Kurso programos

Grįžti

ĮMONIŲ FINANSŲ VALDYMAS (Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto VERSLO VYSTYMO nuolatinių (sesijinių) studijų magistrams)

VILNIAUS UNIVERSITETO

EKONOMIKOS FAKULTETO

FINANSŲ KATEDRA

 

Įmonių finansų valdymas

 

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto

VERSLO VYSTYMO nuolatinių (sesijinių) studijų

magistrams

parengė prof. dr. Arvydas Paškevičius

 

Dalyko tikslas – formuoti teorinius ir praktinius finansų valdymo įgūdžius, kurie padėtų sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti ir vertinti įmonės finansinę veiklą bei jos veiklos plėtros projektus. Dalyko ugdomos kompetencijos yra tokios:

- Turės teorinius bei praktinius finansų valdymo įgūdžius, kurie padės sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti bei vertinti bendrovių finansinę veiklą;

- gebės analizuoti bendrovės finansines ataskaitas bei prognozuoti finansinę būklę ir pinigų srautus;

- mokės vertinti investicinių sprendimų, finansinių išteklių pritraukimo, trumpalaikio turto finansinio valdymo efektyvumą;

- mokės parengti verslo planus, atsižvelgdami į šalies ekonominius, politinius, socialinius ir kultūrinius bruožus, teisinę aplinką;

- gebės valdyti verslo plėtros projektus, diegti ir siūlyti vadybines bei organizacines inovacijas.

Kurso tikslas ne tik supažindinti su projekto finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius bei parengiant ir pristatant atvejo analizę. Kurso apimtis 2 semestre 6 kreditai.

            Dalyko aprašas

 

TVARKARAŠTIS IR NAMŲ DARBŲ UŽDUOTYS

 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pasirengimas paskaitoms (namų darbai) Pastabos

1

Št

vasaris-3

10:00-11:30

505a.

Įvadinė tema

Peržiūrėti 1-6 temų paskaitų medžiagą (atsispausdinti ją). Turėti kalkuliatorių (reikalavimai 1-os paskaitos Nr. 3 skaidrėje)

2

Št

vasaris-3

11:40-13:10

505a.

Finansinės ataskaitos. Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai)

3

Št

vasaris-3

13:20-14:50

505a.

Pinigų laiko vertė.

4

Št

vasaris-3

15:00-16:00

505a.

Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

Namų darbai: 1, 2, 3, 5 ir 6 temos testų klausimai ir 3, 5 ir 6 temos pratybos. 

5

Št

vasaris-10

9:00-10:30

505a.

Investavimo kriterijai

6

Št

vasaris-10

10:40-12:10

505a.

Investavimo sprendimų priėmimas

7

Št

vasaris-10

12:20-13:50

505a.

1, 2 ir 3 temos testų klausimai ir 3 temos pratybos. 

8

Št

vasaris-10

14:00-15:00

505a.

5,  6 tema pratybos ir testų klausimai

Namų darbai:  Atvejo pristatymo paruošimas. 9 ir 10 temos pratybos. 9 ir 10 temos testų klausimai.

9

Št

vasaris-24

9:00-10:30

505a.

Atvejų pristatymai

10

Št

vasaris-24

10:40-12:10

505a.

Atvejų pristatymai

11

Št

vasaris-24

12:20-13:50

505a.

9 tema, pratybos ir testų klausimai.

12

Št

vasaris-24

14:00-15:00

505a.

10 tema pratybos ir testų klausimai

Namų darbai: Pasirengimas egzaminui. Bandomieji testai.

13

Št

kovas-3

9:00-10:00

EC

EGZAMINAS 


 

 

 

KURSO STRUKTŪRA

1.     Įvadas į Įmonių finansų valdymą (1 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

Paskaitos konspektai     Testo klausimai     Vadovėlinė medžiaga

 

2.     Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai (2 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

Paskaitos konspektai    Testo klausimai     Vadovėlinė medžiaga

 

3.     Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (3 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

Paskaitos konspektai     Pratybos  Q&P  Testo klausimai    Vadovėlinė medžiaga

 

4.       Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė (5 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai   Q&P     Pratybos    Testo klausimai     Vadovėlinė medžiaga

 

5.         Diskontuotų pinigų srautų vertinimas (6 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai  Pratybos  Q&P       Testo klausimai  Vadovėlinė medžiaga

 

6.         Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai (9 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

9.1. Grynoji dabartinė vertė.

9.2. Atsipirkimo taisyklė.

9.3. Diskontuota atsipirkimo taisyklė.

9.4. Vidutinė apskaitinė grąža.

9.5. Vidinė pelno norma.

9.6. Pelno rodiklis.

9.7. Kapitalo investicijų praktika.

Paskaitos  konspektai        Q&P   Pratybos       Testo klausimai      Vadovėlinė medžiaga

