Kurso programos

Grįžti

PROJEKTŲ FINANSŲ VALDYMAS (skirtas VU VM 3 kurso Verslo finansai specialybės bakalaurams)

                                                     

                                 VILNIAUS UNIVERSITETO
                                     VERSLO MOKYKLA
                          PROJEKTŲ FINANSŲ VALDYMAS

Kursas, skirtas Vilniaus universiteto Verslo mokyklos

 3 kurso Tarptautinis verslas specialybės bakalaurams

  

parengė prof. dr. Arvydas Paškevičius

Projektų finansų valdymo kurso tikslas – formuoti teorinius ir praktinius finansų valdymo gebėjimus ir įgūdžius, kurie leistų sėkmingai planuoti, organizuoti, analizuoti ir vertinti įmonės (verslo) finansinę veiklą, kartu ir jos plėtros projektus.

Projektų finansų valdymo kurso siekiniai: Akcijų vertės nustatymo diskontuotų pinigų srautų metodu išmanymas; Gebėjimas planuoti įmonės finansinę veiklą bei įvertinti kapitalo investicijų tikslingumą; Mokėjimas apskaičiuoti dabartinę grynąją vertę, naudojant diskontuotų pinigų srautų metodą; Gebėjimas apskaičiuoti atsipirkimo laiko, diskontuoto atsipirkimo laiko, vidutinės apskaitinės grąžos, vidinės pelno normos ir pelningumo indekso kriterijus; Gebėjimas identifikuoti kapitalo investicijų projekto pajamas ir sąnaudas bei pateikti jas pinigų srautų finansinėse formose; Gebėjimas įvertinti sąnaudas mažinančias investicijas bei apskaičiuoti minimalią konkursinę kainą; Mokėjimas analizuoti kapitalo investicijų projektus, taikant „kas jeigu“ analizės metodą, o taip pat apskaičiuoti apskaitinį bei finansinį „lūžio taškus“. 

Kurso tikslas ne tik supažindinti su bendrovių finansinio valdymo pagrindais, bet ir suformuoti praktinius įgūdžius, sprendžiant elementarius finansinius uždavinius. Todėl kursas apima ne tik teorines paskaitas, bet ir pratybas bei namų darbus. Kurso apimtis pavasario semestre 5 kreditai.

 

STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS

Mieli studentai

 Rektorius numato galimybę vykdyti studijas nuotoliniu būdu.

 Organizuodami studijas nuotoliniu būdu mes pasinaudosime keletu programų.

 Pirma, šiuo puslapiu, kuriame pateikiama visa informacija (paskaitų, konspektai, pratybų užduotys, atvejų analizės užduotys ir egzamino klausimai).

 Antra, VMA e-mokymus, kurioje Jūs rasite bandomuosius testus, egzaminą, kuris vyks nuotoliniu būdu iš namų ir nuorodą šį puslapį.

 Trečia, paskaitas, seminarus, konsultacijas ir egzaminą organizuosime pasinaudodami MS teams programa. Instrukcijas, kaip instaliuoti MS Teams programą Jūs rasite Kaip dalyvauti vaizdo paskaitose

 Instaliavę MS Teams pasinaudokite nuoroda, kad prisijungti prie Projektų finansų valdymas (Verslo finansai 3 k. Bakalaurai)  

Dalyko sandas 

VMA

TVARKARAŠTIS

 

Nr.

S.D.

Data

Laikas

Auditorija

Tema

Pastabos

1

Pn

spalis-1

9:00-10:30

211

Įvadas į „Projektų finansų valdymas" kursą

2

Pn

spalis-1

11:00-12:30

211

Paprastųjų akcijų vertinimas

3

Pn

spalis-1

13:00-14:30

211

Paprastųjų akcijų vertinimas

Namų darbai: Visi 8 temos pratybų uždaviniai. 8 temos Testų klausimai

4

An

spalis-5

9:00-10:30

211

Akcijų vertinimas pratybos

5

An

spalis-5

11:00-12:30

211

Paprastųjų akcijų vertinimas testo klausimų apžvalga

Namų darbai: Pasiruošti testui. Bandomieji testai.

