Kurso programos

Grįžti

FINANSŲ VALDYMAS II (VU VM 3 kurso Tarptautinis verslas grupė)

VILNIAUS UNIVERSITETO

 VERSLO MOKYKLA

 

FINANSŲ VALDYMAS

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Verslo mokyklos

 3 kurso Tarptautinis verslas specialybės bakalaurams

  

parengė prof. dr. Arvydas PaškevičiusFinansų valdymo kursos tikslas – formuoti teorinius ir praktinius finansų valdymo gebėjimus ir įgūdžius, kurie leistų sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti ir vertinti įmonės (verslo) finansinę veiklą, kartu ir jos plėtros projektus.


Finansų valdymo kursas siekiniai: Akcijų vertės nustatymo diskontuotų pinigų srautų metodu išmanymas; Gebėjimas planuoti įmonės finansinę veiklą bei įvertinti kapitalo investicijų tikslingumą; Mokėjimas apskaičiuoti dabartinę grynąją vertę, naudojant diskontuotų pinigų srautų metodą; Gebėjimas apskaičiuoti atsipirkimo laiko, diskontuoto atsipirkimo laiko, vidutinės apskaitinės grąžos, vidinės pelno normos ir pelningumo indekso kriterijus; Gebėjimas identifikuoti kapitalo investicijų projekto pajamas ir sąnaudas bei pateikti jas pinigų srautų finansinėse formose; Gebėjimas įvertinti sąnaudas mažinančias investicijas bei apskaičiuoti minimalią konkursinę kainą; Mokėjimas analizuoti kapitalo investicijų projektus, taikant „kas jeigu“ analizės metodą, o taip pat apskaičiuoti apskaitinį bei finansinį „lūžio taškus“. 


Kurso tikslas ne tik supažindinti su bendrovių finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis pavasario semestre 5 kreditai.


Dalyko sandas

 

Egzaminų centro tvarkaraštis


VMA

 

TVARKARAŠTIS


 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Tr

vasaris-5

13:00-14:30

304.a

Paprastųjų akcijų vertinimas

2

Tr

vasaris-5

14:40-16:10

304.a

Paprastųjų akcijų vertinimas

3

Tr

vasaris-5

16:20-17:50

304.a

Paprastųjų akcijų vertinimas

Namų darbai: Visi 8 temos pratybų uždaviniai. 8temos Testų klausimai

4

Pn

vasaris-7

13:00-14:30

304.a

Akcijų vertinimas pratybos

5

Pn

vasaris-7

14:40-16:10

304.a

Paprastųjų akcijų vertinimas testo klausimų apžvalga

6

Pn

vasaris-7

16:20-17:50

304.a

Investavimo kriterijai

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai. 9 tema Pratybų uždaviniai 1-6

7

Pr

vasaris-10

9:00-10:30

EC

Testas #1

8

Pr

vasaris-10

11:00-12:30

201a.


DNB SASO

9

Pr

vasaris-10

13:00-14:30

201a.

Investavimo kriterijai

Namų darbai: 9 tema Pratybų uždaviniai 7-21. 9temos Testų klausimai

10

Tr

vasaris-12

13:00-14:30

304.a

Investavimo kriterijai testo klausimų apžvalga

11

Tr

vasaris-12

14:40-16:10

304.a

Investavimo kriterijai testo klausimų apžvalga

12

Tr

vasaris-12

16:20-17:50

304.a

Investavimo kriterijai testo klausimų apžvalga

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai

13

Pn

vasaris-14

13:00-14:30

305 a.

Testas #2

14

Pn

vasaris-14

14:40-16:10

304.a

Investavimo sprendimų priėmimas

15

Pn

vasaris-14

16:20-17:50

304.a

Investavimo sprendimų priėmimas

Namų darbai: Pratybų uždaviniai 1-16.  10temos Testų klausimai

16

Pr

vasaris-17

9:00-10:30

201a.

Investavimo sprendimų priėmimas

17

Pr

vasaris-17

11:00-12:30

201a.

Investavimo sprendimų priėmimas  pratybos

18

Pr

vasaris-17

13:00-14:30

201a.

Investavimo sprendimų priėmimas  testo klausimų apžvalga

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai

19

Tr

vasaris-19

13:00-14:30

305 a.

Testas #3

20

Tr

vasaris-19

14:40-16:10

304.a

 Projekto analizė ir įvertinimas

21

Tr

vasaris-19

16:20-17:50

304.a

 An analysis of crowdfunded projects

Namų darbai: Pratybų uždaviniai 1- ..   10temos Testų klausimai

22

Pn

vasaris-21

13:00-14:30

304.a

 Projekto analizė ir įvertinimas pratybos

23

Pn

vasaris-21

14:40-16:10

304.a

 Projekto analizė ir įvertinimas testo klausimų apžvalga

24

Pn

vasaris-21

16:20-17:50

304.a

An analysis of crowdfunded projects (Investicinių portfelių pristatymai)

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai

25

Pr

vasaris-24

14:00-16:00

305 a.

Testas #4

26

Kt

vasaris-27

14:00-16:00

305 a.

EGZAMINAS

 

 

KURSO STRUKTŪRA


 

1.      Įvadas į Finansų valdymą

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

Paskaitos konspektai    Testo klausimai

 

2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

Paskaitos konspektai    Testo klausimai  

 

3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai 

 

4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4   Išorinis finansavimas ir augimas

Paskaitos konspektai        Pratybos       Q&P      Testo klausimai

 

5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai 

 

6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai 

 

7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

Paskaitos konspektai         Pratybos      Q&P      Testo klausimai 

 

8.      Akcijų vertinimas

8.1.   Paprastųjų akcijų charakteristika ir jų vertinimas

8.2.   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų ypatybės

8.3.   Akcijų rinkos dalyviai

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai 

 

9. Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai

9.1. Grynoji dabartinė vertė.

9.2. Atsipirkimo taisyklė.

9.3. Diskontuota atsipirkimo taisyklė.

9.4. Vidutinė apskaitinė grąža.

9.5. Vidinė pelno norma.

9.6. Pelno rodiklis.

9.7. Kapitalo investicijų praktika.

  Paskaitos konspektai        Q&P    Pratybos        Testo klausimai

 

10. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas

10.1. Projekto pinigų srauto sąvokos

10.2. Didėjantis pinigų srautas

10.3. Preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

10.4. Detalizuotas planuojamas pinigų srautas

10.5. Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

10.6. Keletas specialių būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejų

  Paskaitos konspektai   Q&P  Pratybos        Testo klausimai

 

11.  Projekto analizė ir įvertinimas

11.1. Dabartinės grynosios vertės dydžio įvertinimas

11.2. Scenarijų ir tolesnė "kas jeigu" analizė

11.3. Nenuostolingumo ribos analizė

11.4. Pinigų srautas iš veiklos, pardavimų apimtis ir nenuostolingumo riba

11.5. Veiklos subalansavimas

11.6. Kapitalo įdėjimų planavimo papildomas aptarimas

  Paskaitos konspektai   Q&P  Pratybos      Testo klausimai 

 

 


LITERATŪROS SĄRAŠAS


 

1. Pinigų laiko vertė. A. Paškevičius. Apskaitos apžvalga , 1994 m. Nr. 11-12, 1995 m. Nr. 1-2.

2. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

3. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

4. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

5. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

6. Capital Markets, Fabozzi Modigliani. 2010

Vadovėlinė medžiaga (prieiga suteikiama individualiai)      1 skyrius   2 skyrius   3 skyrius   4 skyrius   5 skyrius   6 skyrius   7 skyrius   8 skyrius  9skyrius 10 skyrius  11 skyrius

 

ŽINIŲ VERTINIMAS

 

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Aktyvumas paskaitų ir pratybų metu, tarpiniai testai, egzaminas.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Aktyvumo seminarų metu vertinimas dauginamas iš 20 %

Koliokviumai laikomi elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % kiekviename iš 4-ių testų pateiktų užduočių. Jei koliokviumo pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,20 ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato. Teigimam galutiniam vertinimui privaloma išspręsti visus koliokviumus. Semestro metu studentai sukaupę teigiamą galutinį vertinimą atleidžiami nuo egzamino.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

Aktyvumas paskaitų ir seminarų metu – 20 %

1-jo koliokviumo pažymio – 20 %

2-jo koliokviumo pažymio – 20 %

3-jo koliokviumo pažymio – 20 %

4-jo koliokviumo pažymio – 20 %

                   

TESTŲ  REZULTATAI

 
                                
                    Grįžti