Kurso programos

Grįžti

ĮMONIŲ FINANSAI (VU VM Tarptautinis verslas specialybės 3 k. bakalaurams)

 VILNIAUS UNIVERSITETO

VERSLO MOKYKLA

 

ĮMONIŲ FINANSAI

                           Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Verslo mokyklos
                           Tarptautinis verslas specialybės, 3 kurso bakalaurams
                                        parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius


Įmonių finansai kursas supažindina su akcinės bendrovės finansinio valdymo pagrindais, todėl kursą gali klausyti studentai dar tik pradedantys gilintis į finansines disciplinas.

Įmonių finansai kursas apima pinigų srautų sampratą, bendrovių finansinės analizės pagrindus, supažindina su ilgalaikio finansinio planavimo pagrindais, apžvelgia pinigų laiko vertės skaičiavimo atvejus, supažindina su obligacijų vertinimo pagrindais.

Kurso tikslas ne tik formuoti teorinius bei praktinius įmonių finansų valdymo įgūdžius, kurie padėtų sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti bei vertinti įmonės finansinę veiklą, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis pavasario semestre 5 kreditai.VMA 


Dalyko sandas

                     STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

Mieli studentai

Rektorius numato galimybę vykdyti studijas nuotoliniu būdu.

Organizuodami studijas nuotoliniu būdu mes pasinaudosime keletu programų.

 Pirma, šiuo puslapiu, kuriame pateikiama visa informacija (paskaitų, konspektai, pratybų užduotys, atvejų analizės užduotys ir egzamino klausimai).

Antra, VMA e-mokymus, kurioje Jūs rasite bandomuosius testus, egzaminą, kuris vyks nuotoliniu būdu iš namų ir nuorodą šį puslapį.

Trečia, paskaitas, seminarus, konsultacijas ir egzaminą organizuosime pasinaudodami MS teams programa. Instrukcijas, kaip instaliuoti MS Teams programą Jūs rasite Kaip dalyvauti vaizdo paskaitose 

Instaliavę MS Teams pasinaudokite nuoroda, kad prisijungti prie Įmonių finansai (Tarptautinis verslas specialybės 3 k. bakalaurams )


                                SEMESTRO PASKAITŲ PLANASNr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Pr

rugsėjis-6

11:00-12:30

305

Įvadas į įmonių finansų valdymą.

2

Pr

rugsėjis-6

13:00-14:30

305

 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

3

Pr

rugsėjis-6

14:40-16:10

305

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

Namų darbai: 1-os ir 2-os temų testų klausimai

4

Kt

rugsėjis-9

11:00-12:30

305

 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai. Pasiruošimas testui

5

Kt

rugsėjis-9

13:00-14:30

305

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

6

Kt

rugsėjis-9

14:40-16:10

305

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai

7

Pn

rugsėjis-10

9:00-10:30

305

Testas

Testo metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną

8

Pn

rugsėjis-10

11:00-12:30

305

 Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

Namų darbai: 3 tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai                              4 tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai

9

Pr

rugsėjis-13

11:00-12:30

305

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas. Pratybos. Pasiruošimas testui

10

Pr

rugsėjis-13

13:00-14:30

305

Finansinių ataskaitų nagrinėjimas. Pratybos. Pasiruošimas testui

11

Pr

rugsėjis-13

14:40-16:10

305

 Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

12

Kt

rugsėjis-16

11:00-12:30

305

 Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas. Pratybos. Pasiruošimas testui

13

Kt

rugsėjis-16

13:00-14:30

305

Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

14

Kt

rugsėjis-16

14:40-16:10

305

Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

Namų darbai: Pasiruošti egzamino I daliai. Bandomieji testai

15

Pn

rugsėjis-17

9:00-10:30

305

Egzaminas I dalis

Egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną

16

Pn

rugsėjis-17

11:00-12:30

305

Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė. Pratybos. Pasiruošimas testui.

Namų darbai: 5 tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai                           6  tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai

17

Pr

rugsėjis-20

11:00-12:30

305

Diskontuotų pinigų srautų vertinimas. Pratybos. Pasiruošimas testui.

