Kurso programos

Grįžti

FINANSŲ VALDYMAS II (VU VM Tarptautinis verslas specialybės 3 kurso ištęstinių (sesijinių) studijų bakalaurams)

 

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO
VERSLO MOKYKLA

 

FINANSŲ VALDYMAS

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Verslo mokyklos

Tarptautinis verslas specialybės ištęstinių (sesijinių) studijų bakalaurams

  

 

parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius

            Finansų valdymo kursas supažindina su akcinės bendrovės finansinio valdymo pagrindais, todėl kursą gali klausyti studentai dar tik pradedantys gilintis į finansines disciplinas.

Finansų valdymo kursas apima pinigų srautų sampratą, bendrovių finansinės analizės pagrindus, supažindina su ilgalaikio finansinio planavimo pagrindais, apžvelgia pinigų laiko vertės skaičiavimo atvejus, supažindina su akcijų ir obligacijų vertinimo pagrindais.

Kurso tikslas ne tik supažindinti su bendrovių finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis pavasario semestre 5 kreditai.

Dalyko sandas

 

 

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTŲ

PAVASARIO SEMESTRO PASKAITŲ PLANAS-TVARKARAŠTIS

 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

1

Pr

kovas-12

14:40-16:10

303

Paprastųjų akcijų vertinimas

2

Pr

kovas-12

16:20-17:50

303

Paprastųjų akcijų vertinimas

3

Pr

kovas-12

18:00-19:30

303

Investavimo kriterijai

4

An

kovas-13

16:20-17:50

303

Investavimo kriterijai

5

An

kovas-13

18:00-19:30

303

Paprastųjų akcijų vertinimas ir Investavimo kriterijai savarankiškos užduoties apžvalga

6

An

kovas-13

19:40-21:10

303

Paprastųjų akcijų vertinimas testo klausimų apžvalga

7

Tr

kovas-14

14:40-16:10

303

Investavimo sprendimų priėmimas

8

Tr

kovas-14

16:20-17:50

303

Investavimo sprendimų priėmimas

9

Tr

kovas-14

18:00-19:30

303

Investavimo kriterijai testo klausimų apžvalga

10

Kt

kovas-15

13:00-14:30

303

Investavimo kriterijai testo klausimų apžvalga

11

Kt

kovas-15

14:40-16:10

303

Investavimo sprendimų priėmimas savarankiškos užduoties apžvalga

12

Kt

kovas-15

16:20-17:50

303

Investavimo sprendimų priėmimas testo klausimų apžvalga

13

 

.

.

EC

EGZAMINAS ??


 

 

 

 

KURSO STRUKTŪRA

 

1.      Įvadas į Finansų valdymą

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

Paskaitos konspektai    Testo klausimai

 

2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

Paskaitos konspektai    Testo klausimai  

3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

Paskaitos konspektai                Q&P      Testo klausimai 

4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4   Išorinis finansavimas ir augimas

Paskaitos konspektai               Q&P      Testo klausimai

 

5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai              Q&P      Testo klausimai 

 

6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai                Q&P      Testo klausimai 

 

7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

Paskaitos konspektai               Q&P      Testo klausimai 

 

8.      Akcijų vertinimas

8.1.   Paprastųjų akcijų charakteristika ir jų vertinimas

8.2.   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų ypatybės

8.3.   Akcijų rinkos dalyviai

Paskaitos konspektai               Q&P      Testo klausimai 

 

 

9. Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai

9.1. Grynoji dabartinė vertė.

9.2. Atsipirkimo taisyklė.

9.3. Diskontuota atsipirkimo taisyklė.

9.4. Vidutinė apskaitinė grąža.

9.5. Vidinė pelno norma.

9.6. Pelno rodiklis.

9.7. Kapitalo investicijų praktika.

 

  Paskaitos konspektai        Q&P            Testo klausimai

 

 

10. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas

 

10.1. Projekto pinigų srauto sąvokos

10.2. Didėjantis pinigų srautas

10.3. Preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

10.4. Detalizuotas planuojamas pinigų srautas

10.5. Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

10.6. Keletas specialių būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejų

 

  Paskaitos konspektai    Q&P         Testo klausimai

 

  

SAVARANKIŠKAUŽDUOTIS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS (rudens semestras)

SAVARANKIŠKAUŽDUOTIS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS (pavasario semestras)

 


LITERATŪROS SĄRAŠAS


1. Pinigų laiko vertė. A. Paškevičius. Apskaitos apžvalga , 1994 m. Nr. 11-12, 1995 m. Nr. 1-2.

2. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

3. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

4. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

5. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

6. Capital Markets, Fabozzi Modigliani. 2010

 

Vadovėlinė medžiaga (prieiga suteikiama individualiai)      1skyrius   2 skyrius   3 skyrius   4 skyrius   5 skyrius   6 skyrius   7 skyrius   8 skyrius  9skyrius 10 skyriusATSISKAITYMO REIKALAVIMAI IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMSGalutiniam vertinimui studentai privalo sėkmingai išlaikyti egzaminą bei pateikti savarankišką užduotį.

Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei egzamino pažymys yra 5 arba aukštesnis nei 5, tai jis dauginamas iš 60 % ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato. Jei egzamino pažymys yra mažesnis nei 5, t.y. buvo išspręsta mažiau kaip 50 % pateiktų užduočių, galutinis vertinimas yra nepatenkinamas.

Savarankiška užduotis pateikiama dėstytojui iki egzamino arba jo metu spausdinta arba elektronine forma.


TESTŲ REZULTATAI

 

 

 
 

 Grįžti