Kurso programos

Grįžti

ĮMONIŲ FINANSAI (VU VM Tarptautinis verslas specialybės ištęstinių (sesijinių) studijų 3 k. bakalaurams)


 VILNIAUS UNIVERSITETO

VERSLO MOKYKLA

 

ĮMONIŲ FINANSAI


                           Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Verslo mokyklos
Tarptautinis verslas specialybės, 3 kurso ištęstinių (sesijinių) studijų bakalaurams

                                        parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius


Įmonių finansai kursas supažindina su akcinės bendrovės finansinio valdymo pagrindais, todėl kursą gali klausyti studentai dar tik pradedantys gilintis į finansines disciplinas.

Įmonių finansai kursas apima pinigų srautų sampratą, bendrovių finansinės analizės pagrindus, supažindina su ilgalaikio finansinio planavimo pagrindais, apžvelgia pinigų laiko vertės skaičiavimo atvejus, supažindina su obligacijų vertinimo pagrindais.

Kurso tikslas ne tik formuoti teorinius bei praktinius įmonių finansų valdymo įgūdžius, kurie padėtų sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti bei vertinti įmonės finansinę veiklą, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis pavasario semestre 5 kreditai.VMA 


Dalyko sandas

                  

                          STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

Mieli studentai

Rektorius numato galimybę vykdyti studijas nuotoliniu būdu.

Organizuodami studijas nuotoliniu būdu mes pasinaudosime keletu programų.

 Pirma, šiuo puslapiu, kuriame pateikiama visa informacija (paskaitų konspektai, literatūra, savarankiško darbo užduotys, įmonės analizės reikalavimai ir egzamino klausimai).

Antra, VMA e-mokymus, kur Jūs rasite bandomąjį egzaminą, kuris vyks nuotoliniu būdu iš namų ir nuorodą šį puslapį.

Trečiapaskaitas, seminarus, konsultacijas ir egzaminą organizuosime pasinaudodami MS Teams programa. Instrukcijas, kaip instaliuoti MS Teams programą Jūs rasite Kaip dalyvauti vaizdo paskaitose 

Instaliavę MS Teams pasinaudokite nuoroda, kad prisijungti prie Įmonių finansai  (Tarptautinis verslas specialybės ištęstinių (sesijinių) studijų 3 k. bakalaurams )

                                

                                       SEMESTRO PASKAITŲ PLANASNr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Pr

rugsėjis-27

9:00-10:30

online

Įvadinė tema

2

Pr

rugsėjis-27

10:40-12:10

online

Finansinės ataskaitos

3

Pr

rugsėjis-27

12:50-14:20

online

 Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai)

N.D.1,2 temu Testų kl. Finansinės ataskaitos Savarankiškos užduoties apžvalga 3 temos testų kl.

4

An

rugsėjis-28

14:30-16:00

online

Finansinis planavimas.

 Finansinis planavimas. Savarankiškos užduoties apžvalga. 4 temos testo kl.

5

Kt

rugsėjis-30

9:00-10:30

online

 Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos (paskaita)

6

Kt

rugsėjis-30

10:40-12:10

online

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas 7 tema paskaita

7

Kt

rugsėjis-30

12:50-14:20

online

1,2 temu Testų kl. Finansinės ataskaitos Savarankiškos užduoties apžvalga 3 temos testų kl.

N.D. Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos Savarankiškos užduoties apžvalga. Savarankiškos užduoties (7 tema) apžvalga.7 temos testo kl.

8

Pr

spalis-4

9:00-10:30

online

 Finansinis planavimas. Savarankiškos užduoties apžvalga. 4 temos testo kl.

.

9

Pr

spalis-4

10:40-12:10

online

Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos Savarankiškos užduoties apžvalga. 5-6 temos testo kl.

10

Pr

spalis-4

12:50-14:20

online

Pinigų laiko vertė 5 ir 6 temos Savarankiškos užduoties apžvalga. 5-6 temos testo kl.

11

Tr

spalis-6

14:30-16:00

online

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. Savarankiškos užduoties apžvalga.7 temos testo kl.

N.D. Bandomieji testai

12

Kt

lapkritis-11

18:00-19:30

online

Konsultacija

13

Pr

lapkritis-15

18:00-19:30

online

Konsultacija


14

Tr

lapkritis-17

18:00-19:30

online

EGZAMINAS

Egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną

                    

                                  KURSO STRUKTŪRA1.      Įvadas į įmonių finansus

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

  Paskaitos konspektai  Testo klausimai  


2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

  Paskaitos konspektai    Testo klausimai  


3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

  Paskaitos konspektai      Q&P      Testo klausimai 


4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4.   Išorinis finansavimas ir augimas   

 Paskaitos konspektai     Q&P     Testo klausimai 


5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai     Q&P     Testo klausimai  


6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai     Q&P       Testo klausimai 


7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

  Paskaitos konspektai      Q&P   Testo klausimai 

SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS (rudens semestras)
PASIRINKTOS ĮMONĖS  ANALIZĖ  IR  PRISTATYMAS

Registracija

Pageidavimus ir pristatymus siųsti arvydas@paskevicius.com

Pasirinktos įmonės analizė pateikiama dėstytojui iki egzamino arba jo metu spausdinta arba elektronine forma Word formate arvydas@paskevicius.com

Analizuojamos įmonės yra labai skirtingos, todėl ir jų analizė visais atvejais būna originali.  Studentas  savarankiškai pasirenka įmonę iš EURONEXT arba  NYSE sąrašuose pateiktų įmonių tarpo. 

