Kurso programos

Grįžti

FINANSŲ VALDYMAS I (VU TVM Tarptautinis verslas specialybės ištęstinių (sesijinių) studijų 4 k. bakalaurams)

      VILNIAUS UNIVERSITETO

       TARPTAUTINIO VERSLO MOKYKLA


FINANSŲ VALDYMAS

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos

Tarptautinis verslas specialybės ištęstinių (sesijinių) studijų bakalaurams

parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius

            Finansų valdymo kursas supažindina su akcinės bendrovės finansinio valdymo pagrindais, todėl kursą gali klausyti studentai dar tik pradedantys gilintis į finansines disciplinas.

Finansų valdymo kursas apima pinigų srautų sampratą, bendrovių finansinės analizės pagrindus, supažindina su ilgalaikio finansinio planavimo pagrindais, apžvelgia pinigų laiko vertės skaičiavimo atvejus, supažindina su akcijų ir obligacijų vertinimo pagrindais.

Kurso tikslas ne tik supažindinti su bendrovių finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis pavasario semestre 5 kreditai.

Dalyko sandas

KURSO STRUKTŪRA

1.      Įvadas į Finansų valdymą

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

Paskaitos konspektai    Testo klausimai

2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

Paskaitos konspektai    Testo klausimai  

3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai

 

4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4   Išorinis finansavimas ir augimas

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai

5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai         Pratybos      Q&P      Testo klausimai

6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai

7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai

8.      Akcijų vertinimas

8.1.   Paprastųjų akcijų charakteristika ir jų vertinimas

8.2.   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų ypatybės

8.3.   Akcijų rinkos dalyviai

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTŲ

RUDENS SEMESTRO PASKAITŲ PLANAS

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

1

An

rugsėjis-22

9:00-10:30

210

Įvadinė tema

2

An

rugsėjis-22

11:0-12:30

210

Finansinės ataskaitos

3

Kt

rugsėjis-24

13:00-14:30

210

1,2 temu Testų kl. Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai)

4

Kt

rugsėjis-24

14:40-16:10

210

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai)   Finansinis planavimas

5

Pn

rugsėjis-25

9:00-10:30

210

Finansinės ataskaitos Savarankiškos užduoties apžvalga 3 temos testų kl.

6

Pn

rugsėjis-25

11:0-12:30

210

Finansinis planavimas. Savarankiškos užduoties apžvalga. 4 temos testo kl.

7

Pn

rugsėjis-25

13:00-14:30

210

Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos (paskaita)

8

Pn

rugsėjis-25

14:40-16:10

210

Paskaita perkeliama į konsultaciją 1 diena prieš EGZAMINĄ

9

Št

rugsėjis-26

9:20-10:30

210

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas 7 tema

10

Št

rugsėjis-26

11:00-12:30

210

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas 7 tema paskaita

11

Št

rugsėjis-26

13:00-14:30

210

Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos Savarankiškos užduoties apžvalga. 5-6 temos testo kl.

12

Št

rugsėjis-26

14:40-16:10

210

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. Savarankiškos užduoties apžvalga.7 temos testo kl.

13

Kt

sausio 14

16:00-17:30

Konsultacija prieš EGZAMINĄ

14

Pn

sausio 15

15 val.

EC

EGZAMINAS

SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS (rudens semestras)

 

 

 

 

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

1. Pinigų laiko vertė. A. Paškevičius. Apskaitos apžvalga , 1994 m. Nr. 11-12, 1995 m. Nr. 1-2.

2. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

3. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

4. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

5. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

6. Capital Markets, Fabozzi Modigliani. 2010

Vadovėlinė medžiaga (prieiga suteikiama individualiai)      1 skyrius   2 skyrius   3 skyrius   4 skyrius   5 skyrius   6 skyrius   7 skyrius   8 skyrius 9skyrius 10 skyrius

ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS

 

Galutiniam vertinimui studentai privalo sėkmingai išlaikyti egzaminą bei pateikti savarankišką užduotį.

Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei egzamino pažymys yra aukštesnis nei 4, tai jis dauginamas iš 60 % ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo. Jei egzamino pažymys yra mažesnis nei 4, t.y. buvo išspręsta mažiau kaip 50 % pateiktų užduočių, galutinis vertinimas yra nepatenkinamas.

Savarankiška užduotis pateikiama dėstytojui iki egzamino arba jo metu spausdina arba elektronine forma.

                     TESTŲ REZULTATAI
 
 
                         Rudens semestras       1 grupė                     
 
 
 


Grįžti