Kurso programos

Grįžti

PROJEKTŲ FINANSŲ VALDYMAS (skirtas VU VM 3 kurso Verslo finansai specialybės bakalaurams)

VILNIAUS UNIVERSITETO

VERSLO MOKYKLA

Projektų finansų valdymas

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Verslo mokyklos

 VERSLO FINANSAI

3 k. bakalaurams

                                parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius

           

Projektų finansų valdymas kurso tikslas – išvystyti vadybinius ir techninius įgūdžius sudarant projekto sąmatą bei užtikrinant projekto finansinį valdymą.

Projektų finansų valdymas kursui įsisavinti studentai turi būti išklausę šiuos arba juos atitinkančius kursus: Buhalterinė apskaita, Finansų valdymas, Įmonių finansai

Išklausęs kursą studentas sugebės suvokti finansinio valdymo vaidmenį visose projekto įgyvendinimo stadijose; supras finansinius procesus, procedūras ir metodologiją realizuojant projektą; suformuos finansinę projekto dalį, nustatys aiškius progreso tikslus bei sugebės įvertinti pasiektus rezultatus.

Kursas supažindina su projekto finansinio valdymo pagrindais. Kurso metu dėstomi šie klausimai: finansinės ataskaitos ir pinigų srautai; pinigų laiko vertė; anuitetas ir perpetuitetas; normų palyginimas: sudėjimo efektas; paskolų tipai ir paskolų amortizacija; grynoji dabartinė vertė; atsipirkimo taisyklė; diskontuotas atsipirkimas; vidutinė apskaitinė grąža (AAR);  vidinė pelno norma (IRR); pelningumo rodiklis; pagrįstas pinigų srautas (Relevant Cash Flow); vienatinumo taisyklė (The Stand-Alone Princile);  praėjusio laikotarpio kaštai (Sunk Costs); alternatyvūs kaštai (Opportunity Costs); šalutinis efektas; grynasis apyvartinis kapitalas (Net Working Capital); finansavimo kaštai (Financing Costs);  preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai;  pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai; specialūs būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejai.

Kurso tikslas ne tik supažindinti su projekto finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Kurso apimtis  5 kreditai. 


Dalyko aprašas (sandas)

VMA


                                             STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

Mieli studentai

Rektorius numato galimybę vykdyti studijas nuotoliniu būdu.

Organizuodami studijas nuotoliniu būdu mes pasinaudosime keletu programų.

Pirma, šiuo puslapiu, kuriame pateikiama visa informacija (paskaitų, konspektai, pratybų užduotys, atvejų analizės užduotys ir egzamino klausimai).

Antra, VMA emokymus, kurioje Jūs rasite bandomuosius testus, egzaminą, kuris vyks nuotoliniu būdu iš namų ir nuorodą šį puslapį.

Trečia, paskaitas, seminarus, konsultacijas ir egzaminą organizuosime pasinaudodami MS teams programa. Instrukcijas, kaip instaliuoti MS Teams programą Jūs rasite Kaip dalyvauti vaizdo paskaitose

Instaliavę MS Teams pasinaudokite nuoroda, kad prisijungti prie  Verslo finansai 3 k Projektų finansų valdymas


Paskaitų planas


Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Pr

rugsėjis-14

9:00-10:30

online

Įvadinė tema. Finansinės ataskaitos.Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai)

2

Pr

rugsėjis-14

11:00-12:30

online

Pinigų laiko vertė. Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

Namų darbai: vadovėlio 2skyr. testo klausimai, 3 skyr. Pratybų uždaviniai Nr. 6, 9, 14. 3 skyr. Testo klausimai Nr.  25, 26, 35, 39, 49, 51, 86, 91.  Bandomieji testai. 5 ir 6 skyriaus pratybų uždaviniai ir testų klausimai

3

Pr

rugsėjis-14

13:00-14:30

online

Finansinės ataskaitos testo klausimų apžvalga.(2tema)  
Finansinių ataskaitų nagrinėjimas (pinigų srautai) pratybos ir testų klausimų apžvalga

4

Kt

rugsėjis-17

13:00-14:30

online

Diskontuotų pinigų srautų vertinimas pratybos ir pasiruošimas testui  (5 ir 6 skyriaus pratybų uždaviniai ir testų klausimai)

5

Kt

rugsėjis-17

14:40-16:10

online

Diskontuotų pinigų srautų vertinimas pratybos ir pasiruošimas testui  (5 ir 6 skyriaus pratybų uždaviniai ir testų klausimai)

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai

6

Pn

rugsėjis-18

9:00-10:30

online

Testas #1

7

Pn

rugsėjis-18

11:00-12:30

online

Investavimo kriterijai

8

Pn

rugsėjis-18

13:00-14:30

online

Investavimo kriterijai

Namų darbai:  9 tema Pratybų uždaviniai 1-21   9temos Testų klausimai

9

Pr

rugsėjis-21

9:00-10:30

online

Investavimo kriterijai pratybos

10

Pr

rugsėjis-21

11:00-12:30

online

Investavimo kriterijai pratybos ir pasiruošimas testui

11

Pr

rugsėjis-21

13:00-14:30

online

Investavimo kriterijai pratybos ir pasiruošimas testui

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai

12

Kt

rugsėjis-24

13:00-14:30

online

Testas #2

13

Kt

rugsėjis-24

14:40-16:10

online

Investavimo sprendimų priėmimas

Namų darbai: Pratybų uždaviniai 1-16.  10temos Testų klausimai

14

Pn

rugsėjis-25

9:00-10:30

online

Investavimo sprendimų priėmimas  pratybos

15

Pn

rugsėjis-25

11:00-12:30

online

Investavimo sprendimų priėmimas  testo klausimų apžvalga

16

Pn

rugsėjis-25

13:00-14:30

online

Projekto analizė ir įvertinimas.

