Kurso programos

Grįžti

ĮMONIŲ FINANSAI (skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto 1 kurso Finansai ir bankininkystė magistrams)


   

VILNIAUS UNIVERSITETO

Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas

Finansų katedra

ĮMONIŲ FINANSAI

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto

1 kurso Finansų ir bankininkystės programos magistrams

parengė  prof. dr. Arvydas Paškevičius

Įmonių finansai dalyko tikslas – formuoti teorinius ir praktinius finansų valdymo gebėjimus ir įgūdžius: įvertinant įmonės valdymo organizavimą; analizuojant įmonės kapitalo investavimo problemas; apskaičiuojant įmonės kapitalo kaštus; įvertinant įmonės veiklos ir finansinį svertus; analizuojant bendrovės kapitalo struktūrą; organizuojant dividendų išmokėjimą ir akcijų išpirkimą; valdant apyvartinį kapitalą ir analizuojant bedrovės finansines ataskaitas.

Studentas jau turi būti išklausęs dalykus: Buhalterinė apskaita, Įmonių finansų pagrindai (Finansų valdymas), Finansų rinkos, Investicijų pagrindai, mikro ir makroekonomika.

Finansų ir bankininkystės programa dalyvauja Sertifikuotų finansų analitikų CFA (Chartered Financial Analyst) afiliacijos programoje ir turi galimybę naudotis CFA instituto naujausiais metodiniais ištekliais, todėl pageidautina, kad studentai žinotų anglų kalbą B lygiu.

Gilinant ir plečiant bendrovių finansinio valdymo žinias ir įgūdžius, akcentuojamas probleminis dėstymas ir atvejų analizė bei jų pristatymas. Kurso apimtis rudens semestre 6 kreditai.

University Affiliation Program Newsletters

Dalyko aprašas

VMA   

Egzaminų centro tvarkaraštis

 ANKETA

STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

Mieli studentai

Rektorius numato galimybę vykdyti studijas nuotoliniu būdu.

Organizuodami studijas nuotoliniu būdu mes pasinaudosime keletu programų.

Pirma, šiuo puslapiu, kuriame pateikiama visa informacija (paskaitų, konspektai, pratybų užduotys, atvejų analizės užduotys ir egzamino klausimai).

Antra, VMA emokymus, kurioje Jūs rasite bandomuosius testus, egzaminą, kuris vyks nuotoliniu būdu iš namų ir nuorodą į šį puslapį.

Trečia, paskaitas, seminarus, konsultacijas ir egzaminą organizuosime pasinaudodami MS teams programa. Instrukcijas, kaip instaliuoti MS Teams programą Jūs rasite Kaip dalyvauti vaizdo paskaitose

Instaliavę MS Teams pasinaudokite nuoroda, kad prisijungti prie 1 kurso Finansai ir bankininkystė magistro programa

 

TVARKARAŠTIS

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Tr

rugsėjis-8

17:30-19:00

online

1.Įmonės valdymas

2

Tr

rugsėjis-8

19:10-20:40

online

1.Įmonės valdymas

ND: 1 temos testų klausimai

3

Tr

rugsėjis-15

17:30-19:00

online

2.Kapitalo investavimas

4

Tr

rugsėjis-15

19:10-20:40

online

2.Kapitalo investavimas

ND: 2 temos 1-26 testų klausimai

5

Tr

rugsėjis-22

17:30-19:00

online

2.Kapitalo investavimas       

6

Tr

rugsėjis-22

19:10-20:40

online

2.Kapitalo investavimas. Testo klausimų apžvalga

ND: 2 temos 27-50 testų klausimai

7

Tr

rugsėjis-29

17:30-19:00

online

2.Kapitalo investavimas. Testo klausimų apžvalga


8

Tr

rugsėjis-29

19:10-20:40

online

2.Kapitalo investavimas. Testo klausimų apžvalga

ND: 2 temos 51-68 testų klausimai

9

Tr

spalis-6

17:30-19:00

online

3. Kapitalo kaštai. 


10

Tr

spalis-6

19:10-20:40

online

 2.Kapitalo investavimas. Testo klausimų apžvalga

ND: 3 temos testų klausimai

11

Tr

spalis-13

17:30-19:00

online

3. Kapitalo kaštai: Testo klausimų apžvalga


12

Tr

spalis-13

19:10-20:40

online

4. Sverto rodikliai 

     ND pasiruošimas testui

13

Tr

spalis-20

17:30-19:00

online

KOLIOKVIUMAS (TESTAS)

