Kurso programos

Grįžti

FINANSŲ VALDYMAS II (VU VM 3 kurso Tarptautinis verslas grupė)

 

 

VILNIAUS UNIVERSITETO

 VERSLO MOKYKLA


FINANSŲ VALDYMAS

 


Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos

 3 kurso Tarptautinis verslas specialybės bakalaurams

  

parengė prof. dr. Arvydas Paškevičius

 

           Finansų valdymo kursas supažindina su akcinės bendrovės finansinio valdymo pagrindais, todėl kursą gali klausyti studentai dar tik pradedantys gilintis į finansines disciplinas.

Finansų valdymo kursas apima pinigų srautų sampratą, bendrovių finansinės analizės pagrindus, supažindina su ilgalaikio finansinio planavimo pagrindais, apžvelgia pinigų laiko vertės skaičiavimo atvejus, supažindina su akcijų ir obligacijų vertinimo pagrindais.

Kurso tikslas ne tik supažindinti su bendrovių finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis pavasario semestre 5 kreditai.

Dalyko sandas

 

 

 

TVARKARAŠTIS

 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Kt

vasaris-8

13:00-14:30

102

Paprastųjų akcijų vertinimas

2

Kt

vasaris-8

14:40-16:10

102

Paprastųjų akcijų vertinimas

3

Kt

vasaris-8

16:20-17:50

102

Investavimo kriterijai

Namų darbai: Visi 8 temos pratybų uždaviniai. 8temos Testų klausimai

4

Kt

vasaris-15

13:00-14:30

102

Akcijų vertinimas pratybos

5

Kt

vasaris-15

14:40-16:10

102

Paprastųjų akcijų vertinimas testo klausimų apžvalga

6

Kt

vasaris-15

16:20-17:50

102

Investavimo kriterijai

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai. Namų darbai: 9 tema Pratybų uždaviniai 1-6

7

Kt

vasaris-22

13:00-14:30

102

Testas #1

8

Kt

vasaris-22

14:40-16:10

102

Investavimo kriterijai

9

Kt

vasaris-22

16:20-17:50

102

Investavimo kriterijai pratybos

Namų darbai: 9 tema Pratybų uždaviniai 7-21. 9temos Testų klausimai

10

Kt

kovas-1

14:40-16:10

102

Investavimo kriterijai pratybos

11

Kt

kovas-1

13:00-14:30

102

Investavimo kriterijai pratybos

12

Kt

kovas-1

14:40-16:10

102

Investavimo kriterijai testo klausimų apžvalga

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai

13

Pr

kovas-19

9:00-10:30

303

Testas #2

14

Pr

kovas-19

11:00-12:30

303

Investavimo sprendimų priėmimas

15

Pr

kovas-19

13:00-14:30

303

Investavimo sprendimų priėmimas

Namų darbai: Pratybų uždaviniai 1-16.  10temos Testų klausimai

16

Tr

kovas-21

9:00-10:30

303

Investavimo sprendimų priėmimas  pratybos

17

Tr

kovas-21

11:00-12:30

303

Investavimo sprendimų priėmimas  pratybos

18

Tr

kovas-21

13:00-14:30

303

Investavimo sprendimų priėmimas  testo klausimų apžvalga

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai

19

Tr

balandis-4

9:00-10:30

303

Testas #3

20

Tr

balandis-4

11:00-12:30

303

 Projekto analizė ir įvertinimas

21

Tr

balandis-4

13:00-14:30

303

 Projekto analizė ir įvertinimas

Namų darbai: Pratybų uždaviniai 1- ..   10temos Testų klausimai

22

Tr

balandis-11

9:00-10:30

102

 Projekto analizė ir įvertinimas pratybos

23

Tr

balandis-11

11:00-12:30

102

 Projekto analizė ir įvertinimas pratybos

24

Tr

balandis-11

13:00-14:30

102

 Projekto analizė ir įvertinimas testo klausimų apžvalga

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai

29

Tr

balandis-18

10:00-11:30

EC

Testas #4

30

Tr

balandis-25

9:00-10:30

EC

EGZAMINAS


 