 

7. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas (10 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

10.1. Projekto pinigų srauto sąvokos

10.2. Didėjantis pinigų srautas

10.3. Preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

10.4. Detalizuotas planuojamas pinigų srautas

10.5. Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

10.6. Keletas specialių būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejų

Paskaitos konspektai     Q&P     Pratybos        Testo klausimai       Vadovėlinė medžiaga

 

ATVEJŲ ANALIZĖ IR PRISTATYMAS

 

Registracija atvejų analizei

Pageidavimus ir pristatymus siųsti arvydas@paskevicius.com

Pristatymas skaidrėse (pageidautina Universiteto prezentacijos forma) 10-15 min. Prezentacijos failo pavadinimas - atitinkamas atvejo pavadinimo sutrumpinimas. Skaičiavimų lentelės, kaip papildoma medžiaga iliustruojanti sprendimų eigą pateikiama EXCEL forma. Pristatymą atsiųsti prieš 24 val. iki paskaitos. Jei medžiaga vėliau buvo papildyta, tai atsiųsti atitinkamai pakeitus failų pavadinimą. Pirmoje skaidrėje nurodyti temą, grupę ir autoriaus (ių) pavardę (es).

Analizuojami atvejai neturi vienareikšmiško atsakymo. Skirtingi žmonės priima ne vienodus sprendimus, todėl analizuojant atvejį reikia pateikti JŪSŲ sprendimą ir jį argumentuotai pagrįsti. Analizuojant testą reiktų nepamiršti, kad naujausią informaciją apie problemą bei įmonę galima susirasti internete.

Atvejo analizės ir pristatymo vertinimas:

1. Prezentacijos pateikimo savalaikiškumas, skaidrių kokybė, oratorinis menas, auditorijos įtraukimas į atvejo analizę 0-3

2. Analizuojamos problemos sudėtingumas 0-3

3. Atvejo analizės platumas, t.y. pakankamai daug atlikta darbo 0-4

4. Atvejo analizės gilumas, t.y. panaudoti sudėtingi analizės metodai 0-4

5. Surinkta papildoma, įdomi ir vertinga medžiaga internete. Pvz. kaip sekasi kompanijai dabar, kokios pasekmės, šiuolaikinės naujovės ) 0-2

6. Apibendrinimas, išvados, kas įsimintina, kuo vertingas pateiktas atvejis, kur galima pritaikyti įgytas žinias 0-2

7. Kolegų pristatymų atvejų oponavimas arba aktyvus dalyvavimas analizuojant atvejus 0-1 už kiekvieną aktyvų dalyvavimą. Geri klausimai arba pastabos vertinami pliusais, 3-4 pliusai 1 balu.

Introductory Exercises

1-1Assessing a Firm's Future. Financial Health

                            Financial Health (1-16 psl.) (Financial Ratio analysis)

                            Tire City, Inc. (17-18 psl.) (Forecasting Pro Forma Financial statements)

Estimating Funds Requirements - Short-Term sources of Funds

1-2 Estimating Funds Requirements - Short-Term sources of Funds

                            Butler Lumber Company (21-24 psl.) (Funding Growth)

                            Note on Bank Loans (25-37 psl. ) (Funding Growth)

               39-64 psl.

                           Toy World inc. (39-44 psl.) (Funding Seasonal Needs)

                       SureCut Shears, Inc. (45-52 psl.) (Funding Cyclical Needs)

                       Dell's Working Capital (53-57 psl.) (Managing working capital)

                           Hampton Machine Tool Company (59-64 psl.) (Cash budgeting)   Prezentacija   Excel

Vytautas Višinskis
Jurga Degutytė

Debt Policy and Long-Term Financing

 65-93 psl. 

                           E.I. du Pont de Nemours and Company (1983) ( 67-78 psl.) (Target Debt Policy)

                            Williams, 2002 ( 79-92 psl.) (Costs of Financial Distress)

93-105 psl.

                           The Loewen Group, Inc (Abridged) (93-105 psl.) (Costs of Financial Distress)

107-143 psl.

                            American Home Products Corporation (107-112 psl.) (Capital Structure Decisions)   Prezentacija   Excel

Gerda Steponaite
Bernadeta Bumbauskaite
Edgaras Adomaitis

                            Debt policy at UST Inc. (113-127 psl.) (Capital Structure Decisions)

                            Diageo plc (129,130-142 psl.) (Capital Structure Decisions)

143-149 psl.

                            Continental Carriers, Inc. ( 143-149 psl. ) (Earnings impact of Leverage)

151-165 psl.

                            Hospital Corporation of America (A) (151-164 psl.) (Credit Ratings and Access to Debt Markets) 

165-179 psl.

                            Stone Container Corporation (A) (165-179 psl.) (Equity Financing)   Prezentacija   Excel

Gediminas Lapė 
Domas Gedvilas
Mindaugas Šlikas

179-191 psl.