 

14

Tr

spalis-20

19:10-20:40

online

5. Kapitalo struktūra. 6. Dividendai ir akcijų išpirkimas: pagrindai                    

ND: 4, 5 ir 6 temų testų klausimai

15

Tr

spalis-27

17:30-19:00

online

4. Sverto rodikliai. Testo klausimų apžvalga                5. Kapitalo struktūra.  Testo klausimų apžvalga

16

Tr

spalis-27

19:10-20:40

online

 6. Dividendai ir akcijų išpirkimas: pagrindai.              

ND: 6 temos testų klausimai

17

Tr

lapkritis-3

17:30-19:00

online

7. Dividendai ir akcijų išpirkimas: analizė.                8. Apyvartinio kapitalo valdymas.   

18

Tr

lapkritis-3

19:10-20:40

online

6. Dividendai ir akcijų išpirkimas: pagrindai.  Testo klausimų apžvalga

ND: 7 ir 8 temos testų klausimai

19

Tr

lapkritis-10

17:30-19:00

online

Atvejų pristatymas

1. A-Rod: Signing the Best Player in Baseball  Excel

2. Pioneer Petroleum Corporation

9.Finansinių ataskaitų analizė. 

20

Tr

lapkritis-10

19:10-20:40

online

7. Dividendai ir akcijų išpirkimas: analizė. Testo klausimų apžvalga                 8. Apyvartinio kapitalo valdymas.  Testo klausimų apžvalga  

ND: 9 temos testų klausimai

21

Tr

lapkritis-17

17:30-19:00

online

 Atvejų pristatymas 

1. Marriott Corporation (A)      Excel

2. Tiffany & Company (1993)  Excel

3. Ford Motor Company's Value Enhancement Plan (A)

4. Dell's Working Capital Excel

22

Tr

lapkritis-17

19:10-20:40

online

9.Finansinių ataskaitų analizė.  Testo klausimų apžvalga. 


23

Tr

lapkritis-24

17:30-19:00

online

 Atvejų pristatymas                  1. The Loewen Group, Inc (Abridged)

2. Hampton Machine Tool Company  Excel

24

Tr

lapkritis-24

19:10-20:40

online

Atvejų pristatymas

ND pasiruošimas egzaminui

25

Tr

gruodis-1

17:30-19:00

online

 Egzaminas

Egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“ ir vaizdo kamerą

 

KURSO STRUKTŪRA

1.      Įmonės valdymas

1.1.   Įvadas

1.2.   Bendrovių valdymas: tikslai ir pagrindiniai principai  

1.3.   Verslo formos ir interesų konfliktai

1.4.   Specifiniai konflikto šaltiniai: Atstovavimo santykiai

1.5.   Bendrovių valdymo vertinimas

1.6. Aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo veiksniai

1.7. Vertinimo įtaka įmonių valdymui

Paskaitos konspektai     Testo klausimai LT

 

2.      Kapitalo investavimas

2.1.   Įvadas

2.2.   Kapitalo investavimo procesas

2.3.   Pagrindiniai kapitalo investavimo principai

2.4. Investavimo kriterijai

2.5. Pinigų srautų prognozės

2.6. Išsamiau apie pinigų srautų prognozes

2.7. Projektų analizė ir vertinimas

2.8. Kiti pelno rodikliai ir vertinimo metodai

Paskaitos konspektai       Testoklausimai EN-LT 1-68 kl.  (ATNAUJINTA)

CH 2-1   CH 2-2   CH 2-3  CH 2-4

 