 

 

 

KURSO STRUKTŪRA

 

1.      Įvadas į Finansų valdymą

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

Paskaitos konspektai    Testo klausimai

 

2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

Paskaitos konspektai    Testo klausimai  

3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai 

4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4   Išorinis finansavimas ir augimas

Paskaitos konspektai        Pratybos       Q&P      Testo klausimai

 

5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai 

 

6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai 

 

7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

Paskaitos konspektai         Pratybos      Q&P      Testo klausimai 

 

8.      Akcijų vertinimas

8.1.   Paprastųjų akcijų charakteristika ir jų vertinimas

8.2.   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų ypatybės

8.3.   Akcijų rinkos dalyviai

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai 

 

 

9. Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai

9.1. Grynoji dabartinė vertė.

9.2. Atsipirkimo taisyklė.

9.3. Diskontuota atsipirkimo taisyklė.

9.4. Vidutinė apskaitinė grąža.

9.5. Vidinė pelno norma.

9.6. Pelno rodiklis.

9.7. Kapitalo investicijų praktika.

 

  Paskaitos konspektai        Q&P    Pratybos        Testo klausimai

 

 

10. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas

 

10.1. Projekto pinigų srauto sąvokos

10.2. Didėjantis pinigų srautas

10.3. Preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

10.4. Detalizuotas planuojamas pinigų srautas

10.5. Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

10.6. Keletas specialių būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejų

 

  Paskaitos konspektai   Q&P  Pratybos        Testo klausimai

 

 

11.  Projekto analizė ir įvertinimas

 

11.1. Dabartinės grynosios vertės dydžio įvertinimas

11.2. Scenarijų ir tolesnė "kas jeigu" analizė

11.3. Nenuostolingumo ribos analizė

11.4. Pinigų srautas iš veiklos, pardavimų apimtis ir nenuostolingumo riba

11.5. Veiklos subalansavimas

11.6. Kapitalo įdėjimų planavimo papildomas aptarimas

 

  Paskaitos konspektai   Q&P  Pratybos      Testo klausimai

 

 

 

 


LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Pinigų laiko vertė. A. Paškevičius. Apskaitos apžvalga , 1994 m. Nr. 11-12, 1995 m. Nr. 1-2.

2. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

3. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

4. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

5. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

6. Capital Markets, Fabozzi Modigliani. 2010

 

Vadovėlinė medžiaga (prieiga suteikiama individualiai)      1 skyrius   2 skyrius   3 skyrius   4 skyrius   5 skyrius   6 skyrius   7 skyrius   8 skyrius  9skyrius 10 skyrius  11 skyrius

 

ŽINIŲ VERTINIMAS

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Uždavinių sprendimai seminarų metu, paskaitų ir pratybų lankomumas, tarpiniai testai, egzaminas.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Uždavinių sprendimų seminarų metu vertinimas dauginamas iš 10 %

Jei studentas praleido ne daugiau kaip 25 % paskaitų ir pratybų prie galutinio pažymio prisumuojama 1,0 balas.

Koliokviumai laikomi elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % kiekviename iš 4-ių testų pateiktų užduočių. Jei koliokviumo pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,20 ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato. Semestro metu studentai sukaupę teigiamą galutinį vertinimą atleidžiami nuo egzamino.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

Uždavinių sprendimai paskaitų ir seminarų metu – 10 %

Paskaitų lankomumas – 10%

1-jo koliokviumo pažymio – 20 %

2-jo koliokviumo pažymio – 20 %

3-jo koliokviumo pažymio – 20 %

4-jo koliokviumo pažymio – 20 %

 

 

 

                     TESTŲ REZULTATAI
 
                                
 
 
                    
 Grįžti