6

Kt

spalis-7

9:00-10:30

nuotolinis

Testas #1

Testo metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną

7

Kt

spalis-7

11:00-12:30

nuotolinis

Investavimo kriterijai

8

Kt

spalis-7

13:00-14:30

nuotolinis

Investavimo kriterijai

Namų darbai: 9 tema Pratybų uždaviniai. Egzamino klausimai

9

Pn

spalis-8

9:00-10:30

nuotolinis

Investavimo kriterijai Pratybos

10

Pn

spalis-8

11:00-12:30

nuotolinis

Investavimo kriterijai Pratybos

11

Pn

spalis-8

13:00-14:30

nuotolinis

Investavimo kriterijai egzamino klausimų apžvalga

Namų darbai: Pasiruošti egzaminui. Bandomasis egzaminas

12

Pr

spalis-11

11:00-12:30

nuotolinis

Egzaminas I

Egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną

13

Pr

spalis-11

13:00-14:30

nuotolinis

Aurora Textile Company  (Analysis of an automation investment)  

Investavimo sprendimų priėmimas

14

Pr

spalis-11

14:40-16:10

nuotolinis

Investavimo sprendimų priėmimas

Namų darbai: 10 tema Pratybų uždaviniai. Egzamino klausimai

15

An

spalis-12

9:00-10:30

nuotolinis

Investavimo sprendimų priėmimas pratybos

16

An

spalis-12

11:00-12:30

nuotolinis

Investavimo sprendimų priėmimas Egzamino klausimų apžvalga

Namų darbai: Pasiruošti egzaminui. Bandomasis egzaminas

17

Tr

spalis-13

14:40-16:10

nuotolinis

Egzaminas II

Egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną

18

Tr

spalis-13

16:20-17:50

nuotolinis

Projekto analizė ir įvertinimas

Namų darbai: 11 tema Pratybų uždaviniai. Testų klausimai

19

Kt

spalis-14

9:00-10:30

nuotolinis

Projekto analizė ir įvertinimas. Pratybos

20

Kt

spalis-14

11:00-12:30

nuotolinis

Projekto analizė ir įvertinimas. Pasirengimas egzaminui

21

Kt

spalis-14

13:00-14:30

nuotolinis

Atvejų analizė

22

Pn

spalis-15

9:00-10:30

nuotolinis

Atvejų analizė

23

Pn

spalis-15

11:00-12:30

nuotolinis

Atvejų analizė

24

Pn

spalis-15

13:00-14:30

nuotolinis

Atvejų analizė

Namų darbai: Pasiruošti egzaminui. Bandomasis egzaminas

25

spalis-18

10:00-12:00.

nuotolinis

EGZAMINAS III

Egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną

 

 