3.      Kapitalo kaštai

3.1.   Įvadas

3.2.   Kapitalo kaštai

3.3.   Skirtingų kapitalo šaltinių kaštai

3.4.   Kapitalo kaštų apskaičiavimo temos

Paskaitos konspektai        Testo klausimai LT

 

4.      Sverto rodikliai

4.1.   Įvadas

4.2.   Svertas

4.3.   Verslo rizika ir finansinė rizika

Paskaitos konspektai         Testo klausimai

 

5.      Kapitalo struktūra

5.1.   Įvadas

5.2.   Kapitalo struktūros sprendimai

5.3.   Kapitalo struktūros politikos praktinės problemos

Paskaitos konspektai   papildyta  Testo klausimai    Testo Kl.

 

6.      Dividendai ir akcijų išpirkimas: pagrindai

6.1.   Įvadas

6.2.   Dividendai: Formos

6.3.   Dividendai: Mokėjimų chronologija

6.4. Akcijų išpirkimas

6.5. Apibendrinančios pastabos

Paskaitos konspektai    Testo kl.

 

7.     Dividendai ir akcijų išpirkimas: analizė

7.1.   Įvadas

7.2.   Dividendų politika ir bendrovės vertė: Teorija

7.3.  Veiksniai, darantys įtaką dividendų politikai

7.4.   Dividendų išmokėjimo politika

7.5.   Dividendų saugumo politika

Paskaitos konspektai     Testo klausimai. (išversti tik tie, kurie nesikartoja su 6 tema)

 

8.      Apyvartinio kapitalo valdymas

8.1.   Įvadas

8.2.   Likvidumo matavimas ir valdymas

8.3. Grynųjų pinigų pozicijos valdymas

8.4. Investavimas į trumpalaikius finansinius instrumentus

8.5. Gautinų sumų valdymas

8.6. Atsargų valdymas

8.7. Mokėtinų sumų valdymas

8.8.  Trumpalaikio finansavimo valdymas

Paskaitos konspektai       Testo klausimai 

 

9. Finansinių ataskaitų analizė

9.1. Įvadas

9.2. Bendro dydžio analizė

9.3. Finansinių koeficientų analizė

9.4. Planinių ataskaitų analizė

Paskaitos konspektai       Testo klausimai

 ATVEJŲ ANALIZĖ IR PRISTATYMAS

Registracija atvejų analizei

Pageidavimus ir pristatymus siųsti arvydas@paskevicius.com

Pristatymas skaidrėse (pageidautina Universiteto prezentacijos forma) 10-15 min. Prezentacijos failo pavadinimas - atitinkamas atvejo pavadinimo sutrumpinimas. Skaičiavimų lentelės, kaip papildoma medžiaga iliustruojanti sprendimų eigą pateikiama EXCEL forma. Pristatymą atsiųsti prieš 24 val. iki paskaitos, t.y. iki antradienio 17:30. Jei medžiaga vėliau buvo papildyta, tai atsiųsti atitinkamai pakeitus failų pavadinimą. Pirmoje skaidrėje nurodyti temą, grupę ir autoriaus (ių) pavardę (es).

Analizuojami atvejai neturi vienareikšmiško atsakymo. Skirtingi žmonės priima ne vienodus sprendimus, todėl analizuojant atvejį reikia pateikti JŪSŲ sprendimą ir jį argumentuotai pagrįsti. Analizuojant testą reiktų nepamiršti, kad naujausią informaciją apie problemą bei įmonę galima susirasti internete.

Atvejo analizės ir pristatymo vertinimas:

1. Prezentacijos pateikimo savalaikiškumas, skaidrių kokybė, oratorinis menas, auditorijos įtraukimas į atvejo analizę 0-3

2. Analizuojamos problemos sudėtingumas 0-3

3. Atvejo analizės platumas, t.y. pakankamai daug atlikta darbo 0-4

4. Atvejo analizės gilumas, t.y. panaudoti sudėtingi analizės metodai 0-4

5. Surinkta papildoma, įdomi ir vertinga medžiaga internete. Pvz. kaip sekasi kompanijai dabar, kokios pasekmės, šiuolaikinės naujovės ) 0-2

6. Apibendrinimas, išvados, kas įsimintina, kuo vertingas pateiktas atvejis, kur galima pritaikyti įgytas žinias 0-2

7. Kolegų atvejų pristatymų oponavimas arba aktyvus dalyvavimas analizuojant atvejus 0-1 už kiekvieną aktyvų dalyvavimą, tačiau pirmenybė teikiama dar nedalyvavusiems. Geri klausimai arba pastabos vertinami pliusais, 3-4 pliusai 1 balu.

