Kurso programos

Grįžti

ĮMONIŲ FINANSŲ VALDYMAS (Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto VERSLO VYSTYMO nuolatinių (sesijinių) studijų magistrams)

                            

VILNIAUS UNIVERSITETO

       EKONOMIKOS FAKULTETO

FINANSŲ KATEDRA


Įmonių finansų valdymas


Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto

VERSLO VYSTYMO nuolatinių (sesijinių) studijų

magistrams

parengė prof. dr. Arvydas Paškevičius

Dalyko tikslas – formuoti teorinius ir praktinius finansų valdymo įgūdžius, kurie padėtų sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti ir vertinti įmonės finansinę veiklą bei jos veiklos plėtros projektus. Dalyko ugdomos kompetencijos yra tokios:

- Turės teorinius bei praktinius finansų valdymo įgūdžius, kurie padės sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti bei vertinti bendrovių finansinę veiklą;

- gebės analizuoti bendrovės finansines ataskaitas bei prognozuoti finansinę būklę ir pinigų srautus;

- mokės vertinti investicinių sprendimų, finansinių išteklių pritraukimo, trumpalaikio turto finansinio valdymo efektyvumą;

- mokės parengti verslo planus, atsižvelgdami į šalies ekonominius, politinius, socialinius ir kultūrinius bruožus, teisinę aplinką;

- gebės valdyti verslo plėtros projektus, diegti ir siūlyti vadybines bei organizacines inovacijas.

Kurso tikslas ne tik supažindinti su projekto finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius bei parengiant ir pristatant atvejo analizę. Kurso apimtis 2 semestre 6 kreditai.

            Dalyko aprašas

TVARKARAŠTIS IR NAMŲ DARBŲ UŽDUOTYS

 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Pasirengimas paskaitoms (namų darbai)

1

Št

vasaris-20

10:00-11:30

711a.

Peržiūrėti 1-6 temų paskaitų medžiagą (atsispausdinti ją). Turėti kalkuliatorių (reikalavimai 1-os paskaitos Nr. 3 skaidrėje)

2

Št

vasaris-20

11:40-13:10

711a.

3

Št

vasaris-20

13:40-15:10

711a.

4

Št

vasaris-27

14:40-16:10

711a.

Išspręsti nurodytus uždavinius, peržiūrėti testų klausimus ir parengti atvejo analizę

5

Št

vasaris-27

16:20-17:50

711a.

6

Št

vasaris-27

18:00-19:30

711a.

13

 Št

kovas-19

9:00-10:00 

EC

EGZAMINAS


KURSO STRUKTŪRA

1.     Įvadas į Įmonių finansų valdymą (1 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

Paskaitos konspektai     Testo klausimai     Vadovėlinė medžiaga

2.     Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai (2 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

Paskaitos konspektai    Testo klausimai     Vadovėlinė medžiaga

3.     Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (3 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

Paskaitos konspektai     Pratybos  Q&P  Testo klausimai    Vadovėlinė medžiaga

4.       Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė (5 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai   Q&P     Pratybos    Testo klausimai     Vadovėlinė medžiaga

5.         Diskontuotų pinigų srautų vertinimas (6 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai  Pratybos  Q&P       Testo klausimai   Vadovėlinė medžiaga

6.         Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai (9 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

9.1. Grynoji dabartinė vertė.

9.2. Atsipirkimo taisyklė.

9.3. Diskontuota atsipirkimo taisyklė.

9.4. Vidutinė apskaitinė grąža.

9.5. Vidinė pelno norma.

9.6. Pelno rodiklis.

9.7. Kapitalo investicijų praktika.

Paskaitos konspektai        Q&P   Pratybos        Testo klausimai       Vadovėlinė medžiaga

7. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas (10 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

10.1. Projekto pinigų srauto sąvokos

10.2. Didėjantis pinigų srautas

10.3. Preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

10.4. Detalizuotas planuojamas pinigų srautas

10.5. Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

10.6. Keletas specialių būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejų

Paskaitos konspektai Q&P   Pratybos        Testo klausimai       Vadovėlinė medžiaga

ATVEJŲ ANALIZĖ IR PRISTATYMAS

Registracija atvejų analizei

Pageidavimus ir pristatymus siųsti arvydas@paskevicius.com

Pristatymas skaidrėse (pageidautina Universiteto prezentacijos forma) 10-15 min. Prezentacijos failo pavadinimas - atitinkamas atvejo pavadinimo sutrumpinimas. Skaičiavimų lentelės, kaip papildoma medžiaga iliustruojanti sprendimų eigą pateikiama EXCEL forma. Pristatymą atsiųsti prieš 24 val. iki paskaitos. Jei medžiaga vėliau buvo papildyta, tai atsiųsti atitinkamai pakeitus failų pavadinimą. Pirmoje skaidrėje nurodyti temą, grupę ir autoriaus (ių) pavardę (es).

