Kurso programos

Grįžti

PROJEKTŲ FINANSŲ VALDYMAS (Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokyklos Tarptautinė projektų vadyba magistrams)

       VILNIAUS UNIVERSITETO

       TARPTAUTINIO VERSLO MOKYKLA


 

Projektų finansų valdymas

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos

 TARPTAUTINĖ PROJEKTŲ VADYBA

magistrams

parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius

           Projektų finansų valdymas kurso tikslas – išvystyti vadybinius ir techninius įgūdžius sudarant projekto sąmatą bei užtikrinant projekto finansinį valdymą.

              Projektų finansų valdymas kursui įsisavinti studentai turi būti išklausę šiuos arba juos atitinkančius kursus: Buhalterinė apskaita, Finansų valdymas, Įmonių finansai

           Išklausęs kursą magistrantas sugebės suvokti finansinio valdymo vaidmenį visose projekto įgyvendinimo stadijose; supras finansinius procesus, procedūras ir metodologiją realizuojant projektą; suformuos finansinę projekto dalį, nustatys aiškius progreso tikslus bei sugebės įvertinti pasiektus rezultatus.

Kursas supažindina su projekto finansinio valdymo pagrindais. Kurso metu dėstomi šie klausimai: finansinės ataskaitos ir pinigų srautai; pinigų laiko vertė; anuitetas ir perpetuitetas; normų palyginimas: sudėjimo efektas; paskolų tipai ir paskolų amortizacija; grynoji dabartinė vertė; atsipirkimo taisyklė; diskontuotas atsipirkimas; vidutinė apskaitinė grąža (AAR);  vidinė pelno norma (IRR); pelningumo rodiklis; pagrįstas pinigų srautas (Relevant Cash Flow); vienatinumo taisyklė (The Stand-Alone Princile);  praėjusio laikotarpio kaštai (Sunk Costs); alternatyvūs kaštai (Opportunity Costs); šalutinis efektas; grynasis apyvartinis kapitalas (Net Working Capital); finansavimo kaštai (Financing Costs);  preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai;  pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai; specialūs būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejai.

Kurso tikslas ne tik supažindinti su projekto finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius bei parengiant ir pristatant atvejo analizę. Kurso apimtis 1 semestre 5 kreditai.

 

 

KURSO STRUKTŪRA

 

1.       Įvadas į projektų finansų valdymą (Stefano Gatti, Project Finance in Theory and Practice,)

      1.1           Projekto finansų supratimas

1.2           Projektų finansavimo būdai

1.3           Projektų finansavimo šaltiniai

1.4           Projektų finansavimo kontraktų struktūros pavyzdys

 

Paskaitos konspektai

2.          Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai (2 skyrius ir 3 skyriaus pradžia  Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

2.1.                Balansas

2.2.                Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.                Pinigų srautai

2. 4.         Detalesnis pinigų srautų nagrinėjimas

 

Paskaitos konspektai

 

2 skyrius  Vadovėlinė medžiaga    Testo klausimai  

3 skyrius  Vadovėlinė medžiaga  ( 1 klausimas)    Pratybos  (6, 9 ir 14 uždaviniai)  Q&P  Testo klausimai (.  25, 26, 35, 39, 49, 51, 86, 91.    )

 

 

3.         Pinigų laiko vertė  (5 ir 6 skyriai  Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

 

3.1.          Būsimoji vertė ir jos nustatymas

3.2.          Dabartinė vertė ir diskontavimas

3.3.          Daugiau apie dabartinę ir būsimąją vertę.

3.4.          Dabartinė ir būsimoji sudėtinių pinigų srautų vertė.

3.5.          Anuitetas ir perpetuitetas.

3.6.          Normų palyginimas: sudėjimo efektas

3.7.          Paskolų tipai ir paskolų amortizacija

 

Paskaitos konspektai 

 

 5 skyrius  Vadovėlinė medžiaga     Q&P   Pratybos    Testo klausimai

 

 

6 skyrius Vadovėlinė medžiaga      Pratybos    Q&P     Testo klausimai

 

 

4.      Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai (9 skyrius   Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

 

4.1.     Grynoji dabartinė vertė

4.2.     Atsipirkimo taisyklė

4.3.     Diskontuotas atsipirkimas

4.4.     Vidutinė apskaitinė grąža (AAR)

4.5.     Vidinė pelno norma (IRR)

4.6.     Pelningumo rodiklis

 

Paskaitos konspektai

 

Vadovėlinė medžiaga      Q&P   Pratybos      Testo klausimai

 

 

5. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas (10 skyrius   Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

 

5.1.     Projekto pinigų srauto sąvokos

5.2.     Tiesiogiai susiję  pinigų srautai

5.3.     Formalios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

5.4.     Detalizuoti projekto pinigų srautai

5.5.     Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

5.6.     Keletas specialių būsimųjų pinigų srautų analizės atvejų

Paskaitos konspektai  

 

Vadovėlinė medžiaga    Q&P      Pratybos        Testo klausimai

 

6.  Projekto analizė ir įvertinimas   (11 skyrius   Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

 

6.1.  Dabartinės grynosios vertės dydžio įvertinimas

6.2. Scenarijų ir tolesnė "kas jeigu" analizė

6.3. Nenuostolingumo ribos analizė

6.4. Pinigų srautas iš veiklos, pardavimų apimtis ir nenuostolingumo riba

6.5. Veiklos subalansavimas

6.6. Kapitalo įdėjimų planavimo papildomas aptarimas

Paskaitos konspektai  

 

 

Atvejo analizė

Atvejai

 

