Kurso programos

Grįžti

UŽSIENIO VALIUTŲ RINKA IR VALIUTOS RIZIKOS VALDYMAS (Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokyklos Tarptautinio verslo finansai specialybės magistrams)

VILNIAUS UNIVERSITETO

TARPTAUTINIO VERSLO MOKYKLA

Užsienio valiutų rinkos ir valiutinės rizikos valdymas 

PROGRAMA

 

Skirta Tarptautinio verslo finansai magistrams

Dėstytojas: Prof. dr. A.Paškevičius

Kurse nagrinėjamos tokios problemos kaip, tarptautinė finansinė aplinka, užsienio valiutų rinka, ateities ir opcionų rinkos, valiutos kursų prognozavimo teoriniai pagrindai bei prognozavimo metodai, o taip pat valiutinės rizikos valdymo metodai. Kurse naudojama metodinė medžiaga anglų kalba, todėl pageidautina, kad studentai žinotų šią kalbą. Studentai teorinę medžiagą turėtų pagilinti seminarų ir pratybų metu.

  

Užsienio valiutų rinkos ir valiutinės rizikos valdymas

 

" Užsienio valiutų rinkos ir valiutinės rizikos valdymas " kursą gali klausyti aukštesniųjų kursų studentai-ekonomistai, išklausę "Įmonių finansinio valdymo" arba "Korporacijų finansų" kursą; o taip pat gerai žinantys šiuolaikinės apskaitos pagrindus.

Užsienio valiutų rinkos ir valiutinės rizikos valdymo kursas apima tarptautinės finansinės veiklos sampratą, užsienio valiutų rinkų apžvalgą, valiutų kotiruotes, ateities ir opcionų rinkas bei teorinius valiutų kursų prognozavimo pagrindus bei metodologiją, o taip pat valiutinės rizikos valdymo metodus.

Kurso pobūdis ne tik teorinis, bet ir praktinis. Pratybų metu studentai įgauna valiutų, išankstinių kontraktų bei opcionų kotiruočių nustatymo įgūdžius, valiutos spekuliacijos bei arbitražo techniką.

 

LITERATŪRA

 


1.Eiteman D. and Stonehill A., and M.H. Moffett, Multinational Business Finance: International Edition, 13/E,2012 .

2. Geert Bekaert,  Robert J. Hodrick, International Financial Management 1/e ISBN-10: 0131163604, 2009.

3. Shapiro, A.C., Multinational Financial Management,

9th edition, Prentice Hall, 2010.

4. Jose de la Torre, Yves L. Doz, INSEAD, Timothy Devinney, Managing the Global Corporation: Case Studies in Strategy and Management, 2nd Edition; ISBN 0072347988, 2001.

5. Moffett , Cases in International Finance, 1/E,   ISBN-10: 0201700867, 2001

6. Cheol Eun, Bruce G. Resnick, International Financial Management, 3rd edition, ISBN 0072521279, 2004.

7. David O. Beim, Charles Calomiris, Emerging Financial Markets, 1st edition, ISBN 0072425148, 2004

 

KURSO STRUKTŪRA

 

1. Įvadas į tarptautinio verslo finansus

 

1.1. Tarptautinis finansinis valdymas
1.2. Valdymo tikslai
1.3. Bendrovės valdymas

1.4. Terminologija

 

Vadovėlinė medžiaga   Paskaitų skaidrės    

 

 

2. Tarptautinė monetarinė sistema

 

2.1. Tarptautinės monetarinės sistemos istorija
2.2. Valiutų kursų rėžimai
2.3. Besivystančių rinkų valiutų rėžimai
2.4. Euras
2.5. Valiutų kursų režimai:  ateitis

Vadovėlinė medžiaga   Paskaitų skaidrės 

 

 

3. Mokėjimų balansas

 

3.1. Mokėjimo balanso apskaitos pagrindai
3.2. Mokėjimų balanso sąskaitos
3.3. Kapitalo ir finansinė sąskaitos
3.4. Mokėjimų balanso sąryšis su pagrindiniais makroekonominiais rodikliais

3.5. Prekybos balansas

3.6. Kapitalo mobilumas

 

Vadovėlinė medžiaga    Paskaitų skaidrės   Seminaro klausimai ir užduotys

 

 

  4. Tarptautinės pariteto sąlygos.

 

4.1. Kainos ir valiutų kursai. 
4.2. Palūkanų normos ir valiutų kursai 
4.3. Išankstinis kursas – “nešališkas” ateities valiutos kurso “pranašas”.
4.4. Kainų, palūkanų normų ir valiutų kursų pusiausvyra.