Analizuojami atvejai neturi vienareikšmiško atsakymo. Skirtingi žmonės priima ne vienodus sprendimus, todėl analizuojant atvejį reikia pateikti JŪSŲ sprendimą ir jį argumentuotai pagrįsti. Analizuojant testą reiktų nepamiršti, kad naujausią informaciją apie problemą bei įmonę galima susirasti internete.

Atvejo analizės ir pristatymo vertinimas:

1. Prezentacijos pateikimo savalaikiškumas, skaidrių kokybė, oratorinis menas, auditorijos įtraukimas į atvejo analizę 0-3

2. Analizuojamos problemos sudėtingumas 0-3

3. Atvejo analizės platumas, t.y. pakankamai daug atlikta darbo 0-4

4. Atvejo analizės gilumas, t.y. panaudoti sudėtingi analizės metodai 0-4

5. Surinkta papildoma, įdomi ir vertinga medžiaga internete. Pvz. kaip sekasi kompanijai dabar, kokios pasekmės, šiuolaikinės naujovės ) 0-2

6. Apibendrinimas, išvados, kas įsimintina, kuo vertingas pateiktas atvejis, kur galima pritaikyti įgytas žinias 0-2

7. Kolegų pristatymų atvejų oponavimas arba aktyvus dalyvavimas analizuojant atvejus 0-1 už kiekvieną aktyvų dalyvavimą. Geri klausimai arba pastabos vertinami pliusais, 3-4 pliusai 1 balu.

Introductory Exercises

1-1 Assessing a Firm's Future. Financial Health

                            Financial Health (1-16psl.) (Financial Ratio analysis)

                            Tire City, Inc. (17-18 psl.) (Forecasting Pro Forma Financial statements)

Estimating Funds Requirements - Short-Term sources of Funds

1-2 Estimating Funds Requirements - Short-Term sources of Funds

                            Note on Bank Loans (25-37 psl.) (Funding Growth)

Butler Lumber Company (21-24 psl.) (Funding Growth)

1-3 Toy World, Inc.

                            Toy World inc. (39-44 psl.) (Funding Seasonal Needs)

                            SureCut Shears, Inc. (45-52 psl.) (Funding Cyclical Needs)

                            Dell's Working Capital (53-57 psl.) (Managing working capital)

1-4 Hampton Machine Tool Company

                            Hampton Machine Tool Company (59-64 psl.) (Cash budgeting)

Debt Policy and Long-Term Financing

2-1 E.I. du Pont de Nemours and Company (1983) ( 67- 70 psl.) (Target Debt plicy)

2-1 E.I. du Pont de Nemours and Company (1983) 2

                            E.I. du Pont de Nemours and Company (1983) ( 71-78 psl.) (Target Debt Policy)

                            Williams, 2002 ( 79-87 psl.) Costs of Financial Distress)

2-1 E.I. du Pont de Nemours and Company (1983) 3

                            Williams, 2002 ( 88-92 psl.) (Costs of Financial Distress)

                            The Loewen Group, Inc (Abridged) (93-105 psl.) (Costs of Financial Distress)

2-2 American Home Products Corporation

                            American Home Products Corporation (107-112 psl.) (Capital Structure Decisions)

                            Debt policy at UST Inc. (113-127 psl.) (Capital Structure Decisions) trūksta128.

                            Diageo plc (129,130-142 psl.) (Capital Structure Decisions) trūksta 129

                            Continental Carriers, Inc. ( 143-149 psl. ) (Earnings impact of Leverage)

2-2a 128 psl.

2-2b 129 psl.

2-3 Hospital Corporation of America (A)

                            Hospital Corporation of America (A) (151-164 psl.) (Credit Ratings and Access to Debt Markets) .

                            Stone Container Corporation (A) (165-177 psl.) (Equity Financing)

2-3 Hospital Corporation of America (A) 2

                            171 psl.

