Kurso programos

Grįžti

ĮMONIŲ FINANSŲ VALDYMAS (Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto VERSLO VYSTYMO nuolatinių (sesijinių) studijų magistrams)


VILNIAUS UNIVERSITETO

EKONOMIKOS FAKULTETO

FINANSŲ KATEDRA


                                   ĮMONIŲ FINANSŲ VALDYMAS

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto

VERSLO VYSTYMO nuolatinių (sesijinių) studijų

magistrams

parengė prof. dr. Arvydas PaškevičiusDalyko tikslas – formuoti teorinius ir praktinius finansų valdymo įgūdžius, kurie padėtų sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti ir vertinti įmonės finansinę veiklą bei jos veiklos plėtros projektus. Dalyko ugdomos kompetencijos yra tokios:

- Turės teorinius bei praktinius finansų valdymo įgūdžius, kurie padės sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti bei vertinti bendrovių finansinę veiklą;

- gebės analizuoti bendrovės finansines ataskaitas bei prognozuoti finansinę būklę ir pinigų srautus;

- mokės vertinti investicinių sprendimų, finansinių išteklių pritraukimo, trumpalaikio turto finansinio valdymo efektyvumą;

- mokės parengti verslo planus, atsižvelgdami į šalies ekonominius, politinius, socialinius ir kultūrinius bruožus, teisinę aplinką;

- gebės valdyti verslo plėtros projektus, diegti ir siūlyti vadybines bei organizacines inovacijas.

Kurso tikslas ne tik supažindinti su projekto finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius bei parengiant ir pristatant atvejo analizę. Kurso apimtis 2 semestre 6 kreditai.

            Dalyko aprašas

           Egzaminų centro tvarkaraštis


STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS


Mieli studentai

Rektorius numato galimybę vykdyti studijas nuotoliniu būdu.

Organizuodami studijas nuotoliniu būdu mes pasinaudosime keletu programų.

Pirma, šiuo puslapiu, kuriame pateikiama visa informacija (paskaitų, konspektai, pratybų užduotys, atvejų analizės užduotys ir egzamino klausimai).

Antra, VMA emokymus, kurioje Jūs rasite bandomuosius testus, egzaminą, kuris vyks nuotoliniu būdu iš namų ir nuorodą šį puslapį.

Trečia, paskaitas, seminarus, konsultacijas ir egzaminą organizuosime pasinaudodami MS teams programa. Instrukcijas, kaip instaliuoti MS Teams programą Jūs rasite Kaip dalyvauti vaizdo paskaitose

Instaliavę MS Teams pasinaudokite nuoroda, kad prisijungti prie Verslo vystymas ĮMONIŲ FINANSŲ VALDYMAS

 

VMA     


TVARKARAŠTIS IR NAMŲ DARBŲ UŽDUOTYS

 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pasirengimas paskaitoms (namų darbai) Pastabos

1

Št

rugsėjis-5

9:00-10:30

Įvadinė tema

Peržiūrėti 1-6 temų paskaitų medžiagą (atsispausdinti ją). Turėti kalkuliatorių (reikalavimai 1-os paskaitos Nr. 3 skaidrėje)

2

Št

rugsėjis-5

10:45-12:15

Finansinės ataskaitos. Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai)

3

Št

rugsėjis-5

12:30-14:00

Pinigų laiko vertė.

4

Št

rugsėjis-5

14:00-15:00

Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

Namų darbai: 1, 2, 3, 5 ir 6 temos testų klausimai ir 3, 5 ir 6 temos pratybos. 

5

Št

rugsėjis-12

9:00-10:30

Investavimo kriterijai

6

Št

rugsėjis-12

10:45-12:15

Investavimo sprendimų priėmimas

7

Št

rugsėjis-12

12:30-14:00

1, 2 ir 3 temos testų klausimai ir 3 temos pratybos. 

8

Št

rugsėjis-12

14:00-15:00

5,  6 tema pratybos ir testų klausimai

Namų darbai: Atvejo pristatymo paruošimas. 9 ir 10 temos pratybos. 9 ir 10 temos testų klausimai.

9

Št

rugsėjis-19

9:00-10:30

Atvejų pristatymai

10

Št

rugsėjis-19

10:45-12:15

Atvejų pristatymai

11

Št

rugsėjis-19

12:30-14:00

9 tema, pratybos ir testų klausimai.

12

Št

rugsėjis-19

14:00-15:00

10 tema pratybos ir testų klausimai

Namų darbai: Pasirengimas egzaminui. Bandomieji testai.

13

Št

rugsėjis-26

9:00-10:00

EC

EGZAMINASKURSO STRUKTŪRA


1.     Įvadas į Įmonių finansų valdymą (1 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

Paskaitos konspektai     Testo klausimai  


2.     Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai (2 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

Paskaitos konspektai    Testo klausimai    


3.     Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (3 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

Paskaitos konspektai     Pratybos  Q&P  Testo klausimai   


4.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė (5 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai   Q&P     Pratybos    Testo klausimai    


5.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas (6 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai  Pratybos  Q&P       Testo klausimai  


6.    Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai (9 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

9.1. Grynoji dabartinė vertė.

9.2. Atsipirkimo taisyklė.

9.3. Diskontuota atsipirkimo taisyklė.

9.4. Vidutinė apskaitinė grąža.

9.5. Vidinė pelno norma.

9.6. Pelno rodiklis.

9.7. Kapitalo investicijų praktika.

Paskaitos  konspektai        Q&P   Pratybos       Testo klausimai      


7. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas (10 skyrius Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