 

Vadovėlinė medžiaga      Paskaitų skaidrės      Seminaro klausimai ir užduotys

Porsche mini case

 

 

5. Valiutų kursų prognozavimas

 

5.1. Valiutų kursų prognozavimo teorinės prielaidos

5.2. Turto rinkų požiūris į valiutų kursų prognozavimą

5.3. Valiutų kursai besivystančiose rinkose

     5.3.1. Azijos krizė 1997 m.

     5.3.2. Rusijos krizė 1998 m.

     5.3.3. Argentinos krizė 2002 m.

5.4. Valiutų kursų prognozavimas praktikoje

 

Vadovėlinė medžiaga      Paskaitų skaidrės     Seminaro klausimai ir užduotys      JPMorgan Chase

 

 

 

5a.Pasaulinė 2007-2009 metų finansinė krizė

 

1. Rizikingos (subprime) paskolos

2. Sekiuretizacija ir jos išvestiniai finansiniai instrumentai

      3. 2007-2009 metų krizė

 

 

      Paskaitų skaidrės

 

 

6. Valiutų rinka

 

6.1. Geografinės užsienio valiutų rinkos ribos

6.2. Valiutų rinkų funkcijos

6.3. Rinkos dalyviai

6.4. Operacijos tarpbankinėje rinkoje

6.5. Valiutų rinkos dydis

6.6. Valiutų kursai ir kotiruotės

 

Vadovėlinė medžiaga     Paskaitų skaidrės     Seminaro klausimai ir užduotys

 

 

 

 

7. Valiutų rinkų išvestiniai finansiniai instrumentai

 

7.1. Išvestiniai finansiniai instrumentai 

7.2. Ateities sandoriai - fjučeriai

7.3. Valiutos pasirenkamieji sandoriai - opcionai

7.4. Spekuliavimas užsienio valiuta

7.5. Opcionų įkainojimas ir vertinimas

7.6. Opcionų premijos jautrumas pagrindiniams kainos komponentams 

 

Vadovėlinė medžiaga     Paskaitų skaidrės     Seminaro klausimai ir užduotys

  Barings Bank and Nick Leeson

 

 

 

8. Sandorių rizika tarptautiniame versle

 

8.1. Valiutinės rizikos tipai

8.2. Sandorių rizikos vertinimas

8.3. Dayton Manufacturing – sandorio rizikos valdymas

8.4. Strategijos pasirinkimas ir galutinis rezultatas

 

 

 

 

Vadovėlinė medžiaga          Paskaitų skaidrės        Seminaro klausimai ir užduotys

 

 

Egzamino klausimai

 

 

	  

ŽINIŲ VERTINIMAS

Studentų žinių vertinimą apima jų aktyvumas seminarų ir pratybų metu, o taip pat jų žinių lygis galutinio egzamino metu. Studentai sėkmingai parašę kontrolinius darbus semestro metu, gali būti atleisti nuo dalies kurso galutinio egzamino metu. Galutinis egzaminas vyksta raštu ir žodžiu. Galutinio egzamino metu greta teorinių klausimų bus pateikiamos ir praktinės užduotys.

 

Kontrolinių rezultatai

 

SESIJOMIS BESIMOKANČIŲ STUDENTŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

 

Studentų žinių vertinimą apima savarankiškos užduoties vertinimas ir galutinis egzaminas. Galutinis egzaminas vyksta raštu ir žodžiu. Galutinio egzamino metu greta teorinių klausimų bus pateikiamos ir praktinės užduotys.

Sesijomis besimokančių studentų savarankiška užduotis

Sesijomis besimokančių studentų vertinimo rezultatai

 

 

 Grįžti