Kurso programos

Grįžti

FINANSŲ VALDYMAS II (VU VM Tarptautinis verslas specialybės 3 kurso ištęstinių (sesijinių) studijų bakalaurams)

VILNIAUS UNIVERSITETO  VERSLO MOKYKLA

FINANSŲ VALDYMAS

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Verslo mokyklos

Tarptautinis verslas specialybės ištęstinių (sesijinių) studijų bakalaurams

  

parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius

            Finansų valdymo kursas supažindina su akcinės bendrovės finansinio valdymo pagrindais, todėl kursą gali klausyti studentai dar tik pradedantys gilintis į finansines disciplinas.

Finansų valdymo kursas apima pinigų srautų sampratą, bendrovių finansinės analizės pagrindus, supažindina su ilgalaikio finansinio planavimo pagrindais, apžvelgia pinigų laiko vertės skaičiavimo atvejus, supažindina su akcijų ir obligacijų vertinimo pagrindais.

Kurso tikslas ne tik supažindinti su bendrovių finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis pavasario semestre 5 kreditai.
2020-02-27 Kanclerio potvarkiu Nr. R-93 sudaryta darbo grupė koronaviruso prevencijai, įvertino esamą situaciją Universitete ir nusprendė 14 dienų laikotarpiui, t.y. nuo 2020 m kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d. imtinai taikyti šiuos ribojimus:

2. Studijų  ir mokslo procese:

a)      kamieninių akademinių padalinių vadovams studijų procesus vykdyti nuotoliniu būdu;


Mieli studentai 

Mes organizuosime darbą nuotoliniu būdu pasinaudodami keletu programų.

Pirma, pasinaudosime VMA, kurioje Jūs rasite bandomuosius testus, egzaminą, kuris vyks nuotoliniu būdu iš namų ir nuorodą į mano puslapį.

Antra, mano puslapį, kuriame pateikiama visa informacija.

Trečia, konsultaciją organizuosime pasinaudodami MS teams programa. Instrukcijas, kaip instaliuoti MS Teams programą Jūs rasite Kaip dalyvauti vaizdo paskaitose 

Instaliavę MS Teams pasinaudokite nuoroda, kad prisijungti prie FINANSŲ VALDYMAS (ištęstiniams)  


Dalyko sandas


Egzaminų centro tvarkaraštis

VMA

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTŲ

PAVASARIO SEMESTRO PASKAITŲ PLANAS -TVARKARAŠTIS

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Pr

vasaris-24

9:00-10:30

201a.

Paprastųjų akcijų vertinimas

2

Pr

vasaris-24

11:00-12:30

201a.

Paprastųjų akcijų vertinimas

3

Pr

vasaris-24

13:00-14:30

201a.

Investavimo kriterijai

4

Tr

vasaris-26

9:00-10:30

304a.

Paprastųjų akcijų vertinimas ir Investavimo kriterijai savarankiškos užduoties apžvalga

5

Tr

vasaris-26

11:00-12:30

304a.

Paprastųjų akcijų vertinimas testo klausimų apžvalga

6

Tr

vasaris-26

13:00-14:30

304a.

Investavimo sprendimų priėmimas

7

Št

vasaris-29

9:00-10:30

211a.

Investavimo sprendimų priėmimas

8

Št

vasaris-29

10:40-12:10

211a.

Investavimo kriterijai testo klausimų apžvalga

9

Št

vasaris-29

12:50-14:20

211a.

Investavimo kriterijai testo klausimų apžvalga

10

Št

kovas-4

9:00-10:30

211a.

Investavimo sprendimų priėmimas savarankiškos užduoties apžvalga

11

Tr

kovas-4

11:00-12:30

212a.

Investavimo sprendimų priėmimas testo klausimų apžvalga

12

Tr

balandžio-14

9:00-10:30

Nuotoliniu būdu iš namų panaudjant Teams

KONSULTACIJA

13

balandžio- 15.

9:00-11:00.

Nuotoliniu būdu iš namų panaudjant VMA

EGZAMINAS 


 

KURSO STRUKTŪRA

1.      Įvadas į Finansų valdymą

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

Paskaitos konspektai    Testo klausimai

2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

Paskaitos konspektai    Testo klausimai  

3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

Paskaitos konspektai                Q&P      Testo klausimai 

4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4   Išorinis finansavimas ir augimas

Paskaitos konspektai               Q&P      Testo klausimai

5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai              Q&P      Testo klausimai 

6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai                Q&P      Testo klausimai 

7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

Paskaitos konspektai               Q&P      Testo klausimai 

8.      Akcijų vertinimas

8.1.   Paprastųjų akcijų charakteristika ir jų vertinimas

8.2.   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų ypatybės

8.3.   Akcijų rinkos dalyviai

Paskaitos konspektai               Q&P      Testo klausimai 

9. Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai

9.1. Grynoji dabartinė vertė.

9.2. Atsipirkimo taisyklė.

9.3. Diskontuota atsipirkimo taisyklė.

9.4. Vidutinė apskaitinė grąža.

9.5. Vidinė pelno norma.

9.6. Pelno rodiklis.

9.7. Kapitalo investicijų praktika.

  Paskaitos konspektai        Q&P            Testo klausimai

10. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas

10.1. Projekto pinigų srauto sąvokos

10.2. Didėjantis pinigų srautas

10.3. Preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

10.4. Detalizuotas planuojamas pinigų srautas

10.5. Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

10.6. Keletas specialių būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejų

  Paskaitos konspektai    Q&P         Testo klausimai

  

SAVARANKIŠKAUŽDUOTIS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS (rudens semestras)

SAVARANKIŠKAUŽDUOTIS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS (pavasario semestras)


LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Pinigų laiko vertė. A. Paškevičius. Apskaitos apžvalga , 1994 m. Nr. 11-12, 1995 m. Nr. 1-2.

2. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

3. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

4. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

5. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

6. Capital Markets, Fabozzi Modigliani. 2010

Vadovėlinė medžiaga (prieiga suteikiama individualiai)      1skyrius   2 skyrius   3 skyrius   4 skyrius   5 skyrius   6 skyrius   7 skyrius   8 skyrius  9skyrius 10 skyrius

ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS

Galutiniam vertinimui studentai privalo sėkmingai išlaikyti egzaminą bei pateikti savarankišką užduotį.

Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei egzamino pažymys yra 5 arba aukštesnis nei 5, tai jis dauginamas iš 60 % ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato. Jei egzamino pažymys yra mažesnis nei 5, t.y. buvo išspręsta mažiau kaip 50 % pateiktų užduočių, galutinis vertinimas yra nepatenkinamas.

Savarankiška užduotis pateikiama dėstytojui iki egzamino arba jo metu spausdinta arba elektronine forma.

TESTŲ REZULTATAIGrįžti