Kurso programos

Grįžti

FINANSŲ VALDYMAS I (VU VM Tarptautinis verslas specialybės ištęstinių (sesijinių) studijų 3 k. bakalaurams)

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO

VERSLO MOKYKLA

ĮMONIŲ FINANSAI

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Verslo mokyklos

Tarptautinis verslas specialybės ištęstinių (sesijinių) studijų bakalaurams

 

 

 

 

parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius

            Įmonių finansai kursas supažindina su akcinės bendrovės finansinio valdymo pagrindais, todėl kursą gali klausyti studentai dar tik pradedantys gilintis į finansines disciplinas.

Įmonių finansai kursas apima pinigų srautų sampratą, bendrovių finansinės analizės pagrindus, supažindina su ilgalaikio finansinio planavimo pagrindais, apžvelgia pinigų laiko vertės skaičiavimo atvejus, supažindina su akcijų ir obligacijų vertinimo pagrindais.

Kurso tikslas ne tik supažindinti su bendrovių finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis pavasario semestre 5 kreditai.

 VMA

 

Dalyko sandas

 

KURSO STRUKTŪRA

 

1.      Įvadas į Įmonių finansus

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

  Paskaitos konspektai     Testo klausimai

 

2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

  Paskaitos konspektai    Testo klausimai 

3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

  Paskaitos konspektai     Q&P  Testo klausimai 

4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4.   Išorinis finansavimas ir augimas   

 Paskaitos konspektai    Q&P     Testo klausimai

 

5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai    Q&P     Testo klausimai

 

6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai    Q&P       Testo klausimai

 

7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

  Paskaitos konspektai     Q&P   Testo klausimai

 

8.      Akcijų vertinimas

8.1.   Paprastųjų akcijų charakteristika ir jų vertinimas

8.2.   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų ypatybės

8.3.   Akcijų rinkos dalyviai

Paskaitos konspektai      Q&P         Testo klausimai

 

 

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTŲ

RUDENS SEMESTRO PASKAITŲ PLANAS

 

 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

An

rugsėjis-25

16:20-17:50

211

Įvadinė tema

 

2

An

rugsėjis-25

18:00-19:30

211

Finansinės ataskaitos

 

3

An

rugsėjis-25

19:40-21:10

211

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai)

N.D.1,2 temu Testų kl. Finansinės ataskaitos Savarankiškos užduoties apžvalga 3 temos testų kl.

4

Kt

rugsėjis-27

16:20-17:50

303

1,2 temu Testų kl. Finansinės ataskaitos Savarankiškos užduoties apžvalga 3 temos testų kl.

 

5

Kt

rugsėjis-27

18:00-19:30

303

Finansinis planavimas.

N.D. Savarankiškos užduoties apžvalga. 4 temos testo kl.

6

Kt

rugsėjis-27

19:40-21:10

303

Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos (paskaita)

N.D. Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos Savarankiškos užduoties apžvalga.

7

An

spalis-2

9:00-10:30

211

Savarankiškos užduoties apžvalga. 4 temos testo kl.

 

8

An

spalis-2

11:00-12:30

211

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas 7 tema

N.D. Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos Savarankiškos užduoties apžvalga.

9

An

spalis-2

13:00-14:30

211

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas 7 tema paskaita

N.D. 5-6 temos testo kl. Savarankiškos užduoties (7 tema) apžvalga.7 temos testo kl.

10

An

spalis-2

14:45-16:15

211

Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos Savarankiškos užduoties apžvalga. 5-6 temos testo kl.

 

11

Kt

spalis-4

16:20-17:50

211

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. Savarankiškos užduoties apžvalga.7 temos testo kl.

 

12

Kt

spalis-4

18:00-19:30

211

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. Savarankiškos užduoties apžvalga.7 temos testo kl.

N.D. Bandomieji testai

13

 

.gruodžio 10 d.

.18 val.

210

Konsultacija

 

14

 

.Gruodžio 11 d. 

18 val.

EC

EGZAMINAS

 

 

 

 

  

 

SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS (rudens semestras)

 

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Pinigų laiko vertė. A. Paškevičius. Apskaitos apžvalga , 1994 m. Nr. 11-12, 1995 m. Nr. 1-2.

2. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

3. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

4. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

5. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

6. Capital Markets, Fabozzi Modigliani. 2010

 

Vadovėlinė medžiaga (prieiga suteikiama individualiai)      1 skyrius   2 skyrius   3 skyrius   4 skyrius   5 skyrius   6 skyrius   7 skyrius   8 skyrius  9skyrius 10 skyrius

 

ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS

Galutiniam vertinimui studentai privalo sėkmingai išlaikyti egzaminą bei pateikti savarankišką užduotį.

Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei egzamino pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 60 % ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo. Jei egzamino pažymys yra mažesnis nei 5, t.y. buvo išspręsta mažiau kaip 50 % pateiktų užduočių, galutinis vertinimas yra nepatenkinamas.

 

Savarankiška užduotis pateikiama dėstytojui iki egzamino arba jo metu spausdinta arba elektronine forma. Labai aukštu pažymiu išlaikę egzaminą gali sukaupti teigiamą galutinį vertinimą. Pvz. Egzamino metu gavę 10 galutiniame vertinime sukaups 6 balus (10×0,6). Jeigu studentą tenkina sukauptas galutinis vertinimas (šiuo atveju 6), jis gali elektroniniu laišku informuoti dėstytoją, kad jis sutinka su šiuo vertinimu ir savarankiškos užduoties nepateiks.

 

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

•        Savarankiškos užduoties vertinimas – 40%

•         Egzaminas, laikomas Egzaminų centre – 60%

Ruošiantis egzaminui studentams suteikiama galimybė spręsti bandomuosius testus, prisijungiant iš namų prie

 

 

                     TESTŲ REZULTATAI

 Grįžti