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai

17

Pr

rugsėjis-28

9:00-10:30

online

Testas #3

18

Pr

rugsėjis-28

11:00-12:30

online

 Projekto analizė ir įvertinimas

Namų darbai: 11 temos Pratybų uždaviniai  11temos Testų klausimai

19

Pr

rugsėjis-28

13:00-14:30

online

 Projekto analizė ir įvertinimas pratybos

20

Kt

spalis-1

13:00-14:30

online

 Projekto analizė ir įvertinimas pratybos

21

Kt

spalis-1

14:40-16:10

online

 Projekto analizė ir įvertinimas Pasiruošimas testui.

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai

22

Pn

spalis-2

9:00-10:30

online

 Testas #4

23

An

spalis-6

10:00-12:00

onlineEGZAMINAS

2425


.
KURSO STRUKTŪRA


1. Įvadas į projektų finansų valdymą (Stefano Gatti, Project Finance in Theory and Practice)  

1.1           Projekto finansų supratimas

1.2           Projektų finansavimo būdai

1.3           Projektų finansavimo šaltiniai

1.4           Projektų finansavimo kontraktų struktūros pavyzdys

Paskaitos konspektai  


2.  Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai (2 skyrius ir 3 skyriaus pradžia  Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

2.1.                Balansas

2.2.                Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.                Pinigų srautai

2. 4.         Detalesnis pinigų srautų nagrinėjimas

Paskaitos konspektai

2 skyrius     Testo klausimai  

3 skyrius    ( 1 klausimas)    Pratybos  (6, 9 ir 14 uždaviniai)  Q&P Testo klausimai ( 25, 26, 35, 39, 49, 51, 86, 91. )


3. Pinigų laiko vertė  (5 ir 6 skyriai  Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

3.1.          Būsimoji vertė ir jos nustatymas

3.2.          Dabartinė vertė ir diskontavimas

3.3.          Daugiau apie dabartinę ir būsimąją vertę.

3.4.          Dabartinė ir būsimoji sudėtinių pinigų srautų vertė.

3.5.          Anuitetas ir perpetuitetas.

3.6.          Normų palyginimas: sudėjimo efektas

3.7.          Paskolų tipai ir paskolų amortizacija

Paskaitos konspektai

5 skyrius       Q&P Pratybos   Testo klausimai

6 skyrius       Pratybos   Q&P    Testo klausimai  


4. Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai (9 skyrius   Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

4.1.     Grynoji dabartinė vertė

4.2.     Atsipirkimo taisyklė

4.3.     Diskontuotas atsipirkimas

4.4.     Vidutinė apskaitinė grąža (AAR)

4.5.     Vidinė pelno norma (IRR)

4.6.     Pelningumo rodiklis

Paskaitos konspektai

     Q&P   Pratybos      Testo klausimai  


5. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas (10 skyrius   Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

5.1.     Projekto pinigų srauto sąvokos

5.2.     Tiesiogiai susiję  pinigų srautai

5.3.     Formalios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

5.4.     Detalizuoti projekto pinigų srautai

5.5.     Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

5.6.     Keletas specialių būsimųjų pinigų srautų analizės atvejų

Paskaitos konspektai

  Q&P     Pratybos        Testo klausimai  


6.  Projekto analizė ir įvertinimas (11 skyrius   Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A)

6.1.  Dabartinės grynosios vertės dydžio įvertinimas

6.2. Scenarijų ir tolesnė "kas jeigu" analizė

6.3. Nenuostolingumo ribos analizė

6.4. Pinigų srautas iš veiklos, pardavimų apimtis ir nenuostolingumo riba

6.5. Veiklos subalansavimas

6.6. Kapitalo įdėjimų planavimo papildomas aptarimas

Paskaitos konspektai  (Atnaujinta)     Q&P    Pratybos        Testo klausimai

  

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Pinigų laiko vertė. A. Paškevičius. Apskaitos apžvalga , 1994 m. Nr. 11-12, 1995 m. Nr. 1-2.

2. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

3. Fundamentalsof Corporate Finance, Ross, S. A. 2019.

4. Case Problems in Finance / edited by W.Carl Kester, Richard S. Ruback, Peter Tufano. 2005

5. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 4th Editon 2008

6. Stefano Gatti, Project Finance in Theory and Practice, Academic Press, 2008

7. Eiteman D. and Stonehill A., and M.H. Moffett, Multinational Business Finance: International Edition, 12/E, ISBN-10: 0136096689; 2010 .

8. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

9. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

10. Mastering Financial modeling in Microsoft Excel. 2006

ŽINIŲ VERTINIMAS

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Uždavinių sprendimai seminarų metu, tarpiniai testai, egzaminas.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Uždavinių sprendimų seminarų metu vertinimas dauginamas iš 20 %

Koliokviumai-testai laikomi elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % kiekviename iš 4-ių testų pateiktų užduočių. Jei koliokviumo pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,20 ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato. Visų testų teigiami pažymiai privalomi. Jei bent vienas testas buvo įvertintas nepatenkinamu pažymiu galutinis vertinimas bus neigiamas. Semestro metu studentai sukaupę teigiamą galutinį vertinimą atleidžiami nuo egzamino.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

Uždavinių sprendimai paskaitų ir seminarų metu – 20 %

1-jo koliokviumo pažymio – 20 %

2-jo koliokviumo pažymio – 20 %

3-jo koliokviumo pažymio – 20 %

4-jo koliokviumo pažymio – 20 %

 

                     REZULTATAI  Grįžti