KURSO STRUKTŪRA


1.      Įvadas į Finansų valdymą

1.1.   Bendrovės finansai ir finansininko pareigos

1.2.   Verslo organizavimo formos   

1.3.   Finansų valdymo tikslai

1.4.   Atstovavimo problemos ir bendrovės kontrolė

1.5.   Finansų rinkos

Paskaitos konspektai    Testo klausimai 


2.      Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai

2.1.   Balansas

2.2.   Pelno-nuostolio ataskaita

2.3.   Pinigų srautai

Paskaitos konspektai    Testo klausimai  


3.      Finansinių ataskaitų nagrinėjimas

3.1.   Pinigų srautų ir finansinių ataskaitų analizė

3.2.   Standartizuotos finansinės ataskaitos

3.3.   Koeficientinė analizė

3.4.   Du point lygybė

3.5.   Finansinių ataskaitų informacijos naudojimas 

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai  


4.      Ilgalaikis finansinis planavimas ir augimas

4.1.   Finansinio planavimo supratimas

4.2.   Finansinio planavimo modeliai

4.3.   Realizacijos tempų augimo modelis

4.4   Išorinis finansavimas ir augimas

Paskaitos konspektai        Pratybos       Q&P      Testo klausimai 


5.      Ateities pinigų srautų vertinimas: Pinigų laiko vertė

5.1.   Būsimoji vertė ir sudėtinių palūkanų skaičiavimas

5.2.   Dabartinė vertė ir diskontavimas

5.3.   Dabartinės ir būsimosios vertės palyginimas

5.4.   Diskonto normos nustatymas

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai  


6.      Diskontuotų pinigų srautų vertinimas

6.1.   Sudėtinių pinigų srautų būsimosios ir dabartinės vertės nustatymas

6.2.   Anuitetas ir perpetuitetas

6.3.   Paskolų tipai ir jų amortizacija.

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai  


7.     Palūkanų normos ir obligacijų vertinimas

7.1.   Obligacijų charakteristika ir jų kainos

7.2.   Obligacijų vertė ir pelningumas

7.3.   Palūkanų normos rizika

7.4.   Obligacijų reitingai

7.5.   Obligacijų rūšys

Paskaitos konspektai         Pratybos      Q&P      Testo klausimai 


8.      Akcijų vertinimas

8.1.   Paprastųjų akcijų charakteristika ir jų vertinimas

8.2.   Paprastųjų ir privilegijuotųjų akcijų ypatybės

8.3.   Akcijų rinkos dalyviai

Paskaitos konspektai         Pratybos       Q&P      Testo klausimai  


9. Grynoji dabartinė vertė ir kiti investavimo kriterijai

9.1. Grynoji dabartinė vertė.

9.2. Atsipirkimo taisyklė.

9.3. Diskontuota atsipirkimo taisyklė.

9.4. Vidutinė apskaitinė grąža.

9.5. Vidinė pelno norma.

9.6. Pelno rodiklis.

9.7. Kapitalo investicijų praktika.

  Paskaitos konspektai        Q&P    Pratybos        Testo klausimai  


10. Kapitalo investicijos: sprendimų priėmimas

10.1. Projekto pinigų srauto sąvokos

10.2. Didėjantis pinigų srautas

10.3. Preliminarios finansinės ataskaitos ir planuojami pinigų srautai

10.4. Detalizuotas planuojamas pinigų srautas

10.5. Pinigų srauto iš veikos alternatyvūs apibrėžimai

10.6. Keletas specialių būsimųjų grynųjų pinigų įplaukų analizės atvejų

  Paskaitos konspektai   Q&P  Pratybos        Testo klausimai  


11.  Projekto analizė ir įvertinimas

11.1. Dabartinės grynosios vertės dydžio įvertinimas

11.2. Scenarijų ir tolesnė "kas jeigu" analizė

11.3. Nenuostolingumo ribos analizė

11.4. Pinigų srautas iš veiklos, pardavimų apimtis ir nenuostolingumo riba

11.5. Veiklos subalansavimas

11.6. Kapitalo įdėjimų planavimo papildomas aptarimas

  Paskaitos konspektai   Q&P  Pratybos      Testo klausimai 

 

ATVEJŲ ANALIZĖ IR PRISTATYMASRegistracija atvejų analizei

Pageidavimus ir pristatymus siųsti arvydas@paskevicius.com


Pristatymas skaidrėse (pageidautina Vilniaus Universiteto Verslo mokyklos prezentacijos forma)10-15 min. Prezentacijos failo pavadinimas - atitinkamas atvejo pavadinimo sutrumpinimas. Skaičiavimų lentelės, kaip papildoma medžiaga iliustruojanti sprendimų eigą pateikiama EXCEL forma. Pristatymą atsiųsti prieš 24 val. iki paskaitos. Jei medžiaga vėliau buvo papildyta, tai atsiųsti atitinkamai pakeitus failų pavadinimą. Pirmoje skaidrėje nurodyti temą, grupę ir autoriaus (ių) pavardę (es).

Analizuojami atvejai neturi vienareikšmiško atsakymo. Skirtingi žmonės priima ne vienodus sprendimus, todėl analizuojant atvejį reikia pateikti JŪSŲ sprendimą ir jį argumentuotai pagrįsti. Analizuojant testą reiktų nepamiršti, kad naujausią informaciją apie problemą bei įmonę galima susirasti internete.


Atvejo analizės ir pristatymo vertinimas:

1. Prezentacijos pateikimo savalaikiškumas, skaidrių kokybė, oratorinis menas, auditorijos įtraukimas į atvejo analizę 0-3

2. Analizuojamos problemos sudėtingumas 0-3

3. Atvejo analizės platumas, t.y. pakankamai daug atlikta darbo 0-4

4. Atvejo analizės gilumas, t.y. panaudoti sudėtingi analizės metodai 0-4

5. Surinkta papildoma, įdomi ir vertinga medžiaga internete. Pvz. kaip sekasi kompanijai dabar, kokios pasekmės, šiuolaikinės naujovės ) 0-2

6. Apibendrinimas, išvados, kas įsimintina, kuo vertingas pateiktas atvejis, kur galima pritaikyti įgytas žinias 0-2

7. Kolegų pristatymų atvejų oponavimas arba aktyvus dalyvavimas analizuojant atvejus 0-1 už kiekvieną aktyvų dalyvavimą. Geri klausimai arba pastabos vertinami pliusais, 3-4 pliusai 1 balu.


CASES

1.    Lockheed Tri Star and Capital Budgeting. Pages 367-369.

2.    Merck & Company: Evaluating a Drug Licensing Opportunity. Pages 371-376.

3.    Tree Values. Pages 377-379. Pvz. Prezentacija  Excel 

4.    The Super Project. Pages 381-394.

5.    NetFlix.com, Inc. Pages 395-403.

6.    A-Rod: Signing the Best Player in Baseball. Pages 405-418.

7.    Ocean Carriers. Pages 419-423.

8.    Whirpool Europe. Pages 425-430.

9.    Health Development Corporation. Pages 431-434.

10. The Investment Detective   (Investment criteria and discounted cash flow) Page 257

11. Worldwide Paper Company  (Analysis of an expansion investment)   Page 259

12. Target Corporation  (Multifaceted capital investment decisions)   Page 263

13. Aurora Textile Company  (Analysis of an automation investment)   Page 283

14. Compass Records  (Analysis of working capital investment)   Page 295

15.  Victoria Chemicals plc (A): The Merseyside Project  (Relevant cash flows)   Page 309

16. Victoria Chemicals plc (B): Merseyside and Rotterdam Projects  (Mutually exclusive investment opportunities)   Page 317

17.  Euroland Foods S.A.  (Strategic resource allocation)  Page 325

18. Star River Electronics Ltd.(Capital project analysis and forecasting)   Page 337 


LITERATŪROS  SĄRAŠAS
1. Fundamentals of Corporate Finance, Ross, S. A. 2016.

