Tr

rugsėjis-26

19:10-20:40

611

3.Kapitalo kaštai. 

ND: 3 temos testų klausimai

9

Tr

spalis-3

17:30-19:00

611

3. Kapitalo kaštai. Testo klausimų apžvalga

10

Tr

spalis-3

19:10-20:40

611

4. Sverto rodikliai.

ND pasiruošimas testui

11

Tr

spalis-9

17:30-19:00

EC

1 Testas

12

Tr

spalis-9

19:10-20:40

611

5. Kapitalo struktūra

ND: 4 ir 5 temų testų klausimai

13

Tr

spalis-17

17:30-19:00

611

4. Sverto rodikliai ir 5. Kapitalo struktūra: testo klausimų apžvalga

14

Tr

spalis-17

19:10-20:40

611

6. Dividendai ir akcijų išpirkimas: pagrindai 

7. Dividendai ir akcijų išpirkimas: analizė

ND: 6 ir 7 temų testų klausimai

15

Tr

spalis-24

17:30-19:00

611

6. Dividendai ir akcijų išpirkimas: pagrindai.   Testo klausimų apžvalga

16

Tr

spalis-24

19:10-20:40

611

7. Dividendai ir akcijų išpirkimas: analizė.   Testo klausimų apžvalga

17

Tr

lapkritis-7

17:30-19:00

611

Atvejų pristatymas 

18

Tr

lapkritis-7

19:10-20:40

611

Atvejų pristatymas  

7. Dividendai ir akcijų išpirkimas: analizė.   Testo klausimų apžvalga 


19

Tr

lapkritis-14

17:30-19:00

611

Atvejų pristatymas 

ND: 8 temos testų klausimai

20

Tr

lapkritis-14

19:10-20:40

611

Atvejų pristatymas 

8. Apyvartinio kapitalo valdymas

21

Tr

lapkritis-21

17:30-19:00

611

8. Apyvartinio kapitalo valdymas. Testo klausimų apžvalga.

ND: 9 temos testų klausimai

22

Tr

lapkritis-21

19:10-20:40

611

9.Finansinių ataskaitų analizė. Atvejų pristatymas


23

Tr

lapkritis-28

17:30-19:00

611

9.Finansinių ataskaitų analizė. Testo klausimų apžvalga.

24

Tr

lapkritis-28

19:10-20:40

611

 Atvejų pristatymas

ND pasiruošimas testui

25

Tr

gruodis-4

17:30-19:00

EC

2 testas

26

Tr


27

Tr

gruodis-11

17:30-19:00

EC

Egzaminas

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Corporate Finance: a practical approach, Michelle R. Clayman, CFA, Martin S. Fridson, CFA, George H. Troughton, CFA. 2nd Edition. 2012. Wiley

2. Fundamentals of Corporate Finance. Ross, Stephen A. Westerfield, Randolph W. Jordan, Bradford D. 2012.

3.  4. Case Problems In Finance, W. Carl KesterRichard S. RubackPeter Tufano.2010.

5. Case Studies in Finance, Robert F. Bruner, Kenneth Eades, Michael Schill. 2010. ISBN-13 9780073382456

6. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

ŽINIŲ VERTINIMAS

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Savarankiškai parengtų imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų pristatymas auditorijoje 1-2 kartus per semestrą; atvejų analizė, atliekant darbą mažose grupėse, bei jų individualus pristatymas seminarų metu, aktyvumas paskaitų ir pratybų metu, Koliokviumas semestro metu ir egzaminas.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Savarankiškai parengtų imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų vertinimas dauginamas iš 0,1, jei studentas praleido ne daugiau kaip 25 % paskaitų ir pratybų (seminarų).

Atvejo analizė ir pristatymas vertinami atsižvelgiant į: Prezentacijos pateikimo savalaikiškumą, skaidrių kokybę, oratorini meną, auditorijos įtraukimą į atvejo analizę. Analizuojamos problemos sudėtingumą. Atvejo analizės platumą. Atvejo analizės gilumą. Surinktą papildomą medžiagą. Atvejo apibendrinimą. Atvejo vertinimas dauginamas iš 0,3.

Koliokviumas ir egzaminas laikomi elektroniniu būdu Egzaminų centre. Koliokviumo ir egzamino pažymys dauginamas iš 0,3 ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

Uždavinių sprendimai, aktyvumas paskaitų metu ir paskaitų lankomumas – 10 %

Atvejo analizė ir pristatymas – 30 %

Koliokviumas pažymio – 30 %

Egzaminas – 30 %

                     TESTŲ REZULTATAI

                                        Finansai ir bankininkystėGrįžti