10.1. Projekto pinigų srauto sąvokos

10.2. Didėjantis pinigų srautas

10.3. Preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

10.4. Detalizuotas planuojamas pinigų srautas

10.5. Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

10.6. Keletas specialių būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejų

Paskaitos konspektai     Q&P     Pratybos        Testo klausimai      ATVEJŲ ANALIZĖ IR PRISTATYMAS


Registracija atvejų analizei

Pageidavimus ir pristatymus siųsti arvydas@paskevicius.com

Pristatymas skaidrėse (pageidautina Universiteto prezentacijos forma) 10-15 min. Prezentacijos failo pavadinimas - atitinkamas atvejo pavadinimo sutrumpinimas. Skaičiavimų lentelės, kaip papildoma medžiaga iliustruojanti sprendimų eigą pateikiama EXCEL forma. Pristatymą atsiųsti prieš 24 val. iki paskaitos. Jei medžiaga vėliau buvo papildyta, tai atsiųsti atitinkamai pakeitus failų pavadinimą. Pirmoje skaidrėje nurodyti temą, grupę ir autoriaus (ių) pavardę (es).

Analizuojami atvejai neturi vienareikšmiško atsakymo. Skirtingi žmonės priima ne vienodus sprendimus, todėl analizuojant atvejį reikia pateikti JŪSŲ sprendimą ir jį argumentuotai pagrįsti. Analizuojant testą reiktų nepamiršti, kad naujausią informaciją apie problemą bei įmonę galima susirasti internete.

Atvejo analizės ir pristatymo vertinimas:

1. Prezentacijos pateikimo savalaikiškumas, skaidrių kokybė, oratorinis menas, auditorijos įtraukimas į atvejo analizę 0-3

2. Analizuojamos problemos sudėtingumas 0-3

3. Atvejo analizės platumas, t.y. pakankamai daug atlikta darbo 0-4

4. Atvejo analizės gilumas, t.y. panaudoti sudėtingi analizės metodai 0-4

5. Surinkta papildoma, įdomi ir vertinga medžiaga internete. Pvz. kaip sekasi kompanijai dabar, kokios pasekmės, šiuolaikinės naujovės ) 0-2

6. Apibendrinimas, išvados, kas įsimintina, kuo vertingas pateiktas atvejis, kur galima pritaikyti įgytas žinias 0-2

7. Kolegų pristatymų atvejų oponavimas arba aktyvus dalyvavimas analizuojant atvejus 0-1 už kiekvieną aktyvų dalyvavimą. Geri klausimai arba pastabos vertinami pliusais, 3-4 pliusai 1 balu.


CASES

1.    Lockheed Tri Star and Capital Budgeting. Pages 367-369.

2.    Merck & Company: Evaluating a Drug Licensing Opportunity. Pages 371-376.

3.    Tree Values. Pages 377-379. Pvz. Prezentacija  Excel 

4.    The Super Project. Pages 381-394.

5.    NetFlix.com, Inc. Pages 395-403.

6.    A-Rod: Signing the Best Player in Baseball. Pages 405-418.

7.    Ocean Carriers. Pages 419-423.

8.    Whirpool Europe. Pages 425-430.

9.    Health Development Corporation. Pages 431-434.

10. The Investment Detective   (Investment criteria and discounted cash flow) Page 257

11. Worldwide Paper Company  (Analysis of an expansion investment)   Page 259

12. Target Corporation  (Multifaceted capital investment decisions)   Page 263

13. Aurora Textile Company  (Analysis of an automation investment)   Page 283

14. Compass Records  (Analysis of working capital investment)   Page 295

15.  Victoria Chemicals plc (A): The Merseyside Project  (Relevant cash flows)   Page 309

16. Victoria Chemicals plc (B): Merseyside and Rotterdam Projects  (Mutually exclusive investment opportunities)   Page 317

17.  Euroland Foods S.A.  (Strategic resource allocation)  Page 325

18. Star River Electronics Ltd.(Capital project analysis and forecasting)   Page 337 


LITERATŪROS SĄRAŠAS


1. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2016.

2. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2016.

3. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

4. Case Problems In Finance, W. Carl KesterRichard S. RubackPeter Tufano.2010.

5. Case Studies in Finance, Robert F. Bruner, Kenneth Eades, Michael Schill. 2010. ISBN-13 9780073382456

6. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

7. Mastering Financial modeling in Microsoft Excel. 2006


ŽINIŲ VERTINIMAS


Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Savarankiškai parengtų imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų pristatymas auditorijoje; atvejų analizė, atliekant darbą mažose grupėse bei jų individualus pristatymas seminarų metu, aktyvumas paskaitų ir pratybų metu. Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Savarankiškai parengtų ir imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų vertinimas dauginamas iš 0,1.

Atvejo analizė ir pristatymas vertinami atsižvelgiant į:

Prezentacijos pateikimo savalaikiškumą, skaidrių kokybę, oratorini meną, auditorijos įtraukimą į atvejo analizę. Analizuojamos problemos sudėtingumą. Atvejo analizės platumą. Atvejo analizės gilumą. Surinktą papildomą medžiagą. Atvejo apibendrinimą. Atvejo vertinimas dauginamas iš 0,4.

Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre.  Studentai privalo išspręsti ne mažiau kaip 50 procentų pateiktų užduočių. Jei egzamino pažymys yra 5 ir daugiau, tai jis dauginamas iš 0,5 ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis:

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro:

Aktyvumas paskaitų ir pratybų metu – 10 %

Atvejo pristatymo vertinimas – 40 %

Egzaminas – 50 %


                     REZULTATAI

Grįžti