Rekomenduojama ši  Įmonės analizės struktūra:

1. Bendra įmonės apžvalga, kurioje galima apibūdinti, kada įmonė buvo įkurta, kaip keitėsi jos teisinis statusas. Įmonės geografinė vieta privalumai ir trūkumai. Įmonės pagrindinė veikla: produkcijos-paslaugų asortimentas, praeitis ir ateities perspektyvos. Šakos apžvalga, konkurentai. Marketingas, rinkos. Valdymo struktūra, vadovai, akcininkai, darbuotojų skaičius, dinamika. Ir kita bendro pobūdžio informacija.

2. Įmonės finansinės ataskaitos absoliučiais dydžiais, įmonės bendro dydžio balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita; įmonės bazinių metų balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita. Prie pateiktų lentelių pateikiami komentarai, paaiškinantys rodiklių dinamiką. Studentas privalo pateikti ne tik tendencijas, bet ir savo nuomonę apie jas bei galimus finansinės būklės gerinimo kelius.

3. Pinigų srautų ataskaita. Prie pateiktų lentelių pateikiami komentarai, paaiškinantys rodiklių dinamiką. Studentas privalo pateikti ne tik tendencijas, bet ir savo nuomonę apie jas bei galimus finansinės būklės gerinimo kelius.

4. Koeficientinė analizė.

Trumpalaikio mokumo ir likvidumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo ir kapitalo struktūros rodikliai. Turto valdymo efektyvumo ir apyvartumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Du Pont analizė. Prie pateiktų rodiklių pateikiami komentarai, paaiškinantys rodiklių dinamiką. Studentas privalo pateikti ne tik tendencijas, bet ir savo nuomonę apie jas bei galimus finansinės būklės gerinimo kelius.

5. Pateikiama apibendrinanti įmonės analizės išvada. Rekomendacijos pirkti akcijas, susilaikyti nuo prekybos ar parduoti.

Pabaigoje pateikiami naudotos literatūros bei informacijos šaltiniai.

Įmonės analizės ir pristatymo vertinimas:

1. Prezentacijos pateikimo savalaikiškumas, apipavidalinimo kokybė,  0-5

2. Analizuojamos įmonės dydis ir išskirtinumas 0-3

3. Atliktos analizės analizės platumas, t. y. ar pakankamai daug atlikta darbo 0-4

4. Analizės gilumas, t. y. ar buvo panaudoti sudėtingi analizės metodai 0-4

5. Surinkta papildoma, įdomi ir vertinga medžiaga internete. Svarbūs įmonei įvykiai, galimas poveikis ir pasekmės 0-2

6. Apibendrinimas, išvados, ką davė atlikta analizė 0-2


                      LITERATŪROS SĄRAŠAS1. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2016.

2. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2016.

3. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

4. Capital Markets, Fabozzi Modigliani. 2010 .

5. Finance.yahoo

 

                  ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI STUDENTAMS


Galutiniam vertinimui studentai privalo aktyviai dirbti semestro metu; atlikti savarankiško darbo užduotis; pateikti pasirinktos įmonės analizę ir  sėkmingai išlaikyti egzaminą.

Savarankiško darbo užduočių atlikimas. 25 proc. galutinio vertinimo sudaro savarankiškų / namų darbų užduočių atlikimas. Užduotys Word formate turi būti pateiktos dėstytojui iki egzamino pradžios arvydas@paskevicius.com . Atliktos užduoties vertinimas dauginamas iš 0,25 ir sumuojamas prie galutinio vertinimo. Pavėluotai atliktų užduočių įvertinimas mažinamas 50 proc.
Aktyvumas pratybų ir paskaitų metu. 10 proc. galutinio vertinimo sudaro studento aktyvus dalyvavimas paskaitų ir seminarų metu, praktinių užduočių sprendimas. Pakviestas studentas sprendžia pateiktas užduotis, jas komentuoja, diskutuoja. Pristatymo vertinimas dauginamas iš 0,1 ir sumuojamas prie galutinio vertinimo

Pasirinktos įmonės analizė. 25 proc. galutinio vertinimo sudaro pasirinktos įmonės analizė. Ji pateikiama dėstytojui iki egzamino arba jo metu spausdinta arba elektronine forma Word formate arvydas@paskevicius.com. Vertinamas pasirinktos įmonės analizės atlikimas ir rezultatų interpretavimas. Vertinimas dauginamas iš 0,25 ir sumuojamas prie galutinio vertinimo. Pavėluotai atliktų užduočių įvertinimas mažinamas 50 proc.

Egzaminas. Egzaminas (uždaro ir atviro tipo klausimai), užduočių sprendimas. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,4 ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo. Neišlaikius egzamino (pažymys mažiau nei 5) galutinis vertinimas yra neigiamas. Jeigu egzaminas vyksta ne egzaminų centre, o nuotoliniu būdu, tai egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“ telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną.


Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

•   Savarankiško darbo užduočių atlikimas – 25%
•   Aktyvumas pratybų ir paskaitų metu. – 10%
•   Pasirinktos įmonės analizė  – 25%
•   Egzaminas  – 40%

           Ruošiantis testui ir egzaminams studentams suteikiama galimybė spręsti bandomuosius testus, prisijungiant iš namų prie VMA Moodle.

                   

                                TESTŲ REZULTATAI   

Grįžti