Kurso programos

Grįžti

ĮMONIŲ FINANSAI (VU VM Verslo finansai 2k.)


VILNIAUS UNIVERSITETO

VERSLO MOKYKLA

ĮMONIŲ FINANSAI

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Verslo mokyklos

Verslo finansai specialybės, 2 kurso bakalaurams

                                        parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius


Įmonių finansai kursas supažindina su akcinės bendrovės finansinio valdymo pagrindais, todėl kursą gali klausyti studentai dar tik pradedantys gilintis į finansines disciplinas.

Įmonių finansai kursas apima pinigų srautų sampratą, bendrovių finansinės analizės pagrindus, supažindina su ilgalaikio finansinio planavimo pagrindais, apžvelgia pinigų laiko vertės skaičiavimo atvejus, supažindina su obligacijų vertinimo pagrindais.

Kurso tikslas ne tik formuoti teorinius bei praktinius įmonių finansų valdymo įgūdžius, kurie padėtų sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti bei vertinti įmonės finansinę veiklą, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis pavasario semestre 5 kreditai.


VMA


Dalyko  sandas


STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

Mieli studentai

Rektorius numato galimybę vykdyti studijas nuotoliniu būdu.

Organizuodami studijas nuotoliniu būdu mes pasinaudosime keletu programų.

Pirma, šiuo puslapiu, kuriame pateikiama visa informacija (paskaitų, konspektai, pratybų užduotys, atvejų analizės užduotys ir egzamino klausimai).

Antra, VMA e-mokymus, kurioje Jūs rasite bandomuosius testus, egzaminą, kuris vyks nuotoliniu būdu iš namų ir nuorodą šį puslapį.

Trečia, paskaitas, seminarus, konsultacijas ir egzaminą organizuosime pasinaudodami MS teams programa. Instrukcijas, kaip instaliuoti MS Teams programą Jūs rasite Kaip dalyvauti vaizdo paskaitose 

Instaliavę MS Teams pasinaudokite nuoroda, kad prisijungti prie ĮMONIŲ FINANSAI (VERSLO FINANSAI SPEC., 2 K.


PAVASARIO SEMESTRO PASKAITŲ PLANAS


Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Pr

balandis-19

11:00-12:30

nuotolinis

Įvadas į įmonių finansų valdymą.

2

Pr

balandis-19

13:00-14:30

nuotolinis

 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

3

Pr

balandis-19

14:40-16:10

nuotolinis

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

Namų darbai: 1-os ir 2-os temų testų klausimai

4

An

balandis-20

9:00-10:30

nuotolinis

 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai. Pasiruošimas testui

5

An

balandis-20

11:00-12:30

nuotolinis

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai

6

Tr

balandis-21

9:00-10:30

nuotolinis

Testas

Testo metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną

Namų darbai: 3 tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai

7

Pn

balandis-23

9:00-10:30

nuotolinis

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas. Pratybos

8

Pn

balandis-23

11:00-12:30

nuotolinis

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas. Pasiruošimas testui

9

Pn

balandis-23

13:00-14:30

nuotolinis

Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

Namų darbai: 4 tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai

10

Pr

balandis-26

9:00-10:30

nuotolinis

Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas. Pratybos

11

Pr

balandis-26

11:00-12:30

nuotolinis

Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas. Pasiruošimas testui.

Namų darbai: Pasiruošti egzamino I daliai. Bandomieji testai

12

An

balandis-27

9:00-10:30

nuotolinis

Egzaminas I dalis

Egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną

13

An

balandis-27

11:00-12:30

nuotolinis

Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

Namų darbai: 5 tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai

14

Tr

balandis-28

9:00-10:30

nuotolinis

Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė. Pratybos. Pasiruošimas testui.

