Kurso programos

Grįžti

ĮMONIŲ FINANSAI (VU VM Tarptautinis verslas specialybės ištęstinių (sesijinių) studijų 3 k. bakalaurams)

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO

VERSLO MOKYKLA

ĮMONIŲ FINANSAI

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Verslo mokyklos

Tarptautinis verslas specialybės ištęstinių (sesijinių) studijų bakalaurams

 

 

parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius

 Įmonių finansai kursas supažindina su akcinės bendrovės finansinio valdymo pagrindais, todėl kursą gali klausyti studentai dar tik pradedantys gilintis į finansines disciplinas.

Įmonių finansai kursas apima pinigų srautų sampratą, bendrovių finansinės analizės pagrindus, supažindina su ilgalaikio finansinio planavimo pagrindais, apžvelgia pinigų laiko vertės skaičiavimo atvejus, supažindina su akcijų ir obligacijų vertinimo pagrindais.

Kurso tikslas ne tik supažindinti su bendrovių finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis pavasario semestre 5 kreditai.

VMA

 

Dalyko sandas

 

STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

 

Mieli studentai

Rektorius numato galimybę vykdyti studijas nuotoliniu būdu.

Organizuodami studijas nuotoliniu būdu mes pasinaudosime keletu programų.

Pirma, šiuo puslapiu, kuriame pateikiama visa informacija (paskaitų, konspektai, pratybų užduotys, atvejų analizės užduotys ir egzamino klausimai).

Antra, VMA emokymus, kurioje Jūs rasite bandomuosius testus, egzaminą, kuris vyks nuotoliniu būdu iš namų ir nuorodą šį puslapį.

Trečia, paskaitas, seminarus, konsultacijas ir egzaminą organizuosime pasinaudodami MS teams programa. Instrukcijas, kaip instaliuoti MS Teams programą Jūs rasite Kaip dalyvauti vaizdo paskaitose 

Instaliavę MS Teams pasinaudokite nuoroda, kad prisijungti prie Tarptautinis verslas sesijomis 3 kursas  Įmonių finansai

 

 

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTŲ

RUDENS SEMESTRO PASKAITŲ PLANAS

 

 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Št

spalis-3

9:00-10:30

online

Įvadinė tema

2

Št

spalis-3

10:40-12:10

online

Finansinės ataskaitos

3

Št

spalis-3

12:50-14:20

online

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai)

4

Št

spalis-3

14:30-16:00

online

Finansinis planavimas.

N.D.1,2 temu Testų kl. Finansinės ataskaitos Savarankiškos užduoties apžvalga 3 temos testų kl. Finansinis planavimas. Savarankiškos užduoties apžvalga. 4 temos testo kl.

5

Kt

spalis-5

14:40-16:10

online

Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos (paskaita)

6

Kt

spalis-5

16:20-17:50

online

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas 7 tema paskaita

7

Pr

spalis-12

9:00-10:30

online

1,2 temu Testų kl. Finansinės ataskaitos Savarankiškos užduoties apžvalga 3 temos testų kl.

8

Pr

spalis-12

11:00-12:30

online

Finansinis planavimas. Savarankiškos užduoties apžvalga. 4 temos testo kl.

N.D. Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos Savarankiškos užduoties apžvalga. Savarankiškos užduoties (7 tema) apžvalga.7 temos testo kl.

9

Pr

spalis-12

13:00-14:30

online

Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos Savarankiškos užduoties apžvalga. 5-6 temos testo kl.

10

Pn

spalis-16

9:00-10:30

online

Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos Savarankiškos užduoties apžvalga. 5-6 temos testo kl.

11

Pn

spalis-16

11:00-12:30

online

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. Savarankiškos užduoties apžvalga.7 temos testo kl.

12

Pn

spalis-16

13:00-14:30

online

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. Savarankiškos užduoties apžvalga.7 temos testo kl.

N.D. Bandomieji testai

13

.

.

online

EGZAMINAS

14

.

.

online

PERLAIKYMAS

 

 

KURSO STRUKTŪRA

 

1.      Įvadas į įmonių finansus

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

  Paskaitos konspektai    Testo klausimai

 

2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

  Paskaitos konspektai    Testo klausimai  

 

3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

  Paskaitos konspektai     Q&P  Testo klausimai 

 

4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4.   Išorinis finansavimas ir augimas   

 Paskaitos konspektai    Q&P     Testo klausimai

 

5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai    Q&P     Testo klausimai

 

6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai    Q&P       Testo klausimai

 

7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

  Paskaitos konspektai     Q&P   Testo klausimai

 

8.      Akcijų vertinimas

s

8.1.   Paprastųjų akcijų charakteristika ir jų vertinimas

8.2.   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų ypatybės

8.3.   Akcijų rinkos dalyviai

Paskaitos konspektai      Q&P         Testo klausimai

 

 

SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS (rudens semestras)

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

1. Pinigų laiko vertė. A. Paškevičius. Apskaitos apžvalga , 1994 m. Nr. 11-12, 1995 m. Nr. 1-2.

2. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

3. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

4. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

5. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

6. Capital Markets, Fabozzi Modigliani. 2010

 

 

ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS

 

Galutiniam vertinimui studentai privalo sėkmingai išlaikyti egzaminą bei pateikti savarankišką užduotį.

Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei egzamino pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 60 % ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo. Jei egzamino pažymys yra mažesnis nei 5, t.y. buvo išspręsta mažiau kaip 50 % pateiktų užduočių, galutinis vertinimas yra nepatenkinamas.

 

Savarankiška užduotis pateikiama dėstytojui iki egzamino arba jo metu spausdinta arba elektronine forma. Labai aukštu pažymiu išlaikę egzaminą gali sukaupti teigiamą galutinį vertinimą. Pvz. Egzamino metu gavę 10 galutiniame vertinime sukaups 6 balus (10×0,6). Jeigu studentą tenkina sukauptas galutinis vertinimas (šiuo atveju 6), jis gali elektroniniu laišku informuoti dėstytoją, kad jis sutinka su šiuo vertinimu ir savarankiškos užduoties nepateiks.

 

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

•        Savarankiškos užduoties vertinimas – 40%

•         Egzaminas, laikomas Egzaminų centre – 60%

Ruošiantis egzaminui studentams suteikiama galimybė spręsti bandomuosius testus, prisijungiant iš namų prie VMA Moodle

 

 

                   

  TESTŲ REZULTATAI 

 

 Grįžti