2-3 Hospital Corporation of America (A) 3

                            Stone Container Corporation (A) (178 psl.) (Equity Financing)

                            MCI Communications Coporation (1983) (179-185 psl.) (Equity-Linked Securities)

2-3 Hospital Corporation of America (A) 4

                            MCI Communications Coporation (1983) (186-191 psl.) (Equity-Linked Securities)

2-4 Cox Commucations, Inc. (1999)

                            Cox Commucations, Inc. (1999) (193-209 psl.) (Equity-Linked Securities)

2-5 Compania de Telefonos de Chile

                            Compania de Telefonos de Chile (211-224 psl.) (Cross-Border Financing)

                            Divident Policy at FLP Group, Inc. (A) (225-241 psl.) (Cash distribution)

2-6 Ford Motor Company's Value Enhancement Plan (A)

                            Ford Motor Company's Value Enhancement Plan (A) (243-259 psl.) (Recapitalization)

2-7 Marriott Corporation (A)

                            Marriott Corporation (A) (261-276 psl.) (Event risk)

3-1 Introduction to Derivative Instruments

                            Introduction to Derivative Instruments (277-296 psl.) (Basic Derivative Instruments)

                            Sally Jameson: Valuing Stock Options in a Compensation Package (Abridged) (297-299 psl.) (Valuing Derivatives)

3-2 Student Educational Loan Fund, Inc. (Abridged)

                            Student Educational Loan Fund, Inc. (Abridged) (301-309 psl.) (Interest Rate Derivatives)

                            Arley Merchandise Corporation ( 311-317 psl. ) (Options and Security Design)

3-2a 314 psl.

3-3 The Pension Plan of Bethlehem steel (2001)

                            The Pension Plan of Bethlehem steel (2001) (319-336 psl.) (Pension Fund Risk Management)

                            Tiffany & Company (1993) (337-346 psl.) (Risk Identification and Selection of Risk-Management Techniques)

                            United Grain Growers Limited (A) (347-361 psl.) (Risk Identification and Selection of Risk-Management Techniques)

Valuation and Investment

Valuation and Investment

                            Valuing Capital investment Projects (365-369 psl.) (Discounted Cash Flow Analysis)

                            Merck & Company: Evaluating a Drug Licensing Opportunity (371-376 psl.) (Introduction to Decision Trees)

                            Tree Values (377-379 psl.) (Basic Value Creation) .

                            The Super Project (381-394 psl.) (Identifying Incremental Cash Flow)

                            NetFlicx.com, Inc. (395-404 psl.) (Forecasting Expected Cash Flow)

                     A-Rod: Signing the Best Player in Baseball (405-418 psl.) (Forecasting Expected Cash Flow)

                            Ocean Carriers (419-424 psl.) (Capital Budgeting)

                            Whirlpool Europe (425-430 psl.) (Capital Budgeting)  

Health Development Corporation (431-434 psl.) (Multiples)

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

1. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

2. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

3. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

4. Case Problems In Finance, W. Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano.2010.

5. Case Studies in Finance, Robert F. Bruner, Kenneth Eades, Michael Schill. 2010. ISBN-13 9780073382456

6. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

7. Mastering Financial modeling in Microsoft Excel. 2006

ŽINIŲ VERTINIMAS

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Savarankiškai parengtų imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų pristatymas auditorijoje; atvejų analizė, atliekant darbą mažose grupėse bei jų individualus pristatymas seminarų metu, aktyvumas paskaitų ir pratybų metu. Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Savarankiškai parengtų ir imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų vertinimas dauginamas iš 0,1.

Atvejo analizė ir pristatymas vertinami atsižvelgiant į:

Prezentacijos pateikimo savalaikiškumą, skaidrių kokybę, oratorini meną, auditorijos įtraukimą į atvejo analizę. Analizuojamos problemos sudėtingumą. Atvejo analizės platumą. Atvejo analizės gilumą. Surinktą papildomą medžiagą. Atvejo apibendrinimą. Atvejo vertinimas dauginamas iš 0,4.

Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti pateiktas užduotis. Egzamino pažymys yra dauginamas iš 50 % ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis:

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro:

Aktyvumas paskaitų ir pratybų metu – 10 %

Atvejo pristatymo vertinimas 40 %

Egzaminas – 50 %

                     REZULTATAI


 


Grįžti