15

Tr

balandis-28

11:00-12:30

nuotolinis

Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

Namų darbai: 6 tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai

16

Pn

balandis-30

9:00-10:30

nuotolinis

Diskontuotų pinigų srautų vertinimas. Pratybos

17

Pn

balandis-30

11:00-12:30

nuotolinis

Diskontuotų pinigų srautų vertinimas. Pratybos. Pasiruošimas testui.

18

Pr

gegužė-3

10:30-12:30

nuotolinis

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

Namų darbai: 7 tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai

19

An

gegužė-4

9:00-10:30

nuotolinis

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. Pasirinktos įmonės analizės pristatymas

20

An

gegužė-4

11:00-12:30

nuotolinis

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. Pasirinktos įmonės analizės pristatymas

Namų darbai: pasirengti pasirinktos įmonės analizės pristatymui

21

Tr

gegužė-5

9:00-10:30

nuotolinis

Pasirinktos įmonės analizės pristatymas

22

Tr

gegužė-5

11:00-12:30

nuotolinis

Pasirinktos įmonės analizės pristatymas

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai

23

Pn

gegužė-7

9:00-10:30

nuotolinis

Pasirinktos įmonės analizės pristatymas

24

Pr

gegužė-10

10:30-12:30

nuotolinis

Pasirinktos įmonės analizės pristatymas

25

.

.

.

nuotolinis

Pasiruošimas galutiniam atsiskaitymui (egzaminui)

26

.

gegužė-17

9:00-10:30

nuotolinis

EGZAMINAS II dalis

Egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną


KURSO STRUKTŪRA

1.      Įvadas į įmonių finansus

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

  Paskaitos konspektai   Testo klausimai

2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

  Paskaitos konspektai    Testo klausimai  

3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

  Paskaitos konspektai     Pratybos      Q&P  Testo klausimai 

4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4.   Išorinis finansavimas ir augimas   

 Paskaitos konspektai      Pratybos    Q&P     Testo klausimai

5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai      Pratybos    Q&P     Testo klausimai

6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai     Pratybos    Q&P       Testo klausimai

7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

  Paskaitos konspektai      Pratybos     Q&P   Testo klausimai PASIRINKTOS ĮMONĖS  ANALIZĖ  IR  PRISTATYMAS


Registracija 

Pageidavimus ir pristatymus siųsti arvydas@paskevicius.com

Pristatymas skaidrėse (pageidautina Vilniaus Universiteto Verslo mokyklos prezentacijos forma) 10-15 min. Prezentacijos failo pavadinimas - atitinkamas įmonės pavadinimo sutrumpinimas. Skaičiavimų lentelės, kaip papildoma medžiaga iliustruojanti analizės eigą pateikiama EXCEL forma. Pirmoje skaidrėje nurodyti įmonės pavadinimą ir autoriaus (ių) pavardę (es).

Analizuojamos įmonės yra labai skirtingos, todėl ir jų analizė visais atvejais būna originali.  Studentas  savarankiškai pasirenka įmonę iš EURONEXT arba  NYSE sąrašuose pateiktų įmonių tarpo. 


Rekomenduojama ši Įmonės analizės struktūra:

1. Bendra įmonės apžvalga, kurioje galima apibūdinti, kada įmonė buvo įkurta, kaip keitėsi jos teisinis statusas. Įmonės geografinė vieta privalumai ir trūkumai. Įmonės pagrindinė veikla: produkcijos-paslaugų asortimentas, praeitis ir ateities perspektyvos. Šakos apžvalga, konkurentai. Marketingas, rinkos. Valdymo struktūra, vadovai, akcininkai, darbuotojų skaičius, dinamika. Ir kita bendro pobūdžio informacija.

2. Įmonės finansinės ataskaitos absoliučiais dydžiais, įmonės bendro dydžio balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita; įmonės bazinių metų balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita. Prie pateiktų lentelių pateikiami komentarai, paaiškinantys rodiklių dinamiką. Studentas privalo pateikti ne tik tendencijas, bet ir savo nuomonę apie jas bei galimus finansinės būklės gerinimo kelius.