Atvejų pvz. Žr. Tree Values (377-379 psl.)

Introductory Exercises

1-1Assessing a Firm's Future. Financial Health

                            Financial Health (1-16 psl.) (Financial Ratio analysis)

                            Tire City, Inc. (17-18 psl.) (Forecasting Pro Forma Financial statements)

Estimating Funds Requirements - Short-Term sources of Funds

1-2 Estimating Funds Requirements - Short-Term sources of Funds

                            Butler Lumber Company (21-24 psl.) (Funding Growth)

                            Note on Bank Loans (25-37 psl. ) (Funding Growth)

39-64 psl.

                           Toy World inc. (39-44 psl.) (Funding Seasonal Needs)   

                            SureCut Shears, Inc. (45-52 psl.) (Funding Cyclical Needs)

                            Dell's Working Capital (53-57 psl.) (Managing working capital) 

                           Hampton Machine Tool Company (59-64 psl.) (Cash budgeting) 

Debt Policy and Long-Term Financing

 65-93 psl. 

                           E.I. du Pont de Nemours and Company (1983) ( 67-78 psl.) (Target Debt Policy)

                            Williams, 2002 ( 79-92 psl.) (Costs of Financial Distress)   

93-105 psl.

                           The Loewen Group, Inc (Abridged) (93-105 psl.) (Costs of Financial Distress) 

107-143 psl.

                            American Home Products Corporation (107-112 psl.) (Capital Structure Decisions) 

                            Debt policy at UST Inc. (113-127 psl.) (Capital Structure Decisions) 

                            Diageo plc (129,130-142 psl.) (Capital Structure Decisions)

143-149 psl.

                            Continental Carriers, Inc. ( 143-149 psl. ) (Earnings impact of Leverage) 

151-165 psl.

                            Hospital Corporation of America (A) (151-164 psl.) (Credit Ratings and Access to Debt Markets)  

165-179 psl.

                            Stone Container Corporation (A) (165-179 psl.) (Equity Financing) 

179-191 psl.

                             MCI Communications Corporation (1983) (179-185 psl.) (Equity-Linked Securities)

     193-209 psl.

                            Cox Commucations, Inc. (1999) (193-209 psl.) (Equity-Linked Securities)

211-225 psl.

                            Compania de Telefonos de Chile (211-224 psl.) (Cross-Border Financing) 

       225-241 psl.      

                               Divident Policy at FLP Group, Inc. (A) (225-241 psl.) (Cash distribution) 

243-259 psl.

                            Ford Motor Company's Value Enhancement Plan (A) (243-259 psl.) (Recapitalization) 

261-277 psl.

                            Marriott Corporation (A) (261-276 psl.) (Event risk)   

277-297 psl.

                            Introduction to Derivative Instruments (277-296 psl.) (Basic Derivative Instruments)

297-317 psl.

                            Sally Jameson: Valuing Stock Options in a Compensation Package (Abridged) (297-299 psl.) (Valuing Derivatives)   Prezentacija   EXCEL  

                           Student Educational Loan Fund, Inc. (Abridged) (301-309 psl.) (Interest Rate Derivatives)  

                            Arley Merchandise Corporation ( 311-317 psl. ) (Options and Security Design)

319-347 psl.

                            The Pension Plan of Bethlehem steel (2001) (319-336 psl.) (Pension Fund Risk Management) 

                            Tiffany & Company (1993) (337-346 psl.) (Risk Identification and Selection of Risk-Management Techniques) Prezentacija  Excel

347-361 psl.