2. Principles of Corporate Finance, Brealey, Myers, 2016.

3. Financial Management, Ray M. Brooks. 2010.

4. Case Problems In Finance, W. Carl KesterRichard S. RubackPeter Tufano.2010.

5. Case Studies in Finance, Robert F. Bruner, Kenneth Eades, Michael Schill. 2010. ISBN-13 9780073382456

6. Finansai ir investicijos. Gitanas Kancerevyčius. 2004 m.

7. Mastering Financial modeling in Microsoft Excel. 2006
ŽINIŲ VERTINIMAS

Galutinio atsiskaitymo reikalavimai:

Galutiniam vertinimui studentai privalo aktyviai dirbti semestro metu; atlikti namų darbų užduotis; pateikti pasirinkto atvejo analizę ir pristatyti jos rezultatus; sėkmingai išlaikyti testą, egzamino I-ą, II-ą III-ią dalis.

Galutinio vertinimo kriterijai:

Aktyvumas pratybų ir paskaitų metu. 10 proc. galutinio vertinimo sudaro studento aktyvus dalyvavimas paskaitų ir seminarų metu, praktinių užduočių sprendimas. Pakviestas studentas pristato atliktas namų darbo užduotis, jas komentuoja, diskutuoja. Pristatymo vertinimas dauginamas iš 0,1 ir sumuojamas prie galutinio vertinimo.

Namų darbų užduočių atlikimas. 10 proc. galutinio vertinimo sudaro savarankiškų / namų darbų užduočių atlikimas. Užduotys Word formate turi būti pateiktos dėstytojui iki užsiėmimų pradžios arvydas@paskevicius.com. Visų penkių temų atliktų užduočių vertinimų vidurkis dauginamas iš 0,1 ir sumuojamas prie galutinio vertinimo. Pavėluotai atliktų užduočių įvertinimas mažinamas 50 proc.

Pasirinkto atvejo analizė ir rezultatų pristatymas. Vertinamas pasirinktos įmonės analizės atlikimas, rezultatų interpretavimas, jų pristatymas. Pristatymo vertinimas dauginamas iš 0,2 ir sumuojamas prie galutinio vertinimo. Pavėluotai atliktų užduočių įvertinimas mažinamas 50 proc.

Testas.  Testas (uždaro ir atviro tipo klausimai), užduočių sprendimas. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,15 ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo. Neišlaikius testo galutinis vertinimas neigiamas. Jeigu testas vyksta ne egzaminų centre, o nuotoliniu būdu, tai testo metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną.

Egzaminas I dalis. Egzaminas I (uždaro ir atviro tipo klausimai), užduočių sprendimas. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,15 ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo. Neišlaikius egzamino I galutinis vertinimas neigiamas. Jeigu egzaminas vyksta ne egzaminų centre, o nuotoliniu būdu, tai egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną.

Egzaminas II dalis. Egzaminas II (uždaro ir atviro tipo klausimai), užduočių sprendimas. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,15 ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo. Neišlaikius egzamino II galutinis vertinimas neigiamas. Jeigu egzaminas vyksta ne egzaminų centre, o nuotoliniu būdu, tai egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną.

Egzaminas III dalis. Egzaminas III (uždaro ir atviro tipo klausimai), užduočių sprendimas. Studentai privalo išspręsti nemažiau, kaip 50 % pateiktų užduočių. Jei pažymys yra 5 arba aukštesnis, tai jis dauginamas iš 0,15 ir sumuojamas prie bendro galutinio vertinimo. Neišlaikius egzamino III galutinis vertinimas neigiamas. Jeigu egzaminas vyksta ne egzaminų centre, o nuotoliniu būdu, tai egzamino metu privaloma įjungti „MS TEAMS“  telefone ir nukreipti vaizdo kamerą į kompiuterio ekraną.


Galutinio kaupiamojo pažymio sudėtis

Galutinį kaupiamąjį pažymį sudaro: 

Aktyvumas pratybų ir paskaitų metu. – 10 %

Namų darbų užduočių atlikimas. – 10 %

Pasirinkto atvejo analizė ir rezultatų pristatymas.  – 20 %

Testas  – 15 %

Egzaminas I – 15 %

Egzaminas II  – 15 %

Egzaminas III  – 15 %

                   

                        TESTŲ REZULTATAI  
                                
                    

Grįžti