3. Pinigų srautų ataskaita. Prie pateiktų lentelių pateikiami komentarai, paaiškinantys rodiklių dinamiką. Studentas privalo pateikti ne tik tendencijas, bet ir savo nuomonę apie jas bei galimus finansinės būklės gerinimo kelius.

4. Koeficientinė analizė.

Trumpalaikio mokumo ir likvidumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo ir kapitalo struktūros rodikliai. Turto valdymo efektyvumo ir apyvartumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Du Pont analizė. Prie pateiktų rodiklių pateikiami komentarai, paaiškinantys rodiklių dinamiką. Studentas privalo pateikti ne tik tendencijas, bet ir savo nuomonę apie jas bei galimus finansinės būklės gerinimo kelius.

5. Pateikiama apibendrinanti įmonės analizės išvada. Rekomendacijos pirkti akcijas, susilaikyti nuo prekybos ar parduoti.

Pabaigoje pateikiami naudotos literatūros bei informacijos šaltiniai.


Įmonės analizės ir pristatymo vertinimas:

1. Prezentacijos pateikimo savalaikiškumas, skaidrių kokybė, oratorinis menas, auditorijos įtraukimas į įmonės analizę 0-3

2. Analizuojamos įmonės dydis ir išskirtinumas 0-3

3. Atliktos analizės analizės platumas, t.y. ar pakankamai daug atlikta darbo 0-4

4. Analizės gilumas, t.y. ar buvo panaudoti sudėtingi analizės metodai 0-4

5. Surinkta papildoma, įdomi ir vertinga medžiaga internete. Svarbūs įmonei įvykiai, galimas poveikis ir pasekmės 0-2

6. Apibendrinimas, išvados, ką davė atlikta analizė 0-2

7. Kolegų pristatymų atvejų oponavimas arba aktyvus dalyvavimas analizuojant atvejus 0-1 už kiekvieną aktyvų dalyvavimą. Geri klausimai arba pastabos vertinami pliusais, 3-4 pliusai 1 balu. 
LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2016.

2. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2016.

3. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

4. Capital Markets, Fabozzi Modigliani. 2010 .

5. Finance.yahoo

ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI STUDENTAMS

Galutiniam vertinimui studentai privalo aktyviai dirbti semestro metu, pateikti pasirinktos įmonės analizę ir pristatyti jos rezultatus; sėkmingai išlaikyti testą, egzamino I-ą ir II-ą dalis.

Darbas semestro metu. 10 proc. vertinimo sudaro studento aktyvus dalyvavimas paskaitų ir seminarų metu, praktinių užduočių sprendimas. 10 proc. savarankiškų / namų darbų užduočių atlikimas. Pavėluotai atliktų užduočių įvertinimas mažinamas 50 proc.

Pasirinktos įmonės analizė ir rezultatų pristatymas. Vertinamas pasirinktos įmonės analizės atlikimas, rezultatų interpretavimas, jų pristatymas. Pavėluotai atliktų užduočių įvertinimas mažinamas 50 proc.

Testas. Testas (uždaro ir atviro tipo klausimai), užduočių sprendimas. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,10 ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo.

Egzaminas I dalis. Egzaminas (uždaro ir atviro tipo klausimai), užduočių sprendimas. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,25 ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo.

Egzaminas II dalis. Egzaminas (uždaro ir atviro tipo klausimai), užduočių sprendimas. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,25 ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo.

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

•        Darbas semestro metu – 20%

•         Pasirinktos įmonės analizė ir rezultatų pristatymas – 20%

•         Testas – 10%

•         Egzaminas I – 25%

•         Egzaminas II – 25%

Ruošiantis testui ir egzaminams studentams suteikiama galimybė spręsti bandomuosius testus, prisijungiant iš namų prie VMA Moodle.

                   

  TESTŲ REZULTATAI

Grįžti