  1. Lockheed Tri Star and Capital Budgeting . Case Problems in Finance / edited by W.Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano. 2005. 367-369psl.
  2. Merck & Company: Evaluating a Drug Licensing Opportunity. Case Problems in Finance / edited by W.Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano. 2005. 371-376 psl.
  3. Tree Values. Case Problems in Finance / edited by W.Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano. 2005. 377-379psl.
  4. The Super Project. Case Problems in Finance / edited by W.Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano. 2005. 381-394psl.
  5. NetFlix.com, Inc. Case Problems in Finance / edited by W.Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano. 2005. 395-403psl.
  6. A-Rod: Signing the Best Player  in Baseball. Case Problems in Finance / edited by W.Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano. 2005. 405-418 psl.
  7. Ocean Carriers Case Problems in Finance / edited by W.Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano. 2005. 419-423 psl.
  8. Whirpool Europe. Case Problems in Finance / edited by W.Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano. 2005. 425-430 psl.
  9. Health Development Coporation. Case Problems in Finance / edited by W.Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano. 2005. 431-434 psl.

 

Paskaitų planas

 

 

 

 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Kt

balandžio 10

18:00-19:30

105 

Įvadinė tema. Finansinės ataskaitos.

Namų darbai: vadovėlio 2skyr. testo klausimai, 3 skyr. Pratybų uždaviniai Nr. 6, 9, 14. 3 skyr. Testo klausimai Nr.  25, 26, 35, 39, 49, 51, 86, 91.

Atsispausdinti: 5 skyriaus pratybų uždaviniai ir testo klausimai; 6 skyriaus pratybų uždaviniai ir testo klausimai;

2

Kt

balandžio 10

19:40-21:10

105 

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai)

3

Pn

balandžio 11

17:00-17:50

 105

Pinigų laiko vertė. Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

Namų darbai: 5 skyriaus pratybų uždaviniai ir testo klausimai, 6 skyriaus pratybų uždaviniai ir testo klausimai;

Atsispausdinti: 9 skyriaus pratybų uždaviniai ir testo klausimai

Pasirinkti Atvejį analizei

4

Pn

balandžio 11

18:00-19:30

 105

Finansinės ataskaitos testo klausimų apžvalga.

5

Pn

balandžio 11

19:40-21:10

 105

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai) pratybos ir testų klausimų apžvalga

6

Št

balandžio 12

8:00-9:30

 105

Investavimo kriterijai (paskaita)

Namų darbai: 9 skyriaus pratybų uždaviniai ir testo klausimai;

Atsispausdinti: 10 skyriaus pratybų uždaviniai ir testo klausimai

7

Št

balandžio 12

9:40-11:10

 105

Investavimo kriterijai (paskaita)

8

Št

balandžio 12

11:20-12-50

 105

Diskontuotų pinigų srautų vertinimas pratybos ir testų klausimų apžvalga (5 ir 6 skyriaus pratybų uždaviniai ir testo klausimai)

9

Št

balandžio 12

13:00-14:30

 105

Investavimo kriterijai pratybos

10

Kt

balandžio 24

18:00-19:30

 105

Investavimo sprendimų priėmimas (paskaita).

Namų darbai: 10 skyriaus pratybų uždaviniai ir testo klausimai;

 

11

Kt

balandžio 24

19:40-21:10

 105

Investavimo kriterijai pratybos ir testo klausimų apžvalga

12

Pn

balandžio 25

17:00-17:50

105

Investavimo kriterijai pratybos ir testo klausimų apžvalga

Namų darbai: 10 skyriaus „Investavimo sprendimų priėmimas“ pratybų uždaviniai ir testo klausimai;

13

Pn

balandžio 25

18:00-19:30

105

Investavimo sprendimų priėmimas pratybos

14

Pn

balandžio 25

19:40-21:10

105

Atvejo analizė, Konsultacija

15

Št

balandžio 26

8:00-9:30

105

Projekto analizė ir įvertinimas (paskaita) Investavimo sprendimų priėmimas pratybos

Namų darbai: pasirengimas egzaminui

 

 

16

Št

balandžio 26

9:40-11:10

105

Investavimo sprendimų priėmimas testo klausimų apžvalga

17

Št

balandžio 26

11:20-12-50

105

Atvejo analizės pristatymas

18

Št

balandžio 26

13:00-14:30

105

Atvejo analizės pristatymas

 

An

balandžio 29

18:00

EC

EGZAMINAS

 


 

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

1. Pinigų laiko vertė. A. Paškevičius. Apskaitos apžvalga , 1994 m. Nr. 11-12, 1995 m. Nr. 1-2.

2. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

3. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

4. Case Problems in Finance / edited by W.Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano. 2005

5. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 4th Editon 2008

6. Stefano Gatti, Project Finance in Theory and Practice, Academic Press, 2008

7. Eiteman D. and Stonehill A., and M.H. Moffett, Multinational Business Finance: International Edition, 12/E, ISBN-10: 0136096689; 2010 .

8. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

9. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

10. Mastering Financial modeling in Microsoft Excel. 2006

 

ŽINIŲ VERTINIMAS

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Uždavinių sprendimai ir analizė seminarų metu, egzaminas.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Aktyvumas seminarų-pratybų metu vertinimas dauginamas iš 15%

Atvejo pristatymas vertinimas dauginamas iš 35%

Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti pateiktas užduotis. Egzamino pažymys yra dauginamas iš 50% ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

Aktyvumas paskaitų ir pratybų metu – 15 %

Atvejo pristatymo vertinimas – 35%

Egzaminas – 50%

 

                      REZULTATAI 
 
 
 


Grįžti