18

Pr

rugsėjis-20

13:00-14:30

305

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

19

Pr

rugsėjis-20

14:40-16:10

305

Pasirinktos įmonės analizės pristatymas

Namų darbai: 7  tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai

20

Kt

rugsėjis-23

11:00-12:30

nuotoliu

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. Pratybos. Pasiruošimas testui. Pasirinktos įmonės analizės pristatymas

Namų darbai: pasirengti pasirinktos įmonės analizės pristatymui

21

Kt

rugsėjis-23

13:00-14:30

nuotoliu

Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas. Pratybos. Pasiruošimas testui. Pasirinktos įmonės analizės pristatymas

22

Kt

rugsėjis-23

14:40-16:10

nuotoliu

Pasirinktos įmonės analizės pristatymas

23

Pn

rugsėjis-24

9:00-10:30

nuotoliu

Pasirinktos įmonės analizės pristatymas

24

Pn

rugsėjis-24

11:00-12:30

nuotoliu

Pasirinktos įmonės analizės pristatymas


25

.An

rugsėjis-28

13:00-14:00305EGZAMINAS II dalis

                     KURSO STRUKTŪRA1.      Įvadas į įmonių finansus

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

  Paskaitos konspektai   Testo klausimai  


2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

  Paskaitos konspektai    Testo klausimai  


3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

  Paskaitos konspektai     Pratybos      Q&P  Testo klausimai 


4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4.   Išorinis finansavimas ir augimas   

 Paskaitos konspektai      Pratybos    Q&P     Testo klausimai 


5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai      Pratybos    Q&P     Testo klausimai  


6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai     Pratybos   Q&P       Testo klausimai 


7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

  Paskaitos konspektai      Pratybos     Q&P   Testo klausimai 
PASIRINKTOS ĮMONĖS  ANALIZĖ  IR  PRISTATYMAS

Registracija 

Pageidavimus ir pristatymus siųsti arvydas@paskevicius.com

Pristatymas skaidrėse (pageidautina Vilniaus Universiteto Verslo mokyklos prezentacijos forma) 10-15 min. Prezentacijos failo pavadinimas - atitinkamas įmonės pavadinimo sutrumpinimas. Skaičiavimų lentelės, kaip papildoma medžiaga iliustruojanti analizės eigą pateikiama EXCEL forma. Pirmoje skaidrėje nurodyti įmonės pavadinimą ir autoriaus (ių) pavardę (es).

Analizuojamos įmonės yra labai skirtingos, todėl ir jų analizė visais atvejais būna originali.  Studentas  savarankiškai pasirenka įmonę iš EURONEXT arba  NYSE sąrašuose pateiktų įmonių tarpo. 

Rekomenduojama ši Įmonės analizės struktūra:

1. Bendra įmonės apžvalga, kurioje galima apibūdinti, kada įmonė buvo įkurta, kaip keitėsi jos teisinis statusas. Įmonės geografinė vieta privalumai ir trūkumai. Įmonės pagrindinė veikla: produkcijos-paslaugų asortimentas, praeitis ir ateities perspektyvos. Šakos apžvalga, konkurentai. Marketingas, rinkos. Valdymo struktūra, vadovai, akcininkai, darbuotojų skaičius, dinamika. Ir kita bendro pobūdžio informacija.

2. Įmonės finansinės ataskaitos absoliučiais dydžiais, įmonės bendro dydžio balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita; įmonės bazinių metų balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita. Prie pateiktų lentelių pateikiami komentarai, paaiškinantys rodiklių dinamiką. Studentas privalo pateikti ne tik tendencijas, bet ir savo nuomonę apie jas bei galimus finansinės būklės gerinimo kelius.

3. Pinigų srautų ataskaita. Prie pateiktų lentelių pateikiami komentarai, paaiškinantys rodiklių dinamiką. Studentas privalo pateikti ne tik tendencijas, bet ir savo nuomonę apie jas bei galimus finansinės būklės gerinimo kelius.

4. Koeficientinė analizė.

Trumpalaikio mokumo ir likvidumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo ir kapitalo struktūros rodikliai. Turto valdymo efektyvumo ir apyvartumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Du Pont analizė. Prie pateiktų rodiklių pateikiami komentarai, paaiškinantys rodiklių dinamiką. Studentas privalo pateikti ne tik tendencijas, bet ir savo nuomonę apie jas bei galimus finansinės būklės gerinimo kelius.

5. Pateikiama apibendrinanti įmonės analizės išvada. Rekomendacijos pirkti akcijas, susilaikyti nuo prekybos ar parduoti.

