Kurso programos

Grįžti

FINANSŲ VALDYMAS (VU VM Tarptautinis verslas specialybės 3 kurso ištęstinių (sesijinių) studijų bakalaurams)

VILNIAUS UNIVERSITETO  VERSLO MOKYKLA

FINANSŲ VALDYMAS


Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Verslo mokyklos

Tarptautinis verslas specialybės ištęstinių (sesijinių) studijų bakalaurams

parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius


Finansų valdymo kursas supažindina su akcinės bendrovės finansinio valdymo pagrindais, todėl kursą gali klausyti studentai dar tik pradedantys gilintis į finansines disciplinas.

Finansų valdymo kursas apima pinigų srautų sampratą, bendrovių finansinės analizės pagrindus, supažindina su ilgalaikio finansinio planavimo pagrindais, apžvelgia pinigų laiko vertės skaičiavimo atvejus, supažindina su akcijų ir obligacijų vertinimo pagrindais.

Kurso tikslas ne tik supažindinti su bendrovių finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis pavasario semestre 5 kreditai.


STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

Mieli studentai

 Rektorius numato galimybę vykdyti studijas nuotoliniu būdu.

 Organizuodami studijas nuotoliniu būdu mes pasinaudosime keletu programų.

 Pirma, šiuo puslapiu, kuriame pateikiama visa informacija (paskaitų, konspektai, pratybų užduotys, atvejų analizės užduotys ir egzamino klausimai).

 Antra, VMA e-mokymus, kurioje Jūs rasite bandomuosius testus, egzaminą, kuris vyks nuotoliniu būdu iš namų ir nuorodą šį puslapį.

 Trečia, paskaitas, seminarus, konsultacijas ir egzaminą organizuosime pasinaudodami MS teams programa. Instrukcijas, kaip instaliuoti MS Teams programą Jūs rasite Kaip dalyvauti vaizdo paskaitose

 Instaliavę MS Teams pasinaudokite nuoroda, kad prisijungti prie FINANSŲ VALDYMAS (ištęstiniai)    


Dalyko sandas


VMA

 

IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTŲ

PAVASARIO SEMESTRO PASKAITŲ PLANAS -TVARKARAŠTISNr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Pr

kovas-15

9:00-10:30

Nuotolinis

Paprastųjų akcijų vertinimas

2

Pr

kovas-15

10:40-12:10

Nuotolinis

Paprastųjų akcijų vertinimas

3

Pr

kovas-15

13:00-14:30

Nuotolinis

Investavimo kriterijai

4

Tr

kovas-17

9:00-10:30

Nuotolinis

Investavimo kriterijai

5

Tr

kovas-17

10:40-12:10

Nuotolinis

Paprastųjų akcijų vertinimas savarankiškos užduoties ir testo klausimų apžvalga

6

Tr

kovas-17

13:00-14:30

Nuotolinis

Investavimo sprendimų priėmimas

7

Pn

kovas-19

9:00-10:30

Nuotolinis

Investavimo sprendimų priėmimas

8

Pn

kovas-19

10:40-12:10

Nuotolinis

Investavimo kriterijai savarankiškos užduoties ir testo klausimų apžvalga

9

Pr

kovas-22

9:00-10:30

Nuotolinis

Projekto analizė ir įvertinimas

10

Pr

kovas-22

10:40-12:10

Nuotolinis

Investavimo sprendimų priėmimas savarankiškos užduoties apžvalga

11

Tr

kovas-24

9:00-10:30

Nuotolinis

Investavimo sprendimų priėmimas testo klausimų apžvalga

12

Tr

kovas-24

10:40-12:10

Nuotolinis

Projekto analizė ir įvertinimas savarankiškos užduoties ir testo klausimų apžvalga

Namų darbai: Pasiruošti egzaminui. Bandomieji egzaminai

13

.

balandis-27

18:00

Nuotolinis

KONSULTACIJA ??

13

.

balandis- 29

18:00.

Nuotolinis

EGZAMINAS ??

Egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“ ir vaizdo kamerą


KURSO STRUKTŪRA


1.      Įvadas į Finansų valdymą

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

Paskaitos konspektai    Testo klausimai


2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

Paskaitos konspektai    Testo klausimai  


3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

Paskaitos konspektai                Q&P      Testo klausimai 


4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4   Išorinis finansavimas ir augimas

Paskaitos konspektai               Q&P      Testo klausimai


5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai              Q&P      Testo klausimai 


6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai                Q&P      Testo klausimai 


7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

Paskaitos konspektai               Q&P      Testo klausimai 


8.      Akcijų vertinimas

8.1.   Paprastųjų akcijų charakteristika ir jų vertinimas

8.2.   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų ypatybės

8.3.   Akcijų rinkos dalyviai

Paskaitos konspektai               Q&P      Testo klausimai 


9. Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai

9.1. Grynoji dabartinė vertė.

9.2. Atsipirkimo taisyklė.

9.3. Diskontuota atsipirkimo taisyklė.

9.4. Vidutinė apskaitinė grąža.

9.5. Vidinė pelno norma.

9.6. Pelno rodiklis.

9.7. Kapitalo investicijų praktika.

  Paskaitos konspektai        Q&P            Testo klausimai


10. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas

10.1. Projekto pinigų srauto sąvokos

10.2. Didėjantis pinigų srautas

10.3. Preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

10.4. Detalizuotas planuojamas pinigų srautas

10.5. Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

10.6. Keletas specialių būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejų

  Paskaitos konspektai    Q&P         Testo klausimai 11.  Projekto analizė ir įvertinimas

11.1. Dabartinės grynosios vertės dydžio įvertinimas

11.2. Scenarijų ir tolesnė "kas jeigu" analizė

11.3. Nenuostolingumo ribos analizė

11.4. Pinigų srautas iš veiklos, pardavimų apimtis ir nenuostolingumo riba

11.5. Veiklos subalansavimas

11.6. Kapitalo įdėjimų planavimo papildomas aptarimas

  Paskaitos konspektai   Q&P       Testo klausimai 

  

SAVARANKIŠKAUŽDUOTIS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS (rudens semestras)

SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS (pavasario semestras)LITERATŪROS SĄRAŠAS


1. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

2. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

3. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

4. Capital Markets, Fabozzi Modigliani. 2010

5. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m. 


ATSISKAITYMO REIKALAVIMAI IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS


Galutiniam vertinimui studentai privalo sėkmingai išlaikyti egzaminą bei pateikti savarankišką užduotį.

Egzaminas laikomas elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei egzamino pažymys yra 5 arba aukštesnis nei 5, tai jis dauginamas iš 60 % ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato. Jei egzamino pažymys yra mažesnis nei 5, t.y. buvo išspręsta mažiau kaip 50 % pateiktų užduočių, galutinis vertinimas yra nepatenkinamas.

Savarankiška užduotis pateikiama dėstytojui iki egzamino arba jo metu spausdinta arba elektronine forma.


TESTŲ REZULTATAI  Grįžti