                            United Grain Growers Limited (A) (347-361 psl.) (Risk Identification and Selection of Risk-Management Techniques)

Valuation and Investment

365-395 psl.

                            Valuing Capital investment Projects (365-369 psl.) (Discounted Cash Flow Analysis)   Prezentacija  Excel

                            Merck & Company: Evaluating a Drug Licensing Opportunity (371-376 psl.) (Introduction to Decision Trees)

                            Tree Values (377-379 psl.) (Basic Value Creation)  Pvz. Prezentacija  Excel

                            The Super Project (381-394 psl.) (Identifying Incremental Cash Flow) 

 395-445 psl.

                             NetFlicx.com, Inc. (395-404 psl.) (Forecasting Expected Cash Flow)   Prezentacija Excel

                            A-Rod: Signing the Best Player in Baseball (405-418 psl.) (Forecasting Expected Cash Flow)   

                             Ocean Carriers (419-424 psl.) (Capital Budgeting)  Prezentacija Excel

                            Whirlpool Europe (425-430 psl.) (Capital Budgeting)  

                          Health Development Corporation (431-434 psl.) (Multiples)  Prezentacija Excel

Cost of Capital and Valuation

                                             Diversification, the Capital Asset Pricing Model and the Cost of Equity Capital (435- 445 psl. )

447-493 psl.

                                                Cost of Capital at Ameritrade (447-466 psl. ) (Capital Asset Pricing Model and the Cost of Equity Capital)

                                                Pioneer Petroleum Corporation (467-472 psl.) (Risk and the Opportunity Cost of Capital)     

                                                 Leverage Betas and the Cost of Equity (473-482 psl.) (Leverage Betas)

                                                Marriott Corporation:  the Cost of Capital (Abridged) (483-491 psl.) (Weighted Average Cost of the Capital)

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Corporate Finance: a practical approach, Michelle R. Clayman, CFA, Martin S. Fridson, CFA, George H. Troughton, CFA. 2nd Edition. 2012. Wiley ( 2 EGZEMPLIORIAI JAU BIBLIOTEKOJE) Prieiga prie elektroninės knygos

2. Fundamentals of Corporate Finance. Ross, Stephen A. Westerfield, Randolph W. Jordan, Bradford D. 2012.

3.  4. Case Problems In Finance, W. Carl KesterRichard S. RubackPeter Tufano.2010.

5. Case Studies in Finance, Robert F. Bruner, Kenneth Eades, Michael Schill. 2010. ISBN-13 9780073382456

6. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

7. Jensen’o laisvų pinigų srauto teorija 

 

ŽINIŲ VERTINIMAS

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Savarankiškai parengtų imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų pristatymas auditorijoje 1-2 kartus per semestrą; atvejų analizė, atliekant darbą mažose grupėse, bei jų individualus pristatymas seminarų metu, aktyvumas paskaitų ir pratybų metu, Koliokviumas semestro metu ir egzaminas.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Savarankiškai parengtų imituotų situacijų bei uždavinių sprendimų vertinimas dauginamas iš 0,1.

Atvejo analizė ir pristatymas vertinami atsižvelgiant į: Prezentacijos pateikimo savalaikiškumą, skaidrių kokybę, oratorinį meną, auditorijos įtraukimą į atvejo analizę. Analizuojamos problemos sudėtingumą. Atvejo analizės platumą. Atvejo analizės gilumą. Surinktą papildomą medžiagą. Atvejo apibendrinimą. Atvejo vertinimas dauginamas iš 0,3.

Koliokviumas ir egzaminas laikomi elektroniniu būdu Egzaminų centre. Koliokviumo ir egzamino pažymys dauginamas iš 0,3 ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

Uždavinių sprendimai, aktyvumas paskaitų metu ir paskaitų lankomumas – 10 %

Atvejo analizė ir pristatymas – 30 %

Koliokviumas pažymio – 30 %

Egzaminas – 30 %

                    

 TESTŲ REZULTATAI

                                        Finansai ir bankininkystė

Grįžti