                             MCI Communications Corporation (1983) (179-185 psl.) (Equity-Linked Securities)

 193-209 psl.

                            Cox Commucations, Inc. (1999) (193-209 psl.) (Equity-Linked Securities)

211-225 psl.

                            Compania de Telefonos de Chile (211-224 psl.) (Cross-Border Financing)

       225-241 psl.      

Divident Policy at FLP Group, Inc. (A) (225-241 psl.) (Cash distribution)

243-259 psl.

                            Ford Motor Company's Value Enhancement Plan (A) (243-259 psl.) (Recapitalization)

261-277 psl.

                            Marriott Corporation (A) (261-276 psl.) (Event risk)   Prezentacija   Excel

Artūras Knutariovas
Aleksandras Supranavičius


277-297 psl.

                            Introduction to Derivative Instruments (277-296 psl.) (Basic Derivative Instruments)

                            

297-317 psl.

                            Sally Jameson: Valuing Stock Options in a Compensation Package (Abridged) (297-299 psl.) (Valuing Derivatives)

Student Educational Loan Fund, Inc. (Abridged) (301-309 psl.) (Interest Rate Derivatives)

                            Arley Merchandise Corporation ( 311-317 psl. ) (Options and Security Design)

319-347 psl.

                           The Pension Plan of Bethlehem steel (2001) (319-336 psl.) (Pension Fund Risk Management)

                            Tiffany & Company (1993) (337-346 psl.) (Risk Identification and Selection of Risk-Management Techniques)

347-361 psl.

                            United Grain Growers Limited (A) (347-361 psl.) (Risk Identification and Selection of Risk-Management Techniques)

Valuation and Investment

365-395 psl.

                            Valuing Capital investment Projects (365-369 psl.) (Discounted Cash Flow Analysis)

                            Merck & Company: Evaluating a Drug Licensing Opportunity (371-376 psl.) (Introduction to Decision Trees)

                            Tree Values (377-379 psl.) (Basic Value Creation) .

                            The Super Project (381-394 psl.) (Identifying Incremental Cash Flow)

 395-445 psl.

NetFlicx.com, Inc. (395-404 psl.) (Forecasting Expected Cash Flow)

A-Rod: Signing the Best Player in Baseball (405-418 psl.) (Forecasting Expected Cash Flow)

                           Ocean Carriers (419-424 psl.) (Capital Budgeting)

                            Whirlpool Europe (425-430 psl.) (Capital Budgeting)  

Health Development Corporation (431-434 psl.) (Multiples)

Cost of Capital and Valuation

Diversification, the Capital Asset Pricing Model and the Cost of Equity Capital (435- 445 psl. )

447-493 psl.

Cost of Capital at Ameritrade (447-466 psl. ) (Capital Asset Pricing Model and the Cost of Equity Capital)

Pioneer Petroleum Corporation (467-472 psl.) (Risk and the Opportunity Cost of Capital)

Leverage Betas and the Cost of Equity (473-482 psl.) (Leverage Betas)

Marriott Corporation:  the Cost of Capital (Abridged) (483-491 psl.) (Weighted Average Cost of the Capital)

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2016.

2. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2016.

3. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

4. Case Problems In Finance, W. Carl KesterRichard S. RubackPeter Tufano.2010.

5. Case Studies in Finance, Robert F. Bruner, Kenneth Eades, Michael Schill. 2010. ISBN-13 9780073382456

6. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

7. Mastering Financial modeling in Microsoft Excel. 2006

 

 

ŽINIŲ VERTINIMAS

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Savarankiškai parengtų imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų pristatymas auditorijoje; atvejų analizė, atliekant darbą mažose grupėse bei jų individualus pristatymas seminarų metu, aktyvumas paskaitų ir pratybų metu. Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Savarankiškai parengtų ir imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų vertinimas dauginamas iš 0,1.

Atvejo analizė ir pristatymas vertinami atsižvelgiant į:

Prezentacijos pateikimo savalaikiškumą, skaidrių kokybę, oratorini meną, auditorijos įtraukimą į atvejo analizę. Analizuojamos problemos sudėtingumą. Atvejo analizės platumą. Atvejo analizės gilumą. Surinktą papildomą medžiagą. Atvejo apibendrinimą. Atvejo vertinimas dauginamas iš 0,4.

Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre.  Studentai privalo išspręsti ne mažiau kaip 50 procentų pateiktų užduočių. Jei egzamino pažymys yra 5 ir daugiau, tai jis dauginamas iš 0,5 ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis:

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro:

Aktyvumas paskaitų ir pratybų metu – 10 %

Atvejo pristatymo vertinimas – 40 %

Egzaminas – 50 %

 

                     REZULTATAI

 

 Grįžti