Pabaigoje pateikiami naudotos literatūros bei informacijos šaltiniai.

Įmonės analizės ir pristatymo vertinimas:

1. Prezentacijos pateikimo savalaikiškumas, skaidrių kokybė, oratorinis menas, auditorijos įtraukimas į įmonės analizę 0-3

2. Analizuojamos įmonės dydis ir išskirtinumas 0-3

3. Atliktos analizės analizės platumas, t. y. ar pakankamai daug atlikta darbo 0-4

4. Analizės gilumas, t. y. ar buvo panaudoti sudėtingi analizės metodai 0-4

5. Surinkta papildoma, įdomi ir vertinga medžiaga internete. Svarbūs įmonei įvykiai, galimas poveikis ir pasekmės 0-2

6. Apibendrinimas, išvados, ką davė atlikta analizė 0-2

7. Kolegų pristatymų atvejų oponavimas arba aktyvus dalyvavimas analizuojant atvejus 0-1 už kiekvieną aktyvų dalyvavimą. Geri klausimai arba pastabos vertinami pliusais, 3-4 pliusai 1 balu. 
                      LITERATŪROS SĄRAŠAS1. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2016.

2. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2016.

3. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

4. Capital Markets, Fabozzi Modigliani. 2010 .

5. Finance.yahoo


                  ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI STUDENTAMS


Galutiniam vertinimui studentai privalo aktyviai dirbti semestro metu; atlikti namų darbų užduotis; pateikti pasirinktos įmonės analizę ir pristatyti jos rezultatus; sėkmingai išlaikyti testą, egzamino I-ą ir II-ą dalis.

Namų darbų užduočių atlikimas. 10 proc. galutinio vertinimo sudaro savarankiškų / namų darbų užduočių atlikimas. Užduotys Word formate turi būti pateiktos dėstytojui iki užsiėmimų pradžios arvydas@paskevicius.com . Visų penkių temų atliktų užduočių vertinimų vidurkis dauginamas iš 0,1 ir sumuojamas prie galutinio vertinimo. Pavėluotai atliktų užduočių įvertinimas mažinamas 50 proc.

Aktyvumas pratybų ir paskaitų metu. 10 proc. galutinio vertinimo sudaro studento aktyvus dalyvavimas paskaitų ir seminarų metu, praktinių užduočių sprendimas. Pakviestas studentas pristato atliktas namų darbo užduotis, jas komentuoja, diskutuoja. Pristatymų vertinimų vidurkis dauginamas iš 0,1 ir sumuojamas prie galutinio vertinimo

Pasirinktos įmonės analizė ir rezultatų pristatymas. Vertinamas pasirinktos įmonės analizės atlikimas, rezultatų interpretavimas, jų pristatymas. Pristatymo vertinimas dauginamas iš 0,2 ir sumuojamas prie galutinio vertinimo. Pavėluotai atliktų užduočių įvertinimas mažinamas 50 proc.

Testas. Testas (uždaro ir atviro tipo klausimai), užduočių sprendimas. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,10 ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo. Neišlaikius testo galutinis vertinimas neigiamas. Jeigu testas vyksta ne egzaminų centre, o nuotoliniu būdu, tai testo metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną

Egzaminas I dalis. Egzaminas I (uždaro ir atviro tipo klausimai), užduočių sprendimas. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,25 ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo. Neišlaikius egzamino I galutinis vertinimas neigiamas. Jeigu egzaminas vyksta ne egzaminų centre, o nuotoliniu būdu, tai egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną

Egzaminas II dalis. Egzaminas II (uždaro ir atviro tipo klausimai), užduočių sprendimas. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,25 ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo. Neišlaikius egzamino II galutinis vertinimas neigiamas. Jeigu egzaminas vyksta ne egzaminų centre, o nuotoliniu būdu, tai egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

•   Namų darbų užduočių atlikimas – 10%
•   Aktyvumas pratybų ir paskaitų metu – 10%
•   Pasirinktos įmonės analizė ir rezultatų pristatymas – 20%
•   Testas – 10%
•   Egzaminas I – 25%
•   Egzaminas II – 25%
           Ruošiantis testui ir egzaminams studentams suteikiama galimybė spręsti bandomuosius testus, prisijungiant iš namų prie VMA Moodle.

                   

                  TESTŲ REZULTATAI

Grįžti