Kurso programos

Grįžti

FINANSŲ VALDYMAS (VU VM 3 kurso Tarptautinis verslas grupė)

                                                              VILNIAUS UNIVERSITETO

 VERSLO MOKYKLA

FINANSŲ VALDYMAS

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Verslo mokyklos

 3 kurso Tarptautinis verslas specialybės bakalaurams

  

parengė prof. dr. Arvydas Paškevičius

Finansų valdymo kurso tikslas – formuoti teorinius ir praktinius finansų valdymo gebėjimus ir įgūdžius, kurie leistų sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti ir vertinti įmonės (verslo) finansinę veiklą, kartu ir jos plėtros projektus.

Finansų valdymo kursas siekiniai: Akcijų vertės nustatymo diskontuotų pinigų srautų metodu išmanymas; Gebėjimas planuoti įmonės finansinę veiklą bei įvertinti kapitalo investicijų tikslingumą; Mokėjimas apskaičiuoti dabartinę grynąją vertę, naudojant diskontuotų pinigų srautų metodą; Gebėjimas apskaičiuoti atsipirkimo laiko, diskontuoto atsipirkimo laiko, vidutinės apskaitinės grąžos, vidinės pelno normos ir pelningumo indekso kriterijus; Gebėjimas identifikuoti kapitalo investicijų projekto pajamas ir sąnaudas bei pateikti jas pinigų srautų finansinėse formose; Gebėjimas įvertinti sąnaudas mažinančias investicijas bei apskaičiuoti minimalią konkursinę kainą; Mokėjimas analizuoti kapitalo investicijų projektus, taikant „kas jeigu“ analizės metodą, o taip pat apskaičiuoti apskaitinį bei finansinį „lūžio taškus“. 

Kurso tikslas ne tik supažindinti su bendrovių finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis pavasario semestre 5 kreditai.


STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

Mieli studentai

 Rektorius numato galimybę vykdyti studijas nuotoliniu būdu.

 Organizuodami studijas nuotoliniu būdu mes pasinaudosime keletu programų.

 Pirma, šiuo puslapiu, kuriame pateikiama visa informacija (paskaitų, konspektai, pratybų užduotys, atvejų analizės užduotys ir egzamino klausimai).

 Antra, VMA e-mokymus, kurioje Jūs rasite bandomuosius testus, egzaminą, kuris vyks nuotoliniu būdu iš namų ir nuorodą šį puslapį.

 Trečia, paskaitas, seminarus, konsultacijas ir egzaminą organizuosime pasinaudodami MS teams programa. Instrukcijas, kaip instaliuoti MS Teams programą Jūs rasite Kaip dalyvauti vaizdo paskaitose

 Instaliavę MS Teams pasinaudokite nuoroda, kad prisijungti prie Tarptautinis verslas 3 kursas Finansų valdymas  


Dalyko sandas 


VMA

TVARKARAŠTIS

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Pr

vasaris-22

11:00-12:30

nuotolinis

Paprastųjų akcijų vertinimas

2

Pr

vasaris-22

13:00-14:30

nuotolinis

Paprastųjų akcijų vertinimas

Namų darbai: Visi 8 temos pratybų uždaviniai. 8temos Testų klausimai

3

An

vasaris-23

9:00-10:30

nuotolinis

Akcijų vertinimas pratybos

4

An

vasaris-23

11:00-12:30

nuotolinis

Paprastųjų akcijų vertinimas testo klausimų apžvalga

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai.

5

Tr

vasaris-24

9:00-10:30

nuotolinis

Testas #1

Testo metu privaloma įjungti „MS TEAMS“ ir vaizdo kamerą

6

Pn

vasaris-26

9:00-10:30

nuotolinis

Investavimo kriterijai

7

Pn

vasaris-26

11:00-12:30

nuotolinis

Investavimo kriterijai

Namų darbai: 9 tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai

8

Pr

kovas-1

9:00-10:30

nuotolinis

Investavimo kriterijai Pratybos

9

Pr

kovas-1

11:00-12:30

nuotolinis

Investavimo kriterijai Pratybos

10

Pr

kovas-1

13:00-14:30

nuotolinis

Investavimo kriterijai testo klausimų apžvalga

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai.

11

An

kovas-2

9:00-10:30

nuotolinis

Testas #2

Testo metu privaloma įjungti „MS TEAMS“ ir vaizdo kamerą

12

Tr

kovas-3

9:00-10:30

nuotolinis

Investavimo sprendimų priėmimas

13

Tr

kovas-3

11:00-12:30

nuotolinis

Investavimo sprendimų priėmimas pratybos

Namų darbai: 10 tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai

14

An

kovas-9

9:00-10:30

nuotolinis

Investavimo sprendimų priėmimas pratybos

15

An

kovas-9

11:00-12:30

nuotolinis

Investavimo sprendimų priėmimas Testo klausimų apžvalga ir pratybos

16

Tr

kovas-10

9:00-10:30

nuotolinis

Donatas Frėjus "Vertės invetavimas" Jason Zweig - Your Money & Your Brain.

17

Tr

kovas-10

11:00-12:30

nuotolinis

Investavimo sprendimų priėmimas Testo klausimų apžvalga ir pratybos

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai.

18

Pn

kovas-12

9:00-10:30

nuotolinis

Testas #3

Testo metu privaloma įjungti „MS TEAMS“ ir vaizdo kamerą

19

Pn

kovas-12

11:00-12:30

nuotolinis

Projekto analizė ir įvertinimas

Namų darbai: 11 tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai

20

An

kovas-16

9:00-10:30

nuotolinis

Projekto analizė ir įvertinimas. Pratybos

21

An

kovas-16

11:00-12:30

nuotolinis

Projekto analizė ir įvertinimas. Pasirengimas testui

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai.

22

Kt

kovas-18

9:00-10:30

nuotolinis

Testas #4

Testo metu privaloma įjungti „MS TEAMS“ ir vaizdo kamerą

23

Pn

kovas-19

13:00-14:30

nuotolinis

Atvejų analizė

24

Pn

kovas-19

14:40-16:10

nuotolinis

Atvejų analizė

26

An

kovas-23

9:00-10:30

nuotolinis

EGZAMINAS

Egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“ ir vaizdo kamerą


KURSO STRUKTŪRA

1.      Įvadas į Finansų valdymą

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

Paskaitos konspektai    Testo klausimai


2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

Paskaitos konspektai    Testo klausimai  


3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai 


4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4   Išorinis finansavimas ir augimas

Paskaitos konspektai        Pratybos       Q&P      Testo klausimai


5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai 


6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai 


7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

Paskaitos konspektai         Pratybos      Q&P      Testo klausimai 


8.      Akcijų vertinimas

8.1.   Paprastųjų akcijų charakteristika ir jų vertinimas

8.2.   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų ypatybės

8.3.   Akcijų rinkos dalyviai

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai 


9. Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai

9.1. Grynoji dabartinė vertė.

9.2. Atsipirkimo taisyklė.

9.3. Diskontuota atsipirkimo taisyklė.

9.4. Vidutinė apskaitinė grąža.

9.5. Vidinė pelno norma.

9.6. Pelno rodiklis.

9.7. Kapitalo investicijų praktika.

  Paskaitos konspektai        Q&P    Pratybos        Testo klausimai


10. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas

10.1. Projekto pinigų srauto sąvokos

10.2. Didėjantis pinigų srautas

10.3. Preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

10.4. Detalizuotas planuojamas pinigų srautas

10.5. Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

10.6. Keletas specialių būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejų

  Paskaitos konspektai   Q&P  Pratybos        Testo klausimai 


11.  Projekto analizė ir įvertinimas

11.1. Dabartinės grynosios vertės dydžio įvertinimas

11.2. Scenarijų ir tolesnė "kas jeigu" analizė

11.3. Nenuostolingumo ribos analizė

11.4. Pinigų srautas iš veiklos, pardavimų apimtis ir nenuostolingumo riba

11.5. Veiklos subalansavimas

11.6. Kapitalo įdėjimų planavimo papildomas aptarimas

  Paskaitos konspektai   Q&P  Pratybos      Testo klausimai 

 

 ATVEJŲ ANALIZĖ IR PRISTATYMAS


Registracija atvejų analizei

Pageidavimus ir pristatymus siųsti arvydas@paskevicius.com

Pristatymas skaidrėse (pageidautina Universiteto prezentacijos forma) 10-15 min. Prezentacijos failo pavadinimas - atitinkamas atvejo pavadinimo sutrumpinimas. Skaičiavimų lentelės, kaip papildoma medžiaga iliustruojanti sprendimų eigą pateikiama EXCEL forma. Pristatymą atsiųsti prieš 24 val. iki paskaitos. Jei medžiaga vėliau buvo papildyta, tai atsiųsti atitinkamai pakeitus failų pavadinimą. Pirmoje skaidrėje nurodyti temą, grupę ir autoriaus (ių) pavardę (es).

Analizuojami atvejai neturi vienareikšmiško atsakymo. Skirtingi žmonės priima ne vienodus sprendimus, todėl analizuojant atvejį reikia pateikti JŪSŲ sprendimą ir jį argumentuotai pagrįsti. Analizuojant testą reiktų nepamiršti, kad naujausią informaciją apie problemą bei įmonę galima susirasti internete.

Atvejo analizės ir pristatymo vertinimas:

1. Prezentacijos pateikimo savalaikiškumas, skaidrių kokybė, oratorinis menas, auditorijos įtraukimas į atvejo analizę 0-3

2. Analizuojamos problemos sudėtingumas 0-3

3. Atvejo analizės platumas, t.y. pakankamai daug atlikta darbo 0-4

4. Atvejo analizės gilumas, t.y. panaudoti sudėtingi analizės metodai 0-4

5. Surinkta papildoma, įdomi ir vertinga medžiaga internete. Pvz. kaip sekasi kompanijai dabar, kokios pasekmės, šiuolaikinės naujovės ) 0-2

6. Apibendrinimas, išvados, kas įsimintina, kuo vertingas pateiktas atvejis, kur galima pritaikyti įgytas žinias 0-2

7. Kolegų pristatymų atvejų oponavimas arba aktyvus dalyvavimas analizuojant atvejus 0-1 už kiekvieną aktyvų dalyvavimą. Geri klausimai arba pastabos vertinami pliusais, 3-4 pliusai 1 balu.

CASES

1.    Lockheed Tri Star and Capital Budgeting. Pages 367-369.

2.    Merck & Company: Evaluating a Drug Licensing Opportunity. Pages 371-376.

3.    Tree Values. Pages 377-379. Pvz. Prezentacija  Excel 

4.    The Super Project. Pages 381-394.

5.    NetFlix.com, Inc. Pages 395-403.

6.    A-Rod: Signing the Best Player in Baseball. Pages 405-418.

7.    Ocean Carriers. Pages 419-423.

8.    Whirpool Europe. Pages 425-430.

9.    Health Development Corporation. Pages 431-434.

10. The Investment Detective   (Investment criteria and discounted cash flow) Page 257

11. Worldwide Paper Company  (Analysis of an expansion investment)   Page 259

12. Target Corporation  (Multifaceted capital investment decisions)   Page 263

13. Aurora Textile Company  (Analysis of an automation investment)   Page 283

14. Compass Records  (Analysis of working capital investment)   Page 295

15.  Victoria Chemicals plc (A): The Merseyside Project  (Relevant cash flows)   Page 309

16. Victoria Chemicals plc (B): Merseyside and Rotterdam Projects  (Mutually exclusive investment opportunities)   Page 317

17.  Euroland Foods S.A.  (Strategic resource allocation)  Page 325

18. Star River Electronics Ltd.(Capital project analysis and forecasting)   Page 337 


LITERATŪROS SĄRAŠAS


1. Pinigų laiko vertė. A. Paškevičius. Apskaitos apžvalga , 1994 m. Nr. 11-12, 1995 m. Nr. 1-2.

2. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

3. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2010.

4. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2010.

5. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

6. Capital Markets, Fabozzi Modigliani. 2010

Vadovėlinė medžiaga (prieiga suteikiama individualiai)      1 skyrius   2 skyrius   3 skyrius   4 skyrius   5 skyrius   6 skyrius   7 skyrius   8 skyrius  9skyrius 10 skyrius  11 skyrius


ŽINIŲ VERTINIMAS

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Aktyvumas paskaitų ir pratybų metu, savarankiškas darbas (studentai pasirenka ir semestro bėgyje analizuoja atvejį), tarpiniai testai, egzaminas.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Aktyvumo seminarų metu vertinimas dauginamas iš 20 %

Savarankiško darbo (atvejo analizės) vertinimas dauginamas iš 20 %

Koliokviumai laikomi elektroniniu būdu Egzaminų centre. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % kiekviename iš 4-ių testų pateiktų užduočių. Jei koliokviumo pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,15 ir sumuojamas prie bendro galutinio rezultato. Teigiamam galutiniam vertinimui privaloma išspręsti visus koliokviumus. Semestro metu studentai sukaupę teigiamą galutinį vertinimą atleidžiami nuo egzamino.

Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

Aktyvumas paskaitų ir seminarų metu – 20 %

Savarankiškas darbas (atvejo analizė) – 20 %

1-jo koliokviumo pažymio – 15 %

2-jo koliokviumo pažymio – 15 %

3-jo koliokviumo pažymio – 15 %

4-jo koliokviumo pažymio – 15 %

                   

TESTŲ  REZULTATAI